Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

Κυριακή ΙΓ Λουκά † Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης !Την πανεύφημον νύμφην Χριστού υμνήσωμεν, Αικατερίναν την θείαν και πολιούχον Σινά.

 

Η ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου. ηχηρό μήνυμα αντίστασης, ηρωισμού, Ελευθερίας και Δημοκρατίας του Έλληνα αντάρτη