Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ἔρως ἔρωτι νικᾶται

Ὁ ἀκριβὴς ἀριθμὸς τῶν ἐκτρώσεων, ποὺ γίνονται κάθε χρόνο στὴν πατρίδα μας, γιὰ εὐνόητους λόγους, εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπολογισθεῖ.  Πάντως, τὰ περισσότερα δημοσιεύματα μιλᾶνε γιὰ περίπου 300-350 χιλιάδες! Ἡ εἴδηση ἀπὸ μόνη της εἶναι φρικτή. Καθίσταται, ὅμως, ἀκόμα πιὸ δραματική, ἐὰν λάβουμε ὑπ’ ὄψη μας, ὅτι οἱ 40.000 ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐκτρώσεις πραγματοποιοῦνται πρὶν ἀπὸ τὸν γάμο τους ἀπὸ κορίτσια 14-17 χρονῶν! 
 
Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ λεγόμενες προγαμιαῖες σχέσεις πληρώνονται κάθε χρόνο μὲ 40.000 δολοφονίες ἀνυπεράσπιστων παιδιῶν!(*)
 
Καὶ νὰ ἤτανε μονάχα οἱ 40.000 ἐκτρώσεις τὸ ἀντίτιμο τῶν προγαμιαίων σχέσεων; Μᾶλλον ὄχι. Διότι, ὅπως φαίνεται, ὁ κατάλογος τῶν παράπλευρων ἀπωλειῶν στὶς σχέσεις αὐτὲς -ὅσο καὶ ἂν σκοπίμως ἀποσιωποῦνται- εἶναι πολὺ μακρύς: ἀπογοητεύσεις, καταθλίψεις, τύψεις, ἀθυμίες, ἀντιπαλότητες, ἀντιζηλίες, ὀργανονευρώσεις, ἀγιάτρευτα σωματικὰ τραύματα ἀπὸ...., τὶς ἐπεμβάσεις καὶ προπαντὸς ἕνα σωρὸ μεταδοτικὲς ἀσθένειες, ὅπως ἡ σύφιλη, τὰ κονδυλώματα, ἡ ἡπατίτιδα, τὸ ἔϊτζ, ὁ ἰὸς τοῦ καρκίνου τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας κ.α. 
 
Θὰ ποῦνε μερικοί: Καλά, καὶ τὰ μέσα προφύλαξης ποῦ τὰ βάζετε; 
Ἀπαντᾶμε: Γιὰ τὰ μέσα αὐτὰ μιλᾶμε ἀκατάπαυστα ἐδῶ καὶ χρόνια, ἀλλὰ τὰ ἀποτελέσματα ἐξακολουθοῦν, δυστυχῶς, καὶ εἰσπράττονται τὰ ἴδια καὶ ἀπαράλλακτα. 
Μᾶλλον, κάπου ἀλλοῦ θὰ βρίσκεται ἡ λύση καὶ ὄχι στὴν λεγόμενη σεξουαλικὴ ἀγωγή, ποὺ τὴν κάναμε θεὸ καὶ τὴν βάλαμε κύριο γνωμοδότη στὴ ζωή μας. 
 
Νὰ γιατί ρωτᾶνε μὲ ἀγωνία οἱ κατατρομαγμένες μητέρες, τοὺς παιδιάτρους καὶ τοὺς γυναικολόγους τους: Γιατρέ μου, νὰ κάνω τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ καρκίνου τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας στὴν κόρη μου; Ἔχω ἀκούσει ὅτι τὸ ἐμβόλιο αὐτὸ ἔχει σοβαρὲς παρενέργειες. Τί λέτε; Εἶναι σημαντικὸ γιὰ τὴν κόρη μου νὰ βάλει τὸ ἐμβόλιο HPV; 
 
Ναί, καλές μου μανοῦλες, εἶναι σημαντικό το ἐμβόλιο HPV, διότι ἁπλούστατα πάψαμε νὰ θεωροῦμε σημαντικὸ ἕνα ἄλλο ’’ἐμβόλιο’’. 
 
