Κυριακή Ε Λουκά, Ο Ύμνος της Αγάπης, Αρχιμ Επιφάνιος Χατηγιάγκου 1 11 2015


Σχόλια