Featured Post

Επιστολή Πατριάρχη προς Ορθόδοξες Εκκλησίες : Μην υποχωρείτε – Δεν θα μείνουμε άφωνοι!!!

Εικόνα
Επιμέλεια: Γιάννης Παπανικολάου
Την ξεκάθαρη θέση της Εκκλησίας να μην υποχωρήσει στο θέμα της  εκφράζει ο , μέσω επιστολής στις Ορθόδοξες Εκκλησίες.Οπως σημειώνει “ηκούσθησαν ανοίκειοι απόψεις τινές περί του τρόπου προσελεύσεως εις τα Άχραντα Μυστήρια, είναι αδύνατον εις ημάς να παραμείνωμεν άφωνοι και αμέτοχοι ενώπιον μιάς τοιαύτης αμφισήμου καταστάσεως, αδρανούντες πρότών εξελίξεων και των κατά Πολιτείαν σχετικών ρυθμίσεων και απαγορεύσεων”.Αναλυτικά όσα αναφέρει:«Μακαριώτατε, Χριστός Ανέστη!Εβιώσαμεν επωδύνως τας συνθήκας αι οποίαιεν εφανίσθησαν εις την ζωήν της Εκκλησίας, λόγω της σοβούσης πανδημίας του νέου κορωνοιού, και έφθασαν ενώπιον ημών, διάγραμμάτων και υπό μορφήν ερωτήσεων και προβληματισμού, πανταχόθεν, νέα κατά τόπους δεδομένα και ποικιλόμορφοι εξελίξεις. Ημείς, εμφορούμενοι υπό πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας, διά την προστασίαν της υγιείας των πιστών και το κοινόν καλόν, απεδέχθημεν την τέλεσιν των ιερών ακολουθ…

Περί Οικουμενικού Πατριάρχη: «Αλήθεια συμβαδίζει η Ορθοδοξία με την Ορθοπραξία του;»

