Εξαιρετικά ευχάριστη είδηση. Από φέτος θα λειτουργήσει κέντρο Πιστοποίησης Ελληνικής Γλώσσας στην Κορυτσά - Lajm i mirë: Çertifikatë për njohjen e Gjuhës Greke do të mund të merret në Universiteti Fan Noli.


Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Γενικού Προξένου Κορυτσάς κ Γιώργου Αλαμάνου όπως και του Συντονιστή Εκπαίδευσης για τα Εκπαιδευτήρια Όμηρος, κ Σωτηρούδα Βασίλειο (ο οποίος δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρων του για την ελληνομάθεια, πηγαίνοντας ακόμα και στα χωριά που υπάρχουν φροντιστήρια για να γνωρίσει την κατάσταση από κοντά)  θα δημιουργηθεί στην Κορυτσά κέντρο Πιστοποίησης Ελληνικής Γλώσσας/ Ελληνομάθειας.
Το κέντρο αυτό θα λειτουργήσει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κορυτσάς Φαν Νόλι, και φυσικά θα βοηθήσει πολυδιάστατα την ελληνομάθεια στην περιοχή της Κορυτσάς. Η πιστοποίηση θα δώσει παραπάνω ώθηση και στους μαθητές του Ελληνοαλβανικού Σχολείου Όμηρος, του Λυκείου Πλάτων και ιδιαίτερα θα βοηθήσει τα Φροντιστήρια Αριστοτέλης, στην πόλη και στην περιφέρεια, διότι θα αποτελέσει ένα δυνατό κίνητρο για τα παιδιά που διδάσκονται εκεί την Ελληνική Γλώσσα.
Όλα τα παιδιά και όσοι θα θέλουν, να πάρουν την πιστοποίηση, έχουν την δυνατότητα, χωρίς να πάνε μακριά, Θεσσαλονίκη ή Τίρανα, να πιστοποιούν τις γνώσεις τους και να χρησιμοποιήσουν την πιστοποίηση αυτή όχι μόνο στην Αλβανία, αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Ιδιαίτερα χρήσιμο θα είναι για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις ως αλλογενείς ή ομογενείς για να εισαχθούν στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Για πρώτη φορά στις 10 Μαΐου, στους χώρους του Πανεπιστημίου Κορυτσάς θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης.  Κατά τα μέσα Φεβρουαρίου θα ανακοινωθούν και περεταίρω λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία.
Πρόκειται για εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την Ελληνική Κοινότητα της Κορυτσάς. Φυσικά ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ μέσα από την καρδιά μας όσους συνέβαλαν για να δημιουργηθεί το κέντρο αυτό και πρέπει όλοι να είμαστε ευγνώμονες.

Universiteti Fan S Noli në bashkëpunim me Konsullatën e Përgjithëshme të Greqisë në Korçë si dhe Zyrën e Koordinatorit të Kolegjit Omiros Korçës, do të japë Çertifikata Njohjeje të Gjuhës Greke. 
Çdo person i interesuar, pavarësisht moshës, që njeh gjuhën greke do të ketë mundësinë nëpërmjet provimeve të caktuara të përfitojë Çertfikatë të niveleve të ndryshme nga Qendra e Gjuhës Greke në Athinë. Kjo Çertifikatë do të mund të përdoret si në Greqi ashtu dhe çdo vend tjetër të botës si vërtetim zyrtar i njohurive mbi një gjuhë të huaj si ajo Greke.
Një ndihmë të veçantë, jep kjo çertifikatë tek të rinjtë që do të duan të studiojnë në Shkollat e Larta të shtetit fqinj. Duke pasur këtë çertifikatë do të munden të hyjnë direkt në Universitet pa pasur nevojë të humbasin një vit për të mësuar gjuhën.
Me këtë qëllim do të funksionojnë dhe Kurset Greke Aristoteli që strehohen në Shën Gjergji Korçë. Programi i kurseve do të përshtatet me qëllim që të ndihmojë çdo të interesuar të arrijë të marrë Çertifikatë të Njohjes së Gjuhës Greke. Natyrisht Kurset ofrohen falas tek të interesuarit.
Nuk do të jetë më e nevojshme që të shkojë dikush në Tiranë apo në Thessaloniki, tashmë më datën 10 Maj do të munden të japin provimet e nevojshme për të marrë këtë çertifikatë, këtu në Korçë.
Në muajin Shkurt do të jepen dhe hollësi të mëtejshme mbi të gjithë procedurën e cila do të kryhet nën përkujdesjen e Univerisitetit Fan S Noli.

Σχόλια