Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

"Εκπαίδευση Πέρα από τα Σύνορα" με την συνεργασία τριών Πανεπιστημίων! - Edukim përtej Kufijve, me bashkëpunimin e tre universiteteve!


Më datën 31 10 2014 deri më datën 02 11 2014 u organizua në Korçë Seminari me temë “Edukimi përtej Kufijëve”  dhe temë kryesore Mendimin Kritik. Ky seminar vjen si vazhdim i një seminari që filloi në Fakultetin e Pedagogjisë në Universitetin e Follorinës  i cili kishte si qëllim bashkëpunimin e tre Universiteteve atë të Follorinës, së Korçës dhe të Manastirit. Seminari u hap me përshëndetjen e Rektorëve. Profesori Ali Jashari  etj. Prezent ishte dhe Konsulli i Përgjithshëm i Greqisë z Joan Pedhioti i cili përshëndeti inciativën dhe uroj që kjo frymë bashkëpunimi të shtrihet në të gjitha fushat.
Takimi i rradhës do të zhvillohet në Bitola pas dy vjetësh.
Από τις 31 10 2014 μέχρι στις 02 11 2014 οργανώθηκε στην Κορυτσά Σεμινάριο με γενικό θέμα την« Εκπαίδευση πέρα από τα Σύνορα» και ειδικό θέμα την "Κριτική Σκέψη" στην Εκπαίδευση. Μια πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Τμήματος  στην Φλώρινα με στόχο την Συνεργασία τριών Πανεπιστημίων, αυτό της Κορυτσάς, του Μοναστηριού και της Φλώρινας. Η δεύτερη αυτή συνάντηση έγινε στην Κορυτσά μετά από δύο. Τίμησε με την παρουσία του και ο ΓΠ της Ελλάδας κ Ιωάννης Πεδιώτης, ο οποίος χαιρέτισε την εκδήλωση και την πρωτοβουλία και ευχήθηκε αυτό το παράδειγμα συνεργασίας να το ακολουθήσουμε σε όλα τα επίπεδα. Ήταν παρόντες εκπρόσωποι από τα τρία πανεπιστήμια και πολλοί διανοούμενοι από την Κορυτσά.
Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στο Μοναστήρι.
  Δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο.

Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 σχόλια: