Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η απάντηση του ΟΑΣΕ στην έκθεση του ΕΣΒΗ 1914 για τα εκπαιδευτικά δικαιώματα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού


Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
Ύπατη Αρμοστής για τις Εθνικές Μειονότητες

Χάγη, 26 Ιουλίου 2016


Κύριον Θωμά Κουμπούλη
Προεδρεύοντα
Εθνικού Συλλόγου «Βόρειος Ήπειρος 1914»

Αγαπητέ κύριε Κουμπούλη,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας της 18ης Απριλίου και για την έκθεση που συμπεριελάμβανε σχετικά με την εκπαίδευση της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, την οποία διάβασα πολύ προσεκτικά.
Δεν υπήρξε η ευκαιρία να συζητήσουμε την συγκριμένη περίπτωση στην διάσκεψη για την 20ηεπέτειο των Συστάσεων της Χάγης για τα Εκπαιδευτικά Δικαιώματα των Εθνικών Μειονοτήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Ιουλίου 2016.

Υπήρξε, ωστόσο, μια έντονη και τεκμηριωμένη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων σε μία σειρά θεμάτων σχετικά με τις εθνικές μειονότητες και την εκπαίδευση.
Οι συνομιλίες κατά τη διάρκεια της επετείου επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, στη φιλοξενία της ποικιλομορφίας σε πολύγλωσσα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και στον σεβασμό της διαφορετικότητας και του πλουραλισμού στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχίσουν να ανταλλάσουν απόψεις για τις καλύτερες πρακτικές, να προωθούν ευρύτερες συνεργασίες και να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη επαρκούς εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να είναι εξοπλισμένοι για την διαχείριση πολύγλωσσων και πολυπολιτισμικών τάξεων.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης γύρω από την ανταλλαγή θετικών παραδειγμάτων και καινοτόμων πρακτικών στη διδασκαλία της ιστορίας σε πολυεθνικές κοινωνίες.
Όπως αναφέρεται στις συστάσεις της Χάγης, τα κράτη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη την ιστορία και τον πολιτισμό των εθνικών μειονοτήτων που ζουν εντός των συνόρων τους και να τις προσαρμόζουν επαρκώς στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών.

Οι συζητήσεις των συμμετεχόντων στην διάσκεψη υπογράμμισαν πόσο σημαντικό είναι οι κυβερνήσεις και οι ενδιαφερόμενοι φορείς  που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης να συνεργάζονται για να συζητήσουν τις προκλήσεις όσον αφορά την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος και με τον τρόπο αυτό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων για την οικοδόμηση σταθερών κοινωνιών με εθνοτική πολυμορφία.

Πιστεύω ότι το συμπέρασμα της συζήτησης θα είναι πολύτιμο και θα παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση πολιτικής για κυβερνήσεις και ενδιαφερόμενους φορείς στο να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν υγιείς πολιτικές εκπαίδευσης που να καλύπτουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες τόσο της πλειοψηφίας όσο και των εθνικών μειονοτήτων.

Σχετικά με το ζήτημα της εκπαίδευσης, όπως γνωρίζετε, παρακολουθώ πολύ στενά, σύμφωνα με τα καθήκοντα μου, τις εξελίξεις που αφορούν τις εθνικές μειονότητες σε ολόκληρη την περιοχή του ΟΑΣΕ, συμπεριλαμβανομένης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε συντονισμό με άλλους σχετικούς εγχώριους και διεθνείς παράγοντες συνεχίζουμε, ως εκ τούτου, να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και να υποστηρίζουμε την εξέλιξη της πολιτικής και του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις εθνικές μειονότητες στην Αλβανία. Διατηρούμε δε, χρήσιμες επαφές και με τις κυβερνήσεις όλων των συμμετεχόντων κρατών στην περιοχή.

Όσον αφορά την αποδοχή των αναγκών και των ανησυχιών της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, πιστεύω ότι το εγχειρίδιο «Οι κατευθυντήριες γραμμές της Λιουμπλιάνα για την ενσωμάτωση των διαφορετικών κοινωνιών» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΑΣΕ για τις Εθνικές Μειονότητες (διαθέσιμο να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας), παρέχει τόσο την έμπνευση όσο και ένα γερό θεμέλιο για την ανάπτυξη στρατηγικών με στόχο την ενσωμάτωση με το σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Στις επαφές μου μαζί τους, θα συνεχίσω να ενθαρρύνω τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων και άλλων σχετικών φορέων να επιδιώκουν πολιτικές κοινωνικής ένταξης, σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές της Λιουμπλιάνα», ενταγμένες στις δεσμεύσεις στον  ΟΑΣΕ και διεθνώς για τις εθνικές μειονότητες και γενικά.  

Εκτός από τις «Κατευθυντήριες Γραμμές της Λιουμπλιάνα», πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι αρχές που περιγράφονται στις «Συστάσεις του Bolzano/Bozen για τις Εθνικές Μειονότητες και τις διακρατικές σχέσεις». Υπογραμμίζουν ότι η χώρα στην οποία κατοικεί η μειονότητα έχει την κύρια ευθύνη για τον πληθυσμό που κατοικεί στην επικράτεια της και ότι οι χώρες θα πρέπει να απέχουν από την υπονόμευση των αρχών της εδαφικής ακεραιότητας ενός άλλου κράτους.

Με εκτίμηση,
Astrid Thors


Ακολουθεί η πρωτότυπη επιστολή - απάντηση της Ύπατης Αρμοστή του ΟΑΣΕ για τις Εθνικές Μειονότητες στον ΕΣΒΗ 1914 στα αγγλικά
http://esvh1914.blogspot.al/

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ηπειρώτες Ευεργέτες της Τουρκοκρατίας και Ελληνοκρατίας

Αποκαλύπτουμε : Αίτημα στον ΟΗΕ για την εδαφική αποκατάσταση της Αλβανίας με Ελληνικά εδάφη, ετοιμάζει ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Το αίτημα αυτό προς ΟΗΕ και Διεθνείς Οργανισμούς έχουν ήδη υπογράψει όλοι οι βουλευτές που ¨ελέγχει ¨ ο Έντιι Ράμ , Αλβανοί βουλευτές των Σκοπίων, αλλά και του Μαυροβουνίου . 


Το αίτημα αυτό θα συνοδεύεται από χιλιάδες υπογραφές Αλβανών που θα δηλώνουν μόνιμη κατοικία ή τόπο εργασίας "Ελλάδα¨ και φυσικά από τους "Τσάμηδες" που υπογράφουν από τους πρώτους, ως "δεδιωγμένοι" από τις "αλύτρωτες" εστίες τους. 


Μην ξεχνάμε ότι , το 52% των αλλοδαπών ̟ που διαµένουν στην Ελλάδα έχουν Αλβανική υπηκοότητα. ( δεν θέλουμε να τους κάνουμε την ζωή δύσκολη ). 


Οι οπαδοί της ¨Μεγάλης Αλβανίας ¨ και του Αλβανικού Μεγαλοϊδεατισμού , με τις ευλογίες και την ενθάρρυνση του Αλβανού πρωθυπουργού ¨γυρίζουν¨ στα προς προσάρτηση "Αλβανικά εδάφη" και συλλέγουν χιλιάδες υπογραφές. 


Ξυπνήστε ! 
Το πρόβλημα που θα ανακύψει εξαιτίας της αδράνειά μας , κρίνεται εξαιρετικά σοβαρό , αφού , θα δημιουργήσει ¨προ ανάχωμα¨ υπέρ της Αλβανίας στο διεθνές δίκαιο με σκοπό να γίνει πεπ…

Αναμνήσεις από το άνοιγμα των εκκλησιών στη Β. Ήπειρο και η πρώτη ελεύθερη Ανάσταση το 1992

Ἡ Ἀλβανία κάτω ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος ὑπῆρξε τό μοναδικό συνταγματικά ἀθεϊστικό κράτος στόν κόσμο, κατά τήν περίοδο 1967-1990. Τήν περίοδο αὐτή ἀπαγορεύθηκε κάθε θρησκευτική ἱεροπραξία, καταστράφηκαν ἐκ θεμελίων οἱ περισσότεροι τόποι λατρείας, ἐνῶ ἀπεσχηματίστηκαν ὅλοι οἱ ἱερεῖς, καί πολλοί ἀπό αὐτούς ἐξορίστηκαν ἤ πέθαναν μαρτυρικά στίς φυλακές. Ἀπό τό 1976 ἐπίσης ἀπαγορεύθηκαν διά νόμου ὅλα τα χριστιανικά ὀνόματα. Ἡ ἀπαγόρευση αὐτή ἔπληξε ὅλους τούς ἀλβανούς πολίτες, ἀλλά ἰδιαίτερα τούς βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς μας, γιά τούς ὁποίους ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἦταν βασικό συστατικό τῆς ἐθνικῆς τους ἰδιοπροσωπίας. Βασική ἀρχή τοῦ Κόμματος Ἐργασίας τῆς Ἀλβανίας ἦταν: «Κύριος σκοπός τοῦ κράτους εἶναι ἡ παραγωγή. Ὅποιος δέν παράγει, ὅπως οἱ ἱερεῖς, δέν ἔχει θέση στή νέα μας κοινωνία». Ἔτσι μέχρι τό 1990 οἱ ἀδελφοί μας ἔμεναν ἀβάπτιστοι, ἀστεφάνωτοι, ἀλειτούργητοι, ἀκήδευτοι, (μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις ἱερέων πού μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους τελούσανν κρυφά κάποια μυστήρια).          …