E Diela e Taksambledhësit dhe Fariseut- Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij † imzot Joani!!


Σχόλια