Ακάθιστος Ύμνος στην Κορυτσά 2016 (φωτογραφίες +βίντεο) - Himni Akathist në Korçë 2016

Σχόλια