Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

ΚΕΑΔ Σχετικά με τις τελευταίες επιθέσεις εναντίων του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου - PBDNJ në lidhje me sulmet e fundit kundër Kryepiskopit Anastas!

Αναφορικά με δημόσιες παρεμβάσεις δημοσίων προσώπων και συνέχεια παροξυντικών δημοσιευμάτων στα έντυπα, ηλεκτρονικά, αλλά και δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης  που αφορούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και ζητήματα που άπτονται της λατρευτικής της ζωής, επανερχόμαστε άλλη μια φορά στη θέση μας ότι τέτοια φύσης θέματα είναι πολύ σοβαρά και οφείλουμε όλοι ως τέτοια να τα αντιμετωπίζουμε.
 Σε ότι ειδικά αφορά στη γλώσσα της λατρείας στη λειτουργική της Ορθοδόξου Εκκλησίας οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα έχουν ορθώς οριστικοποιηθεί στο Καταστατικό αυτής που έχει  αναγνωριστει και απ’ την πολιτεία . Στο Καταστατικό αυτ΄, όπως και στο Σύνταγμα και την εγχώρια νομοθεσία για τις μειονότητες που συμπεριλαμβάνονται στο ποίμνιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ιδιαίτερα δε της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας το δικαίωμα αυτό της δημόσιας χρήσης της μητρικής της Ελληνικής γλώσσας,  είναι αναγνωρισμένο δικαίωμα από συστάσεως του σύγχρονου Αλβανικού κράτους.
 Τονίζουμε άλλη μια φορά ότι τα δικαιώματα που χαίρουν οι συμπολίτες μας,   που ανήκουν σε μειονότητες και απορρέουν  απ’ τη διεθνή πρακτική και το πνεύμα των κειμένων, ειδικά των ευρωπαϊκών , δεν εισδέχονται γεωγραφικούς περιορισμούς.
 Σε ότι αφορά λογικές που θέλουν  μονόχρωμη κατάσταση στο εσωτερικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη χώρα να τους επισημάνουμε ότι αυτό αποτελεί βλακώδη αγνόησή της πραγματικότητας για τη σύνθεση του ποιμνίου της Εκκλησίας και τυχοδιωκτισμό για τις συνέπειες μιας τέτοιας λογικής.
Οι χειρισμοί του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου έχουν διασφαλίσει ένα πρωτοφανή κλίμα ενότητας στο εσωτερικό της Εκκλησίας διατηρώντας αυτή την σύνθετη εικόνα της σεβόμενοι την εθνική καταγωγή και γλωσσική ιδιαιτερότητα των πιστών της. Το αντίθετο  θα επέφερε κατακερματισμό και διείσδυση στη χώρα διαφόρων εκκλησιαστικών ρευμάτων που θα καταδίκαζαν οριστικά τη συνοχή.
 Εκφράζοντας τις ανησυχίες μας αυτές άλλη μια φορά απευθυνόμαστε προς όλους για περισσότερη σοβαρότητα και αυτοσυγκράτηση σε τέτοιας φύσης θέματα, υπεύθυνη και ουσιαστική ενημέρωση του κοινού και όχι ψεύδη και σηκοφαντίες. Η καλύτερη υπηρεσία στην υπόθεση της ειρηνικής διαθρησκευτικής συνύπαρξης είναι ο σεβασμός στην συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία των θρησκευτικών κοινοτήτων.
Τίρανα, 17 Απριλίου 2015
Γραφείο Τύπου
.................
DEKLARATË PËR SHTYP
Në lidhje me disa ndërhyrje personash publik, por edhe të politikës në çështje të kishës Ordhodhokse dhe të jetës se saj si edhe disa artikujve nervozë që vijuan në disa media por edhe në rrjetet sociale, shprehim edhe njëherë qëndrimin tonë   konstant se këto çështje janë të një natyre shumë serioze, të ndjeshme dhe delikate dhe të gjithë e kemi për detyrë ti trajtojmë si të tilla.
Në mënyrë të veçantë për sa i përket gjuhës adhuruese në jetën liturgjike të kishës Orthodhokse, të drejtat dhe detyrimet janë përcaktuar qartë në statutin e KOASH i cili është i njohur edhe nga shteti. Në këtë statut sikurse edhe në kushtetutë dhe legjislacionin e vendit, minoriteteve që përfshihen në grigjën Orthodhokse, në veçanti besimtarëve nga radhët e minoritetit etnik grek, u njihet e drejta e përdorimit publik të gjuhës së tyre amtare, përfshirë edhe jetën kishtare, e drejtë kjo e sanksionuar që nga krijimi i shtetit modern shqiptar.
Theksojmë sërish se të drejtat që u takojnë bashkëqytetarëve tanë, pjesëtarë të minoriteteve  që burojnë nga fryma dhe gërma e dokumentave përkatëse dhe praktikave ndërkombëtare, në veçanti europiane, nuk mund ti nënshtrohen mentaliteteve të kufizimit gjeografik.
Logjikat që pretendojnë një situatë njëngjyrëshe në gjirin e kishës Orthodhokse në vend përbejnë një injorim naiv të realitetit për sa i përket përbërjen e grigjës të kësaj kishe dhe aventurizëm për nga pasojat e tyre.
Trajtimi i çështjeve të kësaj natyre nga ana e Kryepiskopit  Anastas, kanë garantuar një klimë të paprecedentë uniteti në gjirin e kishës, duke ruajtur konfigurimin e saj kompleks dhe respektuar njëherësh përkatësinë nacionale dhe veçoritë gjuhësore të besimtarëve të saj. E kundërta do të kishte për pasojë përçarjen dhe instalimin e rrymave kishtare të cilat do të prishnin përfundimisht koherencën e saj.
Duke shprehur këto shqetësime u drejtohemi të gjithëve për më shumë seriozitet dhe vetëpërmbajte në trajtimin e çeshtjeve të kësaj natyre, informim real dhe kompetent të opinionit dhe jo shpifje dhe gënjeshtra. Shërbimi më i mirë që mund ti bëjmë simbiozës harmonike ndër-fetare është respektimi i pavarësisë së komuniteteve fetare, siç ajo sanksionohet në kushtetutë.

Tiranë, 17 Prill 2015
                                                                                                                               Zyra e Shtypit

Δεν υπάρχουν σχόλια: