Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

Β΄ Στάσις-Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας!- Αρχιμ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου!

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: