ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΑΡΔΑΣ (Κορυτσάς) - Του ΑΛΕΞ.Χ.ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ


~ ~ Από το βιβλίο "ΗΠΕΙΡΟΣ" (2ος τόμος) του Αλέξανδρου Χ. Μαμμόπουλου μεταφέρω την περιγραφή της γυναικείας φορεσιάς του Βλάχικου χωριού Δάρδα στην περιφέρεια της Κορυτσάς , καθώς και όσες φωτογραφίες είχε συλλέξει ο ακούραστος ερευνητής - λαογράφος της Ηπείρου και όχι μόνο.

** Πρός "τέρψιν" των φίλων του  Vlahofonoi  Blogspot.


Ζωγραφική Αθηνάς Ταρσούλη**********************************************
**********************************************

****************************************
****************************************

Δάρδα της Κορυτσάς -- Φωτογραφία του 1890  από το βιβλίο "ΗΠΕΙΡΟΣ" (τόμος β') του Αλεξ.Χ.Μαμμόπουλου -- Δυστυχώς η φωτογραφία ήταν "μοιρασμένη" σε δύο σελίδες με αποτέλεσμα να "χάνει" την πανοραματικότητά της.


 ==========================

++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++

Για την αντιγραφή 
φίλ.Π.γ.
"λάχανα μαζέματα" ( "λ.μ." ).
ΙΩΑΝΝΙΝΑ  9ος - 2015

Σχόλια