Ναί, εἶναι σημαντικὰ ἐπίσης τὰ ἐμβόλια –στὶς περιπτώσεις βεβαίως ποὺ ὑπάρχουν- γιὰ τὸ AIDS, γιὰ τὴν ἡπατίτιδα, γιὰ τὰ κονδυλώματα καὶ γιὰ τὴν σύφιλη, διότι ἁπλούστατα θεωροῦμε ἀσήμαντο, παλιομοδίτικο καὶ ὀπισθοδρομικό, ἕνα ἄλλο ’’ἐμβόλιο’’ καὶ μάλιστα πολυδύναμο. Ἕνα ’’ἐμβόλιο’’ ἀποτελεσματικότερο καὶ ἀσυγκρίτως ἀσφαλέστερο ἀπὸ τὰ διαθέσιμα σήμερα στὰ φαρμακεία. Ἕνα ’’ἐμβόλιο’’ μὲ διάρκεια ἀποτελεσματικότητας ὄχι μονάχα ὀλίγων ἐτῶν, ἀλλὰ γιὰ μιὰ ὁλόκληρη ζωή!
 
-Καὶ ποιὸ εἶναι, γιατρέ μου, αὐτὸ τὸ ’’ἐμβόλιο’’; 
 
-Εἶναι ἡ Ἁγνότητα! Ἡ περιφρονημένη καὶ ξεχασμένη Ἁγνότητα!
 
Εἶναι τὸ ἄθλημα ἐκεῖνο τῆς νιότης, ποὺ στεφανώνεται μὲ ἐφ’ ὄρου ζωῆς ’’ἀντισωματικὴ κάλυψη’’ κατὰ παντὸς ἰοῦ, ποὺ ἀπειλεῖ νὰ προσβάλλει ὄχι μονάχα τὸ σῶμα μας, ἀλλὰ πάνω ἀπ’ ὅλα τὴν ψυχή μας.
 
Εἶναι ἡ κατάκτηση ἐκείνη τῶν παιδικῶν καὶ ἐφηβικῶν χρόνων, ποὺ δυναμώνει τὶς ψυχές, ποὺ κρατάει γερά τα κορμιά, ποὺ ἀκυρώνει κάθε ἀγωνία καὶ τρόμο τῶν μανάδων καὶ ποὺ χαριτώνει ἀργότερα μὲ πλούσιες δωρεὲς τὰ ζευγάρια καὶ τὶς οἰκογένειές τους. 

Γιὰ ἐμᾶς τοὺς χριστιανούς,(**) τὸ θέμα τῆς Ἁγνότητας πρὶν ἀπὸ τὸν γάμο εἶναι Νόμος τοῦ Θεοῦ. Οἱ προγαμιαῖες σχέσεις, σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες, ποὺ ἑρμηνεύουν θεόπνευστά το Εὐαγγέλιο, δὲν ἐπιτρέπονται. Εἶναι πορνεία. Συνιστοῦν ἁμαρτία. Τουτέστιν, μᾶς ἀπομακρύνουν καὶ μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὸν Θεό.
’’Τὰ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος’’, λέει ἡ Γραφή. Ἢ μήπως δὲν εἰσπράττουμε θάνατο καὶ βάσανα μέσα ἀπὸ τὴν περιφρόνηση τῆς νεανικῆς ἁγνότητας;  

Σήμερα, δυστυχῶς, σχολεῖο, τηλεόραση, διαδίκτυο, ἔντυπα, πολιτικοὶ καὶ κοινωνικοὶ φορεῖς, ἀκόμα καὶ κάποιοι –λιγοστοὶ εὐτυχῶς- γνωστοὶ ρασοφόροι συγγραφεῖς, δὲν παραλείπουν εὐκαίρως-ἀκαίρως νὰ ἀμνηστεύουν ὅσα ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ καταδικάζει. 
Ἔτσι, τὰ παιδιά μας, ζωντας μέσα σὲ ἕνα περιβάλλον ἀρνησίθεο, ὑβριστικὸ καὶ προπάντων σαρκολατρικό, πέφτουν εὔκολα στὴν παγίδα τῶν προγαμιαίων σχέσεων. Χάνουν τὴν ἁγνότητά τους, χάνουν τὰ παραδεισένια τους χαρίσματα καὶ ξεκινᾶνε ἔτσι τὴν ζωή τους μὲ ἀβαρίες ὄχι μονάχα πνευματικές, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς καὶ σωματικές. 

Ἐδῶ εἶναι τώρα, ποὺ ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία, τὸ μεγάλο θεοσδοτο Θεραπευτήριο καὶ μᾶς προσφέρει τὸ πιὸ ἀποτελεσματικὸ ἀντίδοτο ἀπέναντι στὸν πειρασμὸ τοῦ προγαμιαίου σαρκικοῦ ἔρωτα. 
 
