Η Κοίμηση της Θεοτόκου Μακάριοι οι ακούντες τον λόγον του Θεού .... Αρχιμ Επιφ. Χατζηγιάγκου!


Σχόλια