Επικειμένης της επισκέψεως του οικουμενιστή Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στη Χίο, συντάσσονται αυτές οι γραμμές των οποίων η δημοσίευσή θα συμπέσει με την άφιξή του, την 11η Σεπτ. 2015. Με την ευκαιρία τούτη επιθυμώ να φέρω εις γνώση των αναγνωστών ή να ανασύρω στη μνήμη των, κάποια γεγονότα από το παρελθόν, που δεν είναι ικανός ο χρόνος να σκιάσει.
Αναμφιβόλως η επίσκεψίς του, αποτελεί ιστορικό και μόνον γεγονός, επ” ουδενί όμως θρησκευτικό. Κλήρος και λαός θα υποδεχθεί αυτόν όπως προγραμματίζεται από την Μητρόπολη Χίου μετά πάσης Τιμής ως τον Προκαθήμενο πασών των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ως τον κατέχοντα το ύπατο θρησκευτικό αξίωμα και τον θεσμό τον οποίον εκπροσωπεί, αλλά και ως τον συνεχιστή της σκλαβωμένης Εκκλησίας του Γένους μας εις την Κωνσταντινούπολη, την Βασιλεύουσα των καρδιών μας, παρ” όλα τα σοβαρότατα και επαναλαμβανόμενα δυστυχώς ατοπήματά του, εις βάρος του Σώματος της Ορθοδόξου Αγίας μας Εκκλησίας, όπως ο διάλογος μετά των αιρετικών παπικών, τα συλλείτουργα και οι συμπροσευχές με αυτούς (αφού η αίρεσις του παπισμού ούτε καν θρησκεία είναι, επειδή δεν γίνεται παραδεκτό το Άγιο και ζωοποιό Πνεύμα από εκείνους).
Και όχι μόνον, ο προκαθήμενος έχει μακράν «ιστορία» πολύ πέρα από τις επαφές με τους παπικούς:
1. Kοινή Ορθοδοξομουσουλμανική εμφάνισίς του στην Ατλάντα της Τζώρτζια ΗΠΑ στις 29 Οκτωβρίου 2009 με προσφορά από τον κ. Βαρθολομαίο του Κορανίου προς τον πρόεδρο της Coca Cola, αποκαλώντας ο κ. Βαρθολομαίος το Κοράνι Άγιο Βιβλίο (!!!)
(Αλήθεια συμβαδίζει η Ορθοδοξία με την Ορθοπραξία του;;;)
2. Kοινή Ορθοδοξοεβραϊκή εμφάνισή του σε Συναγωγή της Νέας Υόρκης την 28η Οκτωβρίου 2009, αποκαλώντας την συναγωγή Ευλογημένη (!!!) ενώ συνεχίζοντας επί λέξει ανέφερε: Έχουμε κοινό παρελθόν που μας ενώνει όπως τα θρησκευτικά βιβλία που μοιραζόμαστε, όπως οι Πατριάρχες και οι προφήτες. (Και τότε εμείς οι Ορθόδοξοι τι την θέλουμε την Κενή Διαθήκη; αφού κατά τον Πατριάρχη καλή είναι και η Παλαιά που μας «ενώνει»;)
Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο [Λόγος Β” §γ”] : «δεν τρομάζεις με το να έρχεσαι και να κοινωνείς από την Αγία τράπεζα και να παίρνεις μέρος στην κοινωνία του Τιμίου αίματος εσύ που επικοινώνησες μ” εκείνους πού έχυσαν το αίμα του Χριστού; Δεν ανατριχιάζεις; δε φοβάσαι που έκανες τέτοιες παρανομίες;
Και τι λέγει ο 65ος Αποστολικός Κανόνας της Εκκλησίας μας;
«Εί τις κληρικός, ή λαϊκός εισέλθοι εις συναγωγήν Ιουδαίων, ή αιρετικών προσεύξασθαι, ο μεν καθαιρείσθω, ο δε αφοριζέσθω».
«Αν ένας κληρικός (ιερωμένος) ή λαϊκός (απλός πιστός) εισέλθει σε συναγωγή Ιουδαίων, ή προσευχηθεί με αιρετικούς, ο μεν πρώτος καθαιρείται, ο δε δεύτερος αφορίζεται».
3. Εις την Καμπέρα της Αυστραλίας το 1991, σε Γροιλανδία 2007 και Ασσίζη της Ιταλίας 2011 εις πανθρησκειακάς συμπροσευχάς του με τον Πάπα, Προτεστάντες, Μονοφυσίτες, Ιουδαίους Ραββίνους, Ισλαμιστές, Θιβετιανούς Μοναχούς, Μάγους ακόμη και Ινδιάνους, Βουδιστές, Ειδωλολάτρες, Παγανιστές και Σατανιστές. (!!!) Εις δε την Γροιλανδία η συμπροσευχή εγένετο εμπρός σε μια κρυστάλλινη σφαίρα, στο ειδώλιο της Γαίας, στο υπέρτατο Όν της ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ (!!!) (Λησμόνησε τον όντως, Μόνον Έναν Τριαδικό Θεό. Πατέρα, Υιόν και το Άγιον Πνεύμα.)
Τοιουτοτρόπως, κατ” επέκτασιν και ένεκα της παγίας τακτικής του, ο κ. Βαρθολομαίος, ο επιφανής Πατριάρχης της παγκοσμιοποιήσεως, κατέστη φίλος των αιρετικών και εχθρός των Ορθοδόξων και όλων όσων Τιμίως τον ήλεγξαν ως παραβάτην του Ορθοδόξου δόγματος διά τα οικουμενιστικά έκτροπα εις τα οποία μετά μεγίστης σπουδής επεδώθη. (διωκόμενοι Εσφιγμενίτες Μοναχοί, αείμνηστος Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος – επιβολή επαισχύντου αφορισμού του μέχρις εσχάτων!!!).
Παρά ταύτα, τινές ελλαδικές Μητροπόλεις του αποδίδουν Τιμάς ως να είναι «Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», ανεπαίσχυντα κωφεύουσες και σιωπούσες!!! Όμως, εν τη προσπαθεία τους αυτή, και καθ” υπερβολήν του μέτρου, παραβαίνουν κατά πολύ τον ψυχοσωτήριο προορισμό που ετάχθησαν να υπηρετούν, τον οποίο και λίαν προκλητικώς επικαλούνται (!!!) ευκαίρως και ακαίρως, περιοριζόμεναι κατ” ουσίαν, αποκλειστικώς εις τα γηϊνα, τα πρόσκαιρα και τα φθαρτά και τα ματαιόδοξα.
Όμως ο κ. Βαρθολομαίος είναι μόνον ενάντιος του πνεύματος της Ορθοδοξίας – Ορθοπραξίας; Όχι δυστυχώς. Κατέστη ενάντιος και του πνεύματος της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821, το οποίον εορτάζομε και Τιμούμε εκάστην 25η Μαρτίου. Ιδού τι είπε: «Δυστυχώς οι δύο λαοί διέκοψαν την υπέροχη συμβίωση των 400 χρόνων όταν ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι το 1821 και δημιούργησαν τις γνωστές προστριβές». Η είδηση κατεγράφη από τις εφημερίδες «Αυριανή» της 26ης Οκτωβρίου 1991 και «Ελεύθερη Ώρα» της 30ης Οκτωβρίου 1991. Με απλές κουβέντες λοιπόν διεκήρυξε ότι οι ξεβράκωτοι ήρωες και απελευθερωτές πρόγονοί μας, χάλασαν την «ωραία σχέση» που είχαμε με τους Τούρκους.
Αυτά τα ολίγα θεωρώ ότι αρκούν και έκαστος συμπολίτης μας, ας πράξει κατά την καρδία του.
Σταμάτης Κουτσοδόντης
Εφημερίδα «Πολίτης» 9 Σεπτ. 2015
Εφημερίδα «Χιώτικη Διαφάνεια» 10 Σεπτ. 2015
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δίνουν ελληνική υπηκοότητα σε χιλιάδες αλλοδαπούς & την αρνούνται στους Βορειοηπειρώτες μετά από απαίτηση της Αλβανίας!

Απόσπασμα από την διαθήκη του Αβδούλ Μπέη Σελίμη του Δελβίνου! - Pjesë nga Testamenti i Abdul Bej Selimi e Delvinës

E Vërteta për Gjergj Kastriotin në dy video!

Ο Ισμαήλ Κεμαλ ο μεγάλος φιλέλληνας και η εφημερίδα του! - DOKUMENT HISTORIK: ISMAIL QEMALI, GAZETA E TIJ GREKO-SHQIPTARE DHE ARTIKULLI I TIJ MBI HELENIZMIN

Γεννεαλογία Ευθυμίου . Κ. Ι. Μήτκου. - Gjenealogjia e Efthim (Thimi) . K. J. Mitkos