Κυριακή 7 Αυγούστου 2022

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Κορυτσά!- Konstantinos Argyros në Korçë!

 

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μπύρας που πραγματοποιείται στην Κορυτσά από τις 17 έως 21 Αυγούστου ο γνωστός και αγαπητός Έλληνας Καλλιτέχνης θα τραγουδήσει στην Κορυτσά στις 20 Αυγούστου. 
Ο Δήμος Κορυτσάς ανακοίνωσε την συμμετοχή του με ιδιαίτερη χαρά. 
Από κάθε άποψη για την Κορυτσά αυτό αποτελεί ξεχωριστό και ευχάριστο γεγονός.  Έπειτα είναι πρώτη φορά που αυτός ο καλλιτέχνης θα τραγουδήσει στην Αλβανία. 
---
Në kontekstin e Festivalit të Birrës që realizohet në Korçë nga dt 17 deri 21 Gusht, artisti, këngëtari i njohur Grek do të këndojë në Korçë në dt 20 Gusht. 
Bashkia Korçë ka lajmëruar për pjesmarrjen e tij me kënaqësi të veçantë. 
Nga çdo pikëpamje për Korçën kjo përbën një ngjarje të veçantë dhe të këndshme. Për më tepër ky këngëtar këndon për herë të parë në Shqipëri. 

Δείτε εδώ την συναυλία https://www.pelasgoskoritsas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: