ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΤΣΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΏΝ

Η Ενθρόνιση του Νέου Μητροπολίτου Ἀπολλωνίας καί Φίερ κ. Νικολάου - Fronëzimi i Mitropolitit të Apollonisë dhe Fierit imzot Nikollas!



Σύντομον Βιογραφικόν
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀπολλωνίας καί Φίερ κ. Νικολάου

Ὁ Μητροπολίτης Ἀπολλωνίας καί Φίερ κ. Νικόλαος Χύκα (κατά κόσμον Ἀρντιάν γεννημένος και αναθρεμμένος σε μουσουλμανική  οικογένεια ), ἐγεννήθη εἰς Ζουπάν τῆς πόλεως Φίερ Ἀλβανίας τήν 26ην. 1.1972. 
Ὀλοκλήρωσε τάς ἱερατικάς του σπουδάς εἰς τήν Θεολογικήν Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ» - Ἅγιος Βλάσιος Δυρραχίου, τό ἔτος 2000 μέ ἄριστα.  Ἀπό τοῦ ἔτους 2002 ἕως 2006 ἐσπούδασε εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Εθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἔλαβε τό πτυχίον μέ «ἄριστα». Τό 2015 ἐτελείωσε τίς Μεταπτυχιακές Σπουδές εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης ἐπίσης μέ «ἄριστα».
Ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων Δυρραχίου καί πάσης Αλβανίας κ. Ἀναστασίου, Διάκονος τήν 16ην Ἀπριλίου 2000, Πρεσβύτερος τήν 24ην Μαΐου τοῦ 2002 καί Ἐπίσκοπος τήν, 19ην Νοεμβρίου τοῦ 2006.


Ἀπό τοῦ ἔτους 2006 διατελεῖ ὡς Ἐντεταλμένος Διευθυντής εἰς τήν Θεολογικήν Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ». Εἶναι μέλος τής Κεντρικής Ἐπιτροπής τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιών ἀπό τό 2012 καί ἔχει ἐκπροσωπήσει τήν Εκκλησίαν τής Αλβανίας εἰς πολλάς διαχριστιανικάς καί διαθρησκειακάς συναντήσεις. 
..........................................
Biografi e shkurtër
e Hirësisë së Tij, Mitropolitit të Apollonisë 
dhe të Fierit Nikolla

Hirësia e Tij, Mitropoliti i Apollonisë dhe Fierit, Imzot Nikolla (Hyka me emër para pagëzimit Ardian, i rritur në familje myslymane), lindi më 26 janar 1972 në Zhupan të Fierit .
 Përfundoi me rezultate të shkëlqyera studimet priftërore në vitin 2000 në Akademinë Theologjike “Ngjallja e Krishtit” - Shën Vlash, Durