Ιστορική Φωτογραφία: Αλβανοί από το Κόσσοβο υπδέχονται το Σουλτάνο το 1911- Foto Historike:Shqiptarët e Kosovës presin Sulltanin në vitin 1911.

Το έτος 1911 ο Σουλτάνος Μεχμέτ Ε είχε επισκεφτεί το Κόσσοβο και η επίσκεψη του τότε είχε δημοσιευτεί στο ξένο τύπο. Η ιταλική εφημερίδα  “L’Illustrazione Italiana” ανέφερε πως κατά την επίσκεψη του είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχτούν 20.000 αλβανοί από το Κόσσοβο.

Το 1912 η Αλβανία κήρυξε την αυτονομία της. Αστείο εεε.

.................................  
Në vitin 1911 Sulltan Mehmeti V, kishte vizituar Kosovën, dhe vizita e tij ishte pasqyruar në shtypin perendimor të kohës.
Gazeta italiane “L’Illustrazione Italiana” thotë: “Në pritje të sulltanit kishin dalur 20 mijë shqiptar”, dhe jo 300 mijë sa pretendon faqja islamike.
L’illustrazione Italiana: Kosovë, 1911

Σχόλια