Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Ανησυχητικά μηνύματα από ΚορυτσάΣύμφωνα μέ ἐπιβεβαιωμένες πληροφορίες τῆς ΣΦΕΒΑ ἀπό τήν Κορυτσᾶ, τό τελευταῖο διάστημα, πολλοί ὁμογενεῖς πού ἔκαναν αἴτηση γιά χορήγηση ἑλληνικῆς ὑπηκοότητας λαμβάνουν ἀπορριπτική ἀπάντηση μέσω τοῦ ἐκεῖ προξενείου καί μάλιστα χωρίς νά ἐξηγεῖται ἐπαρκῶς καί τεκμηριωμένα, ὁ λόγος τῆς ἀπόρριψης. Οἱ περιπτώσεις αὐτές ἀνέρχονται σε ἀρκετές δεκάδες καί  ἔχουν ἀνησυχήσει καί θορυβήσει τούς Βορειοηπειρῶτες τῆς πόλης καθώς βλέπουν ὅτι τούς ἀπορρίπτεται τό δικαίωμα τοῦ Ἕλληνα πολίτη χωρίς ἐπαρκῆ αἰτιολογία τή στιγμή πού ἡ περιοχή, γενέτειρα μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ Ἔθνους,  ὑπέφερε τά πάνδεινα ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1920 γιά νά ἀλλοιωθεῖ ἡ ἐθνική της συνείδηση. Ἡ ἀγανάκτησή τους γίνεται μεγαλύτερη μάλιστα ὅταν ἀκούγεται στήν Ἑλλάδα ὅτι θά χορηγηθεῖ μέ σύντομες διαδικασίες ὑπηκοότητα σέ μετανάστες πού εἰσήλθαν ἤ  βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας.
                Τό γεγονός δυστυχῶς ὅτι ἡ ἀναμονή γιά ἀπάντηση στήν αἴτηση ὑπηκοότητας ξεπερνάει συνήθως τούς 18 μῆνες  καί συνεπάγεται σοβαρή οἰκονομική ἐπιβάρυνση ἀλλά καί ἀπώλεια χρόνου γιά τή συγκέντρωση καί μετάφραση ὅλων τῶν ἀπαραίτητων ἐγγράφων, λειτουργεῖ ἀποτρεπτικά γιά τούς ὁμογενεῖς μας γιά νά καταθέσουν ξανά τά χαρτιά τους  καί δικαιολογημένα ἀναρωτιοῦνται ἄν ἡ Ἑλλάδα λειτουργεῖ ἀπέναντί τους ὡς μητριά!  Ὁρισμένοι μᾶς μετέφεραν μάλιστα τήν ἄποψη ὅτι ἡ ἐξέλιξη αὐτή ἴσως ὀφείλεται σέ ἀπαίτηση τῆς Ἀλβανίας πρός τήν Ἑλλάδα νά μήν ἐγκριθοῦν πολλές  αἰτήσεις ἀπό τήν περιοχή τῆς Κορυτσᾶς, καθώς ἡ Ἀλβανία δεν ἀναγνωρίζει ἐκεῖ ἑλληνική μειονότητα. Πρός ἐπίρρωση  ἀναφέρουν καί τό θλιβερό γεγονός πού συνέβη τήν περασμένη ἄνοιξη κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἕλληνα ΥΠ.ΕΞ.  κ. Κοτζιᾶ στήν Κορυτσᾶ ὅπου κατά τήν τριήμερη παραμονή του ἐκεῖ, ἀπαξίωσε νά συναντηθεῖ μέ τούς Ἕλληνες τῆς πόλης, τήν τοπική ΟΜΟΝΟΙΑ, ἐνῶ δέν ἐπισκέφτηκε οὔτε τό σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ πού λειτουργεῖ μέ ἔξοδα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Καί ὅλα αὐτά γιά νά μήν θιγοῦν οἱ Ἁλβανοί. Ὄπως μᾶς ἀνέφερε χαρακτηριστικά ἠλικιωμένος  Κορυτσαῖος: «ἦταν προτιμότερο νά κάνει τίς συναντήσεις σέ ἄλλη πόλη ὁ κ. ὑπουργός, παρά να ἔλθει ἐδῶ στην πόλη μας  καί νά μᾶς ἀγνοήσει ἐντελῶς!»
                Ὡς ΣΦΕΒΑ ἑνώνουμε τή φωνή μας μέ τούς Ἕλληνες τῆς Κορυτσᾶς. Ἡ ἀντιμετώπιση αὐτή  δέν τιμᾶ τήν ἑλληνική πολιτεία πού θά ἔπρεπε νά σταθεῖ  στοργικά  καί μέ  ἰδιαίτερη προσοχή στό πλευρό τῶν ἀδελφῶν μας. Ὁ κ. ὑπουργός πρέπει να ἀντιληφθεῖ ὅτι «ἡ ἐπίλυση» τῶν  ἑλληνοαλβανικῶν διαφορῶν πού ὀραματίζεται,  περνάει πρῶτα καί πάνω ἀπό ὅλα ἀπό τόν πλήρη σεβασμό τῶν ἐθνικῶν δικαίων καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας.

Πελασγός Κορυτσάς: Σας Ευχαριστούμε και σας είμαστε ευγνώμονες για όσα έχετε κάνει και κάνετε για μας.

Εγκαίνια Ι.Ν. Αγ. Νικολάου στη Μπομποστίτσα Κορυτσάς

Εγκαίνια Ι.Ν. Αγ. Νικολάου στη Μπομποστίτσα Κορυτσάς
Μέ πολλή χαρά καί συγκίνηση, στίς 22 Σεπτεμβρίου 2018,  ἀντιπροσωπεία τῆς ΣΦΕΒΑ, συμμετεῖχε στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ  Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Ἁγίου Στεφάνου στό χωριό Μπομποστίτσα 7 χλμ ἔξω ἀπό τήν Κορυτσᾶ.
Ὁ ναός πού ἀνηγέρθη (στή θέση τοῦ παλιοῦ ναοῦ πού καταστράφηκε ἀπό τό κομμουνοστικό καθεστώς τοῦ Χότζα) μέ τή συνδρομή κυρίως τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀλβανίας, ἀλλά καί τῆς Μητροπόλεως Κορυτσᾶς καθώς καί πιστῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα, γέμισε ἀπό κατοίκους τοῦ χωριοῦ ἀλλά καί ἐπισκέπτες ἀπό τήν Κορυτσᾶ καθώς καί ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας πού μέ  ἰδιαίτερη συγκίνηση παρακολούθησαν τήν τελετή. Ἔκδηλη ἦταν ἡ χαρά στα πρόσωπα τῶν χωρικπων ἀλλά καί τοῦ  ἐφημερίου τοῦ ναοῦ π. Μιχαήλ,  καθώς ἔβλεπαν ἕνα θερμό πόθο τους, γιά τόν ὁποῖον κοπίασαν πολύ, νά γίνεται πραγματικότητα.
Τό  χωριό τῆς Μπομποστίτσας ἔχει γίνει ἰδιαιτέρως γνωστό στήν Ἑλλάδα, καθώς στό λόφο πάνω ἀπό τό χωριό δεσπόζει ἕνας μεγάλος σταυρός, στό σημεῖο πού οἱ κάτοικοι τοῦ ὀρθόδοξου αὐτοῦ χωριοῦ, ἔθαψαν τό 1941 δύο νεκρούς Ἕλληνες στρατιῶτες ἀπό τίς μάχες πού ἔγιναν στήν γύρω περιοχή μέ τούς Ἰταλούς. Στό σημεῖο αὐτό μάλιστα γίνονται καί οἱ ἐτήσιες ἐκδηλώσεις γιά τό ἔπος τοῦ 1940 στήν περιοχή τῆς Κορυτσᾶς. Μία λιγότερη γνωστή πτυχή τῆς ἱστορίας τοῦ χωριοῦ ὅμως εἶναι καί  τό γεγονός ὅτι ἐκεῖ γιά πρώτη φορά στην κομμουνιστική Ἁλβανία, ἄνοιξε ἐκκλησία γιά προσευχή τό Δεκαπενταύγουστο τοῦ 1990, με πρωτοβουλία τοῦ κ. Σωτήρη Μπαμπούλα.
                Εὐχή καί προσευχή μας ὁ Ἅγιος Νικόλαος νά ἔχει ὑπό τήν σκέπη του τό χωριό τῆς Μπομποστίτσας  καί τούς κατοίκους του, πού ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅπως μᾶς τόνιζαν οἱ γεροντότεροι,  ὅτι παλιότερα εἶχε 7 ναούς καί τρεῖς ἱερές Μονές  στήν περιφέρειά του καί νά εὐλογεῖ ὅσους κοπίασαν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ περικαλλοῦς ἱεροῦ Ναοῦ του.
Εγκαίνια Ι.Ν. Αγ. Νικολάου στη Μπομποστίτσα Κορυτσάς

Πρέσβης Τουρκίας στα Τίρανα: Στην Τουρκία υπάρχουν περισσότεροι Αλβανοί από όλον τον πληθυσμό της Αλβανίας
Ο Τούρκος πρέσβης στα Τίρανα, Μουράτ Αχμέτ Γιορούκ, σε συνέντευξή του στην Τηλεγραφική Υπηρεσία της Αλβανίας, ανέφερε ότι «σήμερα έχουμε τέλειες σχέσεις με την Αλβανία στην πολιτική, στην οικονομία και στο εμπόριο, στον πολιτισμό και στη στρατιωτική συνεργασία και σε άλλα. 

Είμαστε ευχαριστημένοι, που η αλβανική κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα μας ως «στρατηγικό εταίρο».
Χάρη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την καλή θέληση και τη συνεργασία, είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε περαιτέρω  τις τέλειες σχέσεις μας».


«Αυτή η συνέργεια έχει δημιουργήσει μια πολύ ιδιαίτερη προσωπική φιλία μεταξύ του προέδρου μας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του πρωθυπουργού της Αλβανίας, κ. Έντι Ράμα, καθώς οι σταθερές και στρατηγικές κινήσεις, επέτειναν την πρόοδο των διμερών σχέσεων. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το έργο μας για το αεροδρόμιο του Αυλώνα,  που θα πραγματοποιηθεί από τουρκική κοινοπραξία και η δημιουργία της ‘Air Albania’ με την υποστήριξη της ‘Turkish Airlines’, είπε ο Γιορούκ.


Ο Τούρκος πρέσβης υπογράμμισε ότι ‘ο τουρκικός λαός ήταν μαζί με τους αλβανούς αδελφούς εδώ και αιώνες. Οι ρίζες της φιλίας μας με την Αλβανία και τους Αλβανούς ανάγονται από τον 14ο αιώνα και ακόμη νωρίτερα. Για παράδειγμα ο μνημειώδης  Σάρε Σάλτεκ Μπαμπά που ζούσε σε μια σπηλιά στην περιοχή της Κρούγια τον οποίο οι Αλβανοί  φρόντιζαν με σεβασμό και αγάπη, ήταν Τούρκος Σελτσούκος που έζησε τον 13ο αιώνα».


Η συνοικία Αρναβούτκοϊ 


«Είμαστε δύο λαοί που έχουν βαδίσει μαζί για αιώνες, Στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατοικεί ένας σημαντικός αλβανικός πληθυσμός εκεί που σήμερα υπάρχουν δύο γειτονιές με την ονομασία Αρνατούτκιοϊ, όπου επί πέντε αιώνες είναι κοινό μας απόκτημα», δήλωσε ο Τούρκος πρέσβης.


Πολλοί ιδρυτές του αλβανικού κράτους υπήρξαν σημαντικές προσωπικότητες κατά την Οθωμανική περίοδο.

 Για παράδειγμα ο Ισμαήλ Κεμάλι ήταν μια προσωπικότητα της οθωμανικής γραφειοκρατίας και της πολιτικής. Ήταν κυβερνήτης, μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας και Γενικός Γραμματέας, ανώτερος σύμβουλος του κράτους και δύο φορές βουλευτής  στο Μπεράτ.


Ο ιδρυτής της Δημοκρατίας της Τουρκίας και  γιος αυτής της γεωγραφικής περιοχής, ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, γνώριζε πολύ καλά τους Αλβανούς από τα σχολικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη και το Μοναστήρι.

 Συνόψισε πολύ όμορφα: 

«Αγαπάμε τον αλβανικό λαό, τον θεωρούμε αδελφό, δεν τον βλέπουμε σε απόσταση. Θέλουμε σοβαρά ως κράτος οι Αλβανοί να δυναμώσουν και να προχωρήσουν και να πάρουν τη θέση που τους αξίζουν στα Βαλκάνια», είπε ο πρέσβης Γιορούκ.


«Να μην λησμονάμε»


«Αμέσως μετά τη διακήρυξη της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η Αλβανία ήταν η δεύτερη χώρα με την οποία το 1923 υπογράψαμε τη «Συμφωνία Φιλίας και Αιώνιας Συνεργασίας».


Μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος που υποδούλωσε την Αλβανία, η Τουρκία άνοιξε τις πόρτες της στους αλβανούς αδελφούς και σε αντίθεση με τη στάση πολλών δυτικών χωρών, δεν επέβαλε υποχρεώσεις θεώρησης. 

Από τότε οι σχέσεις μας συνέχισαν να προχωρούν σε κάθε τομέα», δήλωσε ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Τουρκίας στα Τίρανα, Μουράτ Αχμέτ Γιορούκ στη συνέντευξή του στο ATSH.


(Στοιχεία από infoshqip.comina-online.net)

--
               

Οι μαθητές συναντούν τη Μύρτιδα στην Αλβανία ! - Nxënësit takohen me Myrtis në Shqipëri!