Καὶ ποιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ ἀντίδοτο; Εἶναι ὁ Θεῖος Ἔρως! ’’Ἔρως ἔρωτι νικᾶται’’, λέγουν οἱ Πατέρες. 
 
Τὰ πάθη τὰ σαρκικὰ δὲν εἶναι παῖξε-γέλασε. Εἶναι πολὺ δυνατά, ἀλλὰ καὶ ἐνοχλητικὰ μέχρι καὶ τὰ βαθιὰ γεράματα. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἀντιμετωπίζονται οὔτε μὲ ψυχολογικοὺς τακτικισμοὺς οὔτε μὲ καλοπιάσματα καὶ παραχωρήσεις ἀπὸ γονεῖς καὶ πνευματικούς.
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες λένε, ὅτι ἀντιμετωπίζονται μονάχα μὲ τὴν ἐκκλησιαστικοποίηση τοῦ βίου μας. Δηλαδή, μὲ μυστηριακὴ ζωή, μὲ τὴν καθοδήγηση ἀπὸ ἀκέραιο πνευματικὸ καὶ μὲ συνεχῆ ἀγώνα γιὰ κάθαρση, φωτισμὸ καὶ θέωση. Νὰ τὸ ποῦμε κι ἀλλιῶς, μὲ Θεῖο Ἔρωτα.
____________________________________________________
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(*)
(1). ’’Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ Ἰνστιτούτου Ψυχικῆς καὶ Σεξουαλικῆς Ὑγείας, 40.000 ἐκτρώσεις τὸν χρόνο στὴν Ἑλλάδα ἀποφασίζονται ἀπὸ κορίτσια κάτω των 18 ἐτῶν, ἐνῶ, σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Ἀρεταίειου Νοσοκομείου, ἕνα στὰ τέσσερα κορίτσια ἡλικίας 14 ἕως 17 ἐτῶν ἔχει κάνει ἔκτρωση’’.
 
(2). Νὰ ποῦμε, ὅτι οἱ ἐκτρώσεις στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ’80 καὶ μετὰ ἀκολουθοῦσαν ἀνοδικὴ τροχιὰ μὲ μιὰ σταθερὴ ’’σφαγὴ’’ νηπίων τς τάξεως τῶν 400-500.000 κατ’ ἔτος’’. 


 (**)
Τὸ θέμα τῶν προγαμιαίων σχέσεων εἶναι ξεκαθαρισμένο ἀπὸ πολὺ παλιά, ἀκόμα ἀπὸ τὰ χρόνια του Νόμου. 
Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη περιγράφεται ἕνα ἔθιμο τοῦ γάμου, τὸ ὁποῖο προσφέρεται ὄχι μονάχα ὡς παράδειγμα πρὸς μίμηση, ἀλλὰ καὶ ὡς ἔλεγχος γιὰ τὴν ἐποχή μας. Σύμφωνα μὲ τὸ ἔθιμο αὐτό, κατὰ τὴν τελετὴ τοῦ γάμου προπορεύονται οἱ γονεῖς τῆς νύμφης κρατώντας στὰ χέρια τοὺς ἕνα ὁλόλευκο σεντόνι, γιὰ νὰ δηλώσουν ἔτσι, ὅτι ἡ θυγατέρα τοὺς ὁδηγεῖται στὸν γάμο λευκή, καθαρὴ καὶ παρθένος.  

Στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου διαβάζουμε σχετικὰ μὲ τὴν πορνεία καὶ τὴν μοιχεία -διότι καὶ οἱ προγαμιαῖες σχέσεις ἐδῶ ὑπάγονται-: 
-          «Σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει» (Α’ Τιμ. 5, 22).
-          «Ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας» (Α’ Θέσσ. 4, 3)
-       «Μὴ πλανάσθε,  οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, οὔτε μοιχοί, οὔτε μαλακοί, οὔτε ἀρσενοκοῖται … Βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι» (Α’ Κορ. 6, 9), ἂν βέβαια δὲν μετανοήσουν. 

Ὁ Ἄγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ζητὰ ἀπὸ τοὺς νέους νὰ νυμφεύονται σύντομα, γιὰ νὰ προλαβαίνονται ἔτσι οἱ προγαμιαῖες σχέσεις.
Ἐνῶ ὁ Ἄγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀπευθυνόμενος σὲ κάποιον, ποῦ ἐνδιαφέρεται γιὰ γάμο, τὸν ρωτάει χαρακτηριστικά: «Πῶς ἐσὺ ζητᾶς παρθενία ἀπὸ τὴ νύφη, ἐνῶ ἐσὺ δὲν τηρεῖς αὐτὴ γιὰ τὸν ἑαυτό σου;» 
 
 Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς
 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ηπειρώτες Ευεργέτες της Τουρκοκρατίας και Ελληνοκρατίας

Αποκαλύπτουμε : Αίτημα στον ΟΗΕ για την εδαφική αποκατάσταση της Αλβανίας με Ελληνικά εδάφη, ετοιμάζει ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Το αίτημα αυτό προς ΟΗΕ και Διεθνείς Οργανισμούς έχουν ήδη υπογράψει όλοι οι βουλευτές που ¨ελέγχει ¨ ο Έντιι Ράμ , Αλβανοί βουλευτές των Σκοπίων, αλλά και του Μαυροβουνίου . 


Το αίτημα αυτό θα συνοδεύεται από χιλιάδες υπογραφές Αλβανών που θα δηλώνουν μόνιμη κατοικία ή τόπο εργασίας "Ελλάδα¨ και φυσικά από τους "Τσάμηδες" που υπογράφουν από τους πρώτους, ως "δεδιωγμένοι" από τις "αλύτρωτες" εστίες τους. 


Μην ξεχνάμε ότι , το 52% των αλλοδαπών ̟ που διαµένουν στην Ελλάδα έχουν Αλβανική υπηκοότητα. ( δεν θέλουμε να τους κάνουμε την ζωή δύσκολη ). 


Οι οπαδοί της ¨Μεγάλης Αλβανίας ¨ και του Αλβανικού Μεγαλοϊδεατισμού , με τις ευλογίες και την ενθάρρυνση του Αλβανού πρωθυπουργού ¨γυρίζουν¨ στα προς προσάρτηση "Αλβανικά εδάφη" και συλλέγουν χιλιάδες υπογραφές. 


Ξυπνήστε ! 
Το πρόβλημα που θα ανακύψει εξαιτίας της αδράνειά μας , κρίνεται εξαιρετικά σοβαρό , αφού , θα δημιουργήσει ¨προ ανάχωμα¨ υπέρ της Αλβανίας στο διεθνές δίκαιο με σκοπό να γίνει πεπ…

Αναμνήσεις από το άνοιγμα των εκκλησιών στη Β. Ήπειρο και η πρώτη ελεύθερη Ανάσταση το 1992

Ἡ Ἀλβανία κάτω ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος ὑπῆρξε τό μοναδικό συνταγματικά ἀθεϊστικό κράτος στόν κόσμο, κατά τήν περίοδο 1967-1990. Τήν περίοδο αὐτή ἀπαγορεύθηκε κάθε θρησκευτική ἱεροπραξία, καταστράφηκαν ἐκ θεμελίων οἱ περισσότεροι τόποι λατρείας, ἐνῶ ἀπεσχηματίστηκαν ὅλοι οἱ ἱερεῖς, καί πολλοί ἀπό αὐτούς ἐξορίστηκαν ἤ πέθαναν μαρτυρικά στίς φυλακές. Ἀπό τό 1976 ἐπίσης ἀπαγορεύθηκαν διά νόμου ὅλα τα χριστιανικά ὀνόματα. Ἡ ἀπαγόρευση αὐτή ἔπληξε ὅλους τούς ἀλβανούς πολίτες, ἀλλά ἰδιαίτερα τούς βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς μας, γιά τούς ὁποίους ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἦταν βασικό συστατικό τῆς ἐθνικῆς τους ἰδιοπροσωπίας. Βασική ἀρχή τοῦ Κόμματος Ἐργασίας τῆς Ἀλβανίας ἦταν: «Κύριος σκοπός τοῦ κράτους εἶναι ἡ παραγωγή. Ὅποιος δέν παράγει, ὅπως οἱ ἱερεῖς, δέν ἔχει θέση στή νέα μας κοινωνία». Ἔτσι μέχρι τό 1990 οἱ ἀδελφοί μας ἔμεναν ἀβάπτιστοι, ἀστεφάνωτοι, ἀλειτούργητοι, ἀκήδευτοι, (μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις ἱερέων πού μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους τελούσανν κρυφά κάποια μυστήρια).          …