Κυριακή 7 Μαΐου 2023

Βυζαντινοί ψαλμοί κατά την τελετή στέψης του Καρόλου Γ'! - Himne bizantine në greqisht gjatë ceremonisë së kurorëzimit të Karlit të III!

  


Στην Μεγαλοπρεπή στέψη του Βασιλιά της Μεγάλης Βρετανία Καρόλου Γ' ακούστηκαν Βυζαντινοί Ψαλμοί και συγκεκριμένα ο ψαλμός 71. Ντυμένος όμοια με του Αυτοκράτορες του Βυζαντίου οι ψαλμοί έδωσαν ιδιαίτερη λαμπρότητα και αίγλη στην τελετή. 

......

Në ceremoninë madhështore të kurorëzimit të Mbretit të Britanisë së Madhe Karlit të II, u dëgjuan dhe himne, psalme bizantine në gjuhën greke. Më konkretisht u dëgjua psalmi 71. I veshur si një Perandor Bizantin, himnet bizantine i dhanë ceremonisë një tjetër bukuri dhe ndriçim. Δεν υπάρχουν σχόλια: