Το ατύχημα και ένα έργο τέχνης της φύσης. - Aksidenti dhe një vepër arti e natyrës

Ο Χειμώνας είναι κρύος στην Κορυτσά. Το τσουχτερό κρύο εκτός από τα προβλήματα δημιουργεί και έργα τέχνης. Έτσι συνέβη και στην Μπομποστίτσα όπου ένας σωλήνας του νερού που έσκασε βοήθησε στην δημιουργία αυτού του έργου τέχνης. Τις φωτογραφίες μας τις έστειλε ένας αναγνώστης της ιστοσελίδας μας και τον ευχαριστούμε. (14-02-2015)
Dimri është i ftohtë në Korçë. E ftohta përveç problemeve krijon dhe vepra arti që njeriu të çlodhet. Kështu ndodhi dhe në Boboshticë të Korçës ku një aksident me një tub uji ndihmoi në krijimin e një vepre arti. Fotografitë na i dërgoi një lexues i faqes sonë dhe për këtë e falenderojmë. 

Σχόλια