ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΤΣΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΏΝ

«Μνήμη Θεού» “Kujtimi i Zotit”

«Μνήμη Θεού» σημαίνει ότι ο νους είναι στον Θεό, ζει ο άνθρωπος τον Θεό, οπότε βλέπει παντού τον Θεό. Αυτός που κατορθώνει να έχει συνέχεια τον νου του στον Θεό, 
αισθάνεται συνέχεια την παρουσία του Θεού και συγκλονίζεται από ευγνωμοσύνη, γιατί όλα τα βλέπει ως ευλογία του Θεού.

Μια ματιά να ρίξει γύρω του, καταλαβαίνει ότι ο Θεός παρακολουθεί όχι μόνον τον άνθρωπο, αλλά και όλο το σύμπαν, και τις πιο μικρές και ασήμαντες λεπτομέρειες. Όπου 
να κοιτάξει, βλέπει και αλλοιώνεται από την παρουσία του Θεού. Ρίχνει μια ματιά στον ουρανό και αλλοιώνεται από την παρουσία του Θεού. Ρίχνει μια ματιά στη γη, βλέπει 
τα πουλιά, τα δένδρα, και βλέπει τον Θεό, τον Δημιουργό τους. Αυτό είναι και προσευχή, είναι και μνήμη Θεού».
“Kujtimi i Zotit” do të thotë që mendja të jetë tek Zoti, njeriu përjeton Zotin, kështu që kudo shikon Zotin. Ai që ja del mbanë që të ketë vazhdimisht mendjen e tij tek Zoti, ndjen vazhdimisht prezencën e Zotit dhe tronditet nga mirënjohja, sepse të gjitha i sheh si bekimin e Zotit.
Një sy të hedhë rreth tij, kupton se Zoti ndjek jo vetëm njeriun, por dhe të gjithë universin, dhe hollësitë më të vogla dhe të parëndësishme.
Kudo që sheh, vëren dhe tjetërsohet nga prezenca e Zotit. Hedh një sy në qiell dhe tjetërsohet nga prezenca e Zotit. Hedh një sy në tokë, shikon zogj, pemë dhe shikon Zotin, Krijuesin e tyre. Kjo është dhe lutje, është dhe memorje/kujtim i Zotit”.
Ali Theologu nga Korça

Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιλεγμένα Κείμενα- Tekste të zgjedhura

Σύντομα .... - Së shpejti....

Σοφά Λόγια - Fjalë të urta

Σύντομα... Së shpejti...........

Λίστα ιστολογίων/ Listë faqesh

Πελασγός Κορυτσάς. Από το Blogger.