Θ΄ Λουκά Ο άφρων πλούσιος και το κοινωνικό πρόβλημα 22 11 2015, Αρχιμ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου - E Djela e 9 të e Llukait "Lakmia dhe Egoizmi" Mitropoliti i Korçës Hirësia e Tij +Joani


Σχόλια