ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΤΣΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΏΝ

Ο Γεώργιος Καστριώτης έγραψε....-Gjergj Kastrioti shkroi....

΄
"Οι προπατέρες ημών ήσαν Ηπειρώτες, εκ των οποίων ηγέρθει εκείνος ο Πύρρος του οποίου την ορμήν οι Ρωμαίοι μόλις ηδυνήθησαν να αντικρούσουν"

Γεώγιος Καστριώτης Σκεντέρμπεη


"Etërit tanë ishin Epirotë, nga të cilët u ngrit ai Pirroja, vrullin e të cilit Romakët sapo mundën që ta përballonin"
Gjergj Kastrioti Skenderbeu
Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιλεγμένα Κείμενα- Tekste të zgjedhura

Σύντομα .... - Së shpejti....

Σοφά Λόγια - Fjalë të urta

Σύντομα... Së shpejti...........

Λίστα ιστολογίων/ Listë faqesh

Πελασγός Κορυτσάς. Από το Blogger.