E Diela para Lartësimit të Kryqit, Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij, Imzot † Joani !!!

Σχόλια