Η κατάσταση του μαιευτηρίου Κορυτσάς σε εικόνες - Gjendja në Maternitetin e Korçës në fotografi.

Σχόλια