Πληθαίνουν οι επισκέψεις των σχολείων στην έκθεση «Μύρτις: Πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν» που πραγματοποιείται στο Κέντρο Ανοικτού Διαλόγου, στο κτίριο του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας και της Υπηρεσίας του ΟΗΕ στην Αλβανία.
Εχθές επισκέφτηκαν την έκθεση μαθητές από το Αρσάκειο ΕλληνοΑλβανικό Σχολείο και, στη συνέχεια, από το εκπαιδευτήριο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας "Πρωταγωνιστές".
Τα αξιοθαύμαστα εκθέματα, η προσεγμένη ξενάγηση των επιμελητών της έκθεσης και κυρίως το ίδιο πρόσωπο της Μύρτιδας προσφέρουν στους μαθητές μια συγκλονιστική συνάντηση με την αρχαιότητα και παράλληλα με τη συγχρονη πραγματικότητα : Η αρχαία αλλά συνομήλικη τους Μύρτιδα, Φίλη του ΟΗΕ και φίλη όλων των παιδιών,
δίνει τα πιο εύγλωτα μηνύματα για την προάσπιση της Ειρήνης και Υγείας σε όλο τον κόσμο. 
Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 14 Σεπετεμβρίου και θα παραμείνει ανοικτή στο κοινό έως τις 6 Οκτωβρίου 2018.
Μέσω ειδικών τεχνικών και προβλέψεων είναι προσβάσιμη σε άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής.


Shtohen në numur vizitat e nxënësve të shkollave në Ekspozitën ‘’ Myrtis – Ballë për ballë me të kaluarën ‘’, që është hapur në Sallën COD në Kryeministri, nën kujdesin e Ambasadës së Greqisë në Tiranë dhe të Përfaqësisë së OKB-së në Shqipëri.
Dje vizituan Ekspozitën nxënës të Kolegjit Greko-Shqiptar ‘’ Arsakeio ‘’ dhe pas tyre, nxënës të Shkollës së Kishës Orthodhokse të Shqipërisë ‘’ Protagonistët ‘’. 
Eksponatet e admirueshme, informimi i hollësishëm prej ciceronëve të Ekspozitës dhe sidomos, vetë fytyra e Myrtis, u ofrojnë nxënësve një takim mbresëlënës me antikitetin dhe njëkohësisht, me realitetin bashkëkohër : Myrtis e lashtësisë por edhe bashkëmoshatarja e tyre, Mike e OKB -së dhe mike e të gjithë fëmijëve, u sjell mesazhet më domethënëse për mbrojtjen e Paqes dhe të Shëndetit në të gjithë botën.
Rikujtojmë se Ekspozita u përurua më 14 Shtator dhe do të qëndrojë hapur për publikun deri më 6 Tetor 2018. 
Me ndihmën e teknikave speciale, Ekspozita është e aksesueshme dhe për persona me probleme shikimi dhe dëgjimi.

Image may contain: 5 people, people smiling, people standing
Image may contain: 4 people, people standing and indoor
Image may contain: one or more people and people standing

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας το είπε ξεκάθαρα: "Δεν θα υπάρξουν ποτέ διαπραγματεύσεις ένταξης με την Αλβανία"! - Kryministri francez e tha qartë: "Nuk do të ketë negociata me Shqipërinë"Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Edouard Philippe, δήλωσε εχθές το βράδυ, πως δεν θα υπάρξει έναρξη διαπραγματεύσεων με την Αλβανία.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από τον Σαλί Μπερίσα ο οποίος το είχε λάβει από πολίτη στην Γαλλία.

Στο βίντεο ακούγεται ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας να αναφέρει πως: "Ο Πρόεδρος της Γαλλίας ήταν ξεκάθαρος δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Αλβανία"
Kryeministri i Francës, Edouard Philippe, ka deklaruar mbrëmjen e djeshme, se nuk do të ketë hapje negociatash me Shqipërinë.
Video është publikuar nga ish-kryeministri Sali Berisha, të cilën ja ka dërguar një qytetar shqiptar i cili jeton në Francë.
Në video dëgjohet qartë kryeministri francez kur thotë se “Presidenti Presidenti i Francës ka qenë i prerë, nuk do të ketë negociata."

Γ Μπαμπινιώτης ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Αυτοί είναι οι Τούρκοι – Αποκαλυπτική έρευνα: Το 80% βλέπει πορνό και μόλις το 0,1% επισκέπτεται μουσεία - Këta janë Turqit: 80% e tyre shikon porno dhe 0,1% viziton muze!

Αυτοί είναι οι Τούρκοι – Αποκαλυπτική έρευνα: Το 80% βλέπει πορνό και μόλις το 0,1% επισκέπτεται μουσεία

