Ο Άγιος Λουκάς και το έργο των Αποστόλων, Αρχιμ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου 18 10 2015 - E Djela e 3 të e Llukait predikon p Mihail Sanellari 18 10 2015


Σχόλια