Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ 1940 – 1941 Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - Çfarë tha Gjenerali Aleksandër Papagos për Epirin e Veriut të stërvuajtur në vitin 1940-1941. Epiri Verior është Helen.

AlexanderPapagos
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ 1940 – 1941 Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ


1) Ιστορικώς, διότι από 5.000 περίπου ετών υπήρξεν αναπόσπαστον τμήμα του Ελληνικού σώματος. Διότι από της προϊστορικής εποχής των Σελλών ή Ελλών ή Ελλήνων, μέχρι του μεσαιωνικού περί το Αργυρόκαστρον Δεσποτάτου, ποτέ δεν ηθέλησε να χωρίση την τύχην των Πανελλήνων.

2) Γεωγραφικώς, διότι τα Ακροκεραύνια είναι το δυτικώτατον φυσικόν σύνορον του Ελληνικού κορμού, διότι ήδη ο Στράβων ετοποθέτει τα βορειοδυτικά όρια της Ελλάδος εις το Ωρικόν, την σημερινήν Χειμάρραν και ο Πτολεμαίος την απεκάλει «αρχέγονον Ελλάδα
3) Ψυχικώς, διότι τα τέκνα της εστράφησαν αείποτε προς την μητέρα Ελλάδα, διότι ο Σίνας από την Μοσχόπολιν. ο Αρσάκης από την Πρεμετήν, οι αδελφοί Ζάππαι από το Λάμποβον, ο Μπάγκας από την Κορυτσάν, ο Ζωγράφος από το Κεστοράτι και άλλοι, έδωσαν τον τίμιον καρπόν της εργασίας των δια να εξωραϊσθή η πρωτεύουσα του γένους, η Αθήνα.
4) Οικονομικώς, διότι ολόκληρος η Ήπειρος, βορεία και νοτία, με κέντρον τα Ιωάννινα, αποτελεί εν ενιαίον γεωοικονομικόν συγκρότημα και δεν ημπορεί να ζήσει το ένα τμήμα χωρίς το άλλο, ουδέ η Ηπειρωτική πρωτεύουσα χωρίς την φυσικήν της ενδοχώραν.
5) Στρατηγικώς, διότι άμυνα ασφαλής της Βορειοδυτικής Ελλάδος, χωρίς κατοχήν των στενών Τεπελενίου – Κλεισούρας και του περί την Κορυτσάν ορεινού συγκροτήματος δεν δύναται να νοηθή.
6) Νομικώς, διότι ανεγνωρίσθη η Ελληνικότητά της με σειράν διεθνών πράξεων, με το Πρωτόκολλον της Κερκύρας της 17ης Μαΐου 1914 με την πρόσκλησιν των Μεγάλων Δυνάμεων προς την Ελλάδα, όπως την καταλάβη τον Οκτώβριον του 1914, με την συμφωνίαν Τιτόνι – Βενιζέλου της 19ης Ιουλίου 1919, με την απόφασιν συνδιασκέψεως των Παρισίων της 13ης Ιανουαρίου 1920.
Çfarë tha Gjenerali Aleksandër Papagos për Epirin e Veriut të stërvuajtur në vitin 1940-1941. Epiri Verior është Helen.1.      Historikisht, sepse që prej 5000 vjet afërsisht ekzistonte si pjesë e pandarë e trupit Helen. Sepse që prej periudhës parahistorike të Selëve ose Elëve ose Helenëve, deri në Dhespotatin mesjetar të Argjirokastrës, kurrë nuk donte të ndante fatin e Panhelenëve.
2.      Gjeografikisht, sepse Akrokeravnet janë kufiri më perendimor natyral i trupit Helene, sepse vetë Straboni vendos kufijtë veriperendimorë të Greqisë në Orikon, në Himarën e sotme dhe Ptolemeu e quan “Greqia e lashtë”.
3.      Shpirtërisht, sepse fëmijët e saj kthyen kokën gjithmonë drejt nënës Greqi, sepse Sina nga Voskopoja, Arsaki nga Përmeti, vëllezërit Zhapa nga Labova, Banga nga Korça, Zografi nga Qestorati dhe të tjerë, dhanë frutin e ndershëm të punës së tyre që të zbukurohej kryeqyteti i jenus/kombit, Athina
4.      Ekonomikisht, sepse i gjithë Epiri, në jug dhe në veri, me qëndër Janinën, përbën një kompleks të unifikuar geoekonomik dhe nuk mundet të jetojë njëra pjesë pa tjetrën, as kryeqyteti Epirot pa pjesën e saj natyrale.
5.      Stratigjikisht, sepse mbrojtje më të sigurt në kufijtë Veriperindimorë të Greqisë, pa zotërimin e ngushticës së Tepelenës-Këlcyrës dhe të kompleksit malor rreth Korçës, nuk mundet të imagjinohet.
6.      Juridikisht, sepse u njoh indentiteti i saj helen në një numër të madh veprimesh ndërkombëtare, me Protokollin e Korfuzit më 17 Maj të 1914 me ftesë të Fuqive të Mëdha ndaj Greqisë që ta merrte në Tetor të 1914 me marrveshjen Titoni – Venizelu të 19 Qershorit 1919, me vendim të konferencës së Parisit më 13 Janar të 1920.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ηπειρώτες Ευεργέτες της Τουρκοκρατίας και Ελληνοκρατίας

Αποκαλύπτουμε : Αίτημα στον ΟΗΕ για την εδαφική αποκατάσταση της Αλβανίας με Ελληνικά εδάφη, ετοιμάζει ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Το αίτημα αυτό προς ΟΗΕ και Διεθνείς Οργανισμούς έχουν ήδη υπογράψει όλοι οι βουλευτές που ¨ελέγχει ¨ ο Έντιι Ράμ , Αλβανοί βουλευτές των Σκοπίων, αλλά και του Μαυροβουνίου . 


Το αίτημα αυτό θα συνοδεύεται από χιλιάδες υπογραφές Αλβανών που θα δηλώνουν μόνιμη κατοικία ή τόπο εργασίας "Ελλάδα¨ και φυσικά από τους "Τσάμηδες" που υπογράφουν από τους πρώτους, ως "δεδιωγμένοι" από τις "αλύτρωτες" εστίες τους. 


Μην ξεχνάμε ότι , το 52% των αλλοδαπών ̟ που διαµένουν στην Ελλάδα έχουν Αλβανική υπηκοότητα. ( δεν θέλουμε να τους κάνουμε την ζωή δύσκολη ). 


Οι οπαδοί της ¨Μεγάλης Αλβανίας ¨ και του Αλβανικού Μεγαλοϊδεατισμού , με τις ευλογίες και την ενθάρρυνση του Αλβανού πρωθυπουργού ¨γυρίζουν¨ στα προς προσάρτηση "Αλβανικά εδάφη" και συλλέγουν χιλιάδες υπογραφές. 


Ξυπνήστε ! 
Το πρόβλημα που θα ανακύψει εξαιτίας της αδράνειά μας , κρίνεται εξαιρετικά σοβαρό , αφού , θα δημιουργήσει ¨προ ανάχωμα¨ υπέρ της Αλβανίας στο διεθνές δίκαιο με σκοπό να γίνει πεπ…

Αναμνήσεις από το άνοιγμα των εκκλησιών στη Β. Ήπειρο και η πρώτη ελεύθερη Ανάσταση το 1992

Ἡ Ἀλβανία κάτω ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος ὑπῆρξε τό μοναδικό συνταγματικά ἀθεϊστικό κράτος στόν κόσμο, κατά τήν περίοδο 1967-1990. Τήν περίοδο αὐτή ἀπαγορεύθηκε κάθε θρησκευτική ἱεροπραξία, καταστράφηκαν ἐκ θεμελίων οἱ περισσότεροι τόποι λατρείας, ἐνῶ ἀπεσχηματίστηκαν ὅλοι οἱ ἱερεῖς, καί πολλοί ἀπό αὐτούς ἐξορίστηκαν ἤ πέθαναν μαρτυρικά στίς φυλακές. Ἀπό τό 1976 ἐπίσης ἀπαγορεύθηκαν διά νόμου ὅλα τα χριστιανικά ὀνόματα. Ἡ ἀπαγόρευση αὐτή ἔπληξε ὅλους τούς ἀλβανούς πολίτες, ἀλλά ἰδιαίτερα τούς βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς μας, γιά τούς ὁποίους ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἦταν βασικό συστατικό τῆς ἐθνικῆς τους ἰδιοπροσωπίας. Βασική ἀρχή τοῦ Κόμματος Ἐργασίας τῆς Ἀλβανίας ἦταν: «Κύριος σκοπός τοῦ κράτους εἶναι ἡ παραγωγή. Ὅποιος δέν παράγει, ὅπως οἱ ἱερεῖς, δέν ἔχει θέση στή νέα μας κοινωνία». Ἔτσι μέχρι τό 1990 οἱ ἀδελφοί μας ἔμεναν ἀβάπτιστοι, ἀστεφάνωτοι, ἀλειτούργητοι, ἀκήδευτοι, (μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις ἱερέων πού μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους τελούσανν κρυφά κάποια μυστήρια).          …