Σε άρθρο του στην ιστοσελίδα Τ24,     o Τούρκος δημοσιογράφος  Γιαλτσίν Ντογάν παρέθεσε στοιχεία για τα ενδιαφέροντα του τουρκικού λαού και τις συνήθειές του, για να εξηγήσει στη συνέχεια πώς η πολιτική Ερντογάν βρίσκει πεδίο εφαρμογής και αποδοχής από ένθερμους οπαδούς.
Δεν χρειάζεται να σοκαριστείτε από τα στοιχεία που παραθέτουμε στη συνέχεια.
Να τα διαβάσετε με ψυχραιμία για να κατανοήσετε ακριβώς με τι έχουμε να κάνουμε απέναντί μας.
Έχουμε και λέμε:
Μόλις τo 1% των Τούρκων διαβάζει βιβλία.
Επίσης, το 1% των Τούρκων παρευρίσκεται σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Το 0,1% επισκέπτεται μουσεία (δηλαδή σχεδόν κανένας).
Το 0,3% διαβάζει εφημερίδες.
Το 0,01% εκδηλώνει ενδιαφέρον για ειδήσεις τέχνης και πολιτισμού (δηλαδή σχεδόν κανένας).
Το 1% παρακολουθεί ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση.
Στη συνέχεια επιβεβαιώνεται το… χάος:
Το 76,1% παρακολουθεί «γαμήλια σόου».
Το 78% εκδηλώνει ενδιαφέρον για ειδήσεις σχετικές με τη θρησκεία.
Το 37% παρακολουθεί τηλεοπτικές σειρές.
Το 39% ενδιαφέρεται για πολιτικά νέα.
Και τα… καλύτερα:
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το 80% του τουρκικού λαού παρακολουθεί υλικό πορνογραφικού περιεχόμενου καθώς και ότι το 78.3% είναι «πνιγμένο στα χρέη».
Θεωρούμε ότι απαντήθηκαν όλες οι απορίες, δεν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε.

 Në artikullin e tij në faqen T24 gazetari Turk Yaltsin Dogan, ka publikuar të dhëna interesante për popullin turk dhe për zakonet e tyre, që të shpjegojë në vazhdimësi se si politika e Erdoganit gjen fushë aplikimi dhe pranimi nga tifozët e tij të zjartë.

Nuk duhet që të shokohen nga të dhënat të cilat po ju raportojmë më poshtë.

Lexoini me qetësi që t'i kuptoni plotësisht me çfarë kemi të bëjmë por dhe pse ngjajnë kaq shumë shqiptarët me turqit.

Kështu pra:

Vetëm 1% e turqve lexon libra.

Gjishashtu 1% e turqve merr pjesë në aktivitete artistike.

Vetëm 0,1%  e tyre viziton një muze (dmth pothuajse asnjëri).
0,3 % lexon gazeta.

0,01% tregon interes për lajmet artistike apo kulturore (pra pothuajse askush).
1% ndjek dokumentarë në televizion.

Në vazhdim vërtetohet ... kaosi:

76,1% ndjek "shfaqje martesore"

78%  tregon interes për lajme në lidhje me fenë.
37% ndejk serialë.

39% interesohet për lajme politike.


Tani më të mirat:

Gjithashtu theksohet se 80% e popullit turk ndjek material pornografik si dhe 78,3% është "mbytur në borxhe".

E konsiderojmë se u përgjigjëm shumicës së pyetjeve dhe nuk ka diçka tjetër për të shtuar.
Përgatiti © Pelasgos Koritsas

Αναστάσιος Μιχαήλ ο Μακεδών: Αναφορά στον Καστριώτη - Anastas Mihail Maqedhoni i referohet Kastriotit!
Σχετικά με την ιστορία του Καστριώτη και ιδιαίτερα για τον τόπο γέννησής του, πολλά έχουν γραφτεί. Για το θέμα αρκετά ακόμα παραμένουν στην ασφάλεια - αφάνεια των διαφόρων αρχείων. Ειδικά για το ζήτημα της γέννησής του η κύρια άποψη την εντοπίζει στο Ματ της σημερινής Αλβανίας, ενώ της καταγωγής του στην Ημαθία ή και την Καστοριά.
Ο Μακεδόνας λόγιος Αναστάσιος Μιχαήλ, οποίος έζησε στα τέλη του 17ου και τις αρχές του 18ου αιώνα, στο έργο του «Περιηγηματικόν Πυκτάτιον» (Λόγος περί ελληνισμού), αναφέρεται στον βυζαντινό ήρωα. Στη σχετική πραγματεία του που απευθύνεται στην Ακαδημία του Βραδεμβούργου, περιγράφει την κατάσταση της παιδείας του ελληνισμού μετά την δούλωσή του στους Οθωμανούς.
Ο Μιχαήλ, αναφέρεται στην Κρούγια για την οποία γράφει πως αλλιώς λέγεται «Κορυζά», συγκαταλέγοντας την μάλιστα σε μια ευρύτερη περιοχή, την Αλβανία. Πρέπει να επισημανθεί πως, ο συγκεκριμένος λόγιος κατάγονταν από τη Νάουσα και ασφαλώς δεν θα μπέρδευε την γειτονική σημερινή Κορυτσά με την Κρούγια. Και αυτό αποδεικνύεται και στο αμέσως προηγούμενο απόσπασμα, όπου γράφει για τις γειτονικές «Καστωρία» και «Βοσκόπολη» ήτοι «Μοσχόπολη». Δύο πόλεις με σημαντική παρουσία, αλλά και φήμη κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.
Το σχετικό τμήμα του λόγου του Μιχαήλ, έχει ως εξής:
«Οίος (σ.σ. άνδρας φιλόθεος και σοφός) ετύγχανεν ων Αθανάσιος τις, ανήρ επί θεωρητικών και πρακτικών αρετών πλεονεκτήμασιν, ου πολύ των άκρων απολειπόμενος, ος μετά την εξ Ενετίας καλλίστην επάνοδον, εν αρχιερατικώ καταστάς αξιώματι κατά την εν Αλβανία Κρόϊαν, ήτοι Κοριζάν, την του χριστωνύμου ήρωος Γεωργίου του και Σκεντέρ μπεγ πατρίδα, προς κύριον εξεδήμησε.»
Κ. Δημητρόπουλος
Πηγή: Μηνάογλου Αθ. Χαράλαμπος, Ο Αναστάσιος Αναστάσιος Μιχαήλ ο Μακεδών και ο λόγος του περί ελληνισμού. Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2014, σελίδες 109 και 110
Πηγή: Himara.gr | Ειδήσεις απ' την Βόρειο ΉπειροNë lidhje me Kastriotin dhe në veçanti me vendlindjene tij, janë shkruar shumë. Për këtë çështje shumë gjëra mbeten akoma nën sigurinë që ofron padukshmëria e arkivave të ndryshme. Sidomos për çështjen e lindjes së tij opinioni mbizotërues flet për Matin e Shqipërisë së Sotme, ndërsa përsa i përket prejardhjes së tij duket se është nga Imathia (Veria e sotme) ose nga Kosturi.

Studiuesi Maqedonas, Grek Anatasios Mihail që jetoi nga fundi i shekullit të 17-të dhe në fillimet e shekullit të 18-të, që në verpëre e tij "Piktat Përshkrues" (Fjalë mbi helenizmin) i referohet këtij heroi bizantin. Në këtë studim të tij i cili i drejtohet Akademisë së Branderburgut, përshkruhet gjendja e arsimit të helenizmit pas nënshtrimit të tij tek Osmanët.
Mihaili, përmend Krujën për të cilën shkruan se ndryshe quhet "Koriza", ndërsa rënditet në një zonë më të gjërë Albaninë. Duhet të theksohet këtu se ky studiues kishte prejardhjen nga Nausa dhe sigurisht që nuk do të ngatërronte Korçës fqinje sot me Krujën. Dhe kjo vërtetohet nga pjesa e kaluar ku shkruan për qytetet fqinje si "Kosturi" dhe "Voskopoja" ose "Moskopoli". Dy qytete me një prezencë të rëndësishme por dhe të njohura për atë kohë.
Pjesa për të cilën flasim, e Mihailit është kjo:

"Burrë perëndidashës dhe i mençur ishte Athanasi, i cili kishte avantazhe në virtyte teorike dhe praktike, dhe nuk i përkiste ekstremeve, dhe pas ngjitjes së tij nga Venetiku dhe zotërimin e fronit arkieratik, në Krujën e Albanisë, ose Korizan, në atdheun e heroit të krishterë Gjergjit, Skënderbeut, ndërroi jetë më Zotin".

K Dimitropoulos

Burimi: Minaroglou Ath. Haralambi. Anastasi, Anastasi Mihail, Maqedhoni dhe fjala e tij mbi helenizmin. Botimet Alternative Athinë 2014, fq 109 110.

Përktheu përshtati: Pelasgos Koritsas.

Αυστηρό μήνυμα του ΠτΔ στους ΑλβανοΤσάμηδες στην …Επέτειο της σφαγής της Παραμυθιάς -PRESIDENTI GREK AKUZA NDAJ ÇAMËVE, PARALAJMËRON SHQIPËRINË: NËSE DONI FQINJËSI TË MIRË…

Presidenti grek akuza ndaj çamëve, paralajmëron Shqipërinë: Nëse doni fqinjësi të mirë…
Αυστηρή προειδοποίηση στην Αλβανία, «να αποδεχτεί την τεκμηριωμένη ιστορική αλήθεια, του εγκληματικού ναζιστικού παρελθόντος των Τσάμηδων», εάν θέλει την ελληνική στήριξη στη ευρωπαϊκή της προοπτική, έστειλε από την Παραμυθιά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του, τις εκδηλώσεις μνήμης των 49 προκρίτων που εκτελέστηκαν από τους Ναζί σε συνεργασία με τους Αλβανο-τσάμηδες, στις 29 Σεπτέμβρη του 1943.
Οφείλει η γειτονική μας χώρα, η Αλβανία, για την οποία τρέφουμε φιλικά αισθήματα, αλλά ως προς την οποία θα είμαστε πάντοτε ειλικρινείς, (να γνωρίζει ότι) όλα περνούν από τον σεβασμό της αλήθειας και της ιστορίας..
Πρέπει να ξέρει λοιπόν, πως το λεγόμενο Τσάμικο είναι ζήτημα γιατί έγιναν συνεργάτες των Ναζί. Και όσο το στηρίζει, είναι σαν να υπερασπίζεται τους εγκληματίες εκείνους που αιματοκύλησαν όλη την Ευρώπη και να μην υπολογίζει, ότι η Ευρώπη στην οποία προσδοκά να μπει, είναι το οικοδόμημα που δημιουργήθηκε, για να μην ζήσουμε ποτέ ξανά αυτά τα εγκλήματα, αυτή την θηριωδία. «Της λέμε απόλυτα ειλικρινά.
Εάν θέλει την φιλία μας και την καλή γειτονία, τη στήριξη μας για την ευρωπαϊκή της πορεία που είναι απαραίτητη άλλωστε, οφείλει αμέσως να αποδεχτεί την αδιαμφισβήτητη ιστορική αλήθεια του εγκληματικού ναζιστικού παρελθόντος των Τσάμηδων και να μην το αναφέρει ποτέ ξανά στις μεταξύ μας σχέσεις.

Κάθε φορά που το αναφέρει, είναι ζήτημα τιμής για μας. Όχι πια, ποτέ ξανά. Ας το καταλάβουν. Δεν είναι θέμα εκδίκησης. Είναι θέμα δικαιοσύνης, το οφείλουμε στις ψυχές όλων εκείνων, που σήμερα είναι κοντά μας».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την αναφορά στα γεγονότα της θηριωδίας, είπε πως οι Τσάμηδες, συμπεριφέρθηκαν ως κατακτητές και συνεργάτες των Ναζί, και επισήμανε, πως δεν μπορεί ιστορικά να αμφισβητηθεί η ολέθρια εγκληματική τους δράση τότε.
Παραφράζοντας τον Έλιοτ, θα μπορούσα να πω ότι εκείνος ο Σεπτέμβρης του 1943 ήταν και παραμένει, ο πιο σκληρός μήνας στην ιστορία τούτης της περιοχής, της Παραμυθιάς.
Ο τόπος γνώρισε μια ανείπωτη θηριωδία των Ναζί και των «συμμάχων τους της εποχής εκείνης Τσάμηδων. Με αυτήν την αναφορά, δεν σκοπεύω, δεν είναι ο ρόλος μου, δεν είναι ο χαρακτήρας μου, να προκαλέσω διχασμούς, αλλά οφείλω, είναι στοιχειώδες χρέος μου, γιαυτό να αποκαταστήσω την ιστορία, ως έχει, λέγοντας στους γείτονες, τι είναι εκείνο που μπορεί να μας κάνει να πορευτούμε μαζί, αλλά και τι είναι εκείνο το οποίο αδιαπραγμάτευτα θα αρνηθούμε, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή οικογένεια».
Παράλληλα τόνισε πως από την Θεσπρωτία, δεν έφυγαν κυνηγημένοι, όπως θέλουν να ισχυρίζονται, «αλλά για να μην δικαστούν ως συνεργάτες των Ναζί, γιατί έπρεπε να δικαστούν, γιατί έκαναν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Ο κ. Παυλόπουλος υπογράμμισε, πως τα ζητήματα που θέτουν οι αυτοαποκαλούμενοι Τσάμηδες, οι οποίοι εγκατέλειψαν τότε την περιοχή για να μην λογοδοτήσουν στα Δικαστήρια δοσίλογων, προσβάλλουν τη μνήμη των θυμάτων και επηρεάζουν τις ελληνοαλβανικές σχέσεις.
Ειδικότερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανέφερε: «..ακόμη και σήμερα, παρουσιάζουν τα γεγονότα με διαφορετικό τρόπο. Υποστηρίζουν ότι, δήθεν, αγωνίσθηκαν κατά των Γερμανών και ότι δεν υπήρξαν συνεργάτες τους.
Πρόκειται για κατάφωρη και προκλητική διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας, που προσβάλλει βάναυσα την μνήμη των τραγικών θυμάτων της σφαγής της Παραμυθιάς», ενώ διεμήνυσε στη γείτονα χώρα: «Επαναλαμβάνω ότι οιαδήποτε στήριξη της διαστρέβλωσης αυτής, από την γείτονα Αλβανία, επηρεάζει, και μάλιστα καθ οριστικώς, τις μεταξύ μας σχέσεις.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επισήμανε στη συνέχεια, πως σ’ ένα πλαίσιο Ιερής Μνήμης των θυμάτων αυτής της θηριωδίας και μακριά από κάθε λογική αντεκδίκησης, εντάσσονται και οι έναντι της Γερμανίας απαιτήσεις της χώρας μας για το κατοχικό δάνειο και τις εν γένει αποζημιώσεις της γερμανικής ναζιστικής κατοχής, ενώ σημείωσε πως είναι θέμα δικαιοσύνης και νομικού πολιτισμού της Ευρώπης.
Ο κ. Παυλόπουλος είπε ότι είναι σαφές, με νομικά επιχειρήματα πως οι αξιώσεις μας είναι πάντα νομικώς ενεργές, δεν τίθεται κανένα θέμα παραγραφής, και είναι δικαστικώς επιδιώξιμες.
Μάλιστα ανέφερε, πως δεν υπήρξε ποτέ καμία ελληνική κυβέρνηση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που να απεμπόλησε αυτό το ιερό δικαίωμα και απευθυνόμενος «στην φίλη Γερμανία», ζήτησε με βάση τον ευρωπαϊκό πολιτισμό να αποδεχτεί το αυτονόητο, και συνέχισε: «Πρέπει να βρεθεί ένα αρμόδιο, κατάλληλο Δικαστικό Forum, να εκθέσουμε τις απόψεις μας και εκείνο να αποφασίσει».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Παυλόπουλος, με αφορμή την θηριωδία των ναζί στην Παραμυθιά, όπως είπε, θέλησε για ακόμη μια φορά να τονίσει «ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει ν’ αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα τους κινδύνους που εγκυμονεί για την σημερινή Ευρώπη, αλλά και τον υπόλοιπο Κόσμο, η επανεμφάνιση λαϊκιστικών ή και νεοναζιστικών πολιτικών μορφωμάτων, που είναι ένας θανάσιμος κίνδυνος για τον άνθρωπό, την Δημοκρατία για όλο το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
«Να σταματήσει η δράση τους εδώ και τώρα. Οφείλουμε ως Ευρωπαίοι, εν ονόματι της Δημοκρατίας, του Πολιτισμού μας, να αλλάξουμε τις πολιτικές εκείνες, οι οποίες δημιουργούν ανισότητες, υπονομεύουν το κοινωνικό κράτος. Όταν αποδώσουμε κοινωνική δικαιοσύνη του λαού μας αυτοί δεν έχουν θέση» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
Στην αρχή της ομιλίας του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι σύντομα, για λόγους εθνικής μνήμης, και επίσημα θα ανακηρυχθεί η περιοχή σε μαρτυρικό τόπο, με την δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος.
Στις εκδηλώσεις μνήμης των 49 προκρίτων, την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα, ενώ παρέστησαν κάτοικοι που έζησαν τη θηριωδία, πλήθος κόσμου καθώς και οι βουλευτές Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης (ΣΥΡΙΖΑ) και Βασίλειος Γιόγιακας (ΝΔ), ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ. Καχριμάνης και εκπρόσωποι των τοπικών και στρατιωτικών αρχών.
Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε χοροστατούντος του μητροπολίτη Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας κκ Τίτου. Το χρονικό της θηριωδίας παρουσίασε ο δήμαρχος Καλαβρύτων και πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδας, Γιώργος Λαζουράς.
.......................

Presidenti grek Prokopis Pavlopulos ka hedhur akuza të forta ndaj çamëve.
Pavlopulos ka folur gjatë referatës për ngjarjet e 29 shtatori të vitit 1943, duke e  konsideruar si muajin më të frikshëm të zonës Paramithias historikisht,akuzoi çamët.
Sipas presidentit grek çamët bashkëpunonin me nazistët dhe Shqipëria duhet ta pranojnë të vërtetën.
“Nëse doni fqinjësi të mirë pranoni të vërtetën", u shpreh presidenti grek.
“Akoma dhe sot shtrembërojnë te vërtetën. Deklarojnë se luftuan kundër gjermanëve, se nuk bashkëpunuan me ata. Shtrembërim mjaft provokues i historisë, mjaft fyese për viktimat e krimeve çnjerëzore që u kryen në zonë. E përsëris, çdo mbështetje e kësaj teorie gënjeshtër nga fqinjët shqiptarë ndikon, madje ne mënyrë decisive, marrëdhëniet mes dy vendeve”, tha më tej Pavlopulos.


Η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το Κοσσυφοπέδιο;


Η Ελληνική Δημοκρατία ή όπως είναι γνωστή ως Ελλάδα, φαίνεται ότι έχει αλλάξει τη στάση της έναντι του Κοσσυφοπεδίου και προετοιμάζεται να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου, γράφει αλβανικό δημοσίευμα.Αυτό άφησε να εννοηθεί ο Άρμεντ Ιμπραχίμι, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος Κοσόβου- PDK,  σε ανάρτησή του στο Facebook


O Ιμπραχίμι είναι επικεφαλής της νεολαίας του κόμματος, το οποίο έχει ιδρύσει ο πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου, Χασίμ Θάτσι.


Ο Ιμπραχίμι, σημειώνει στην ανάρτησή του: 


«Θαυμάσια, η Ελλάδα θα αναγνωρίσει τη Δημοκρατία του Κοσσυφοπεδίου- την πιο συμπαθητική δημοκρατία στον κόσμο. Η Ελλάδα θα διδάξει για μια φορά ακόμη στα δημοκρατικά κράτη στην Ευρώπη (που δεν έχουν αναγνωρίσει το Κοσσυφοπέδιο) τι σημαίνει να είσαι ‘δημοκράτης’. Συγχαρητήρια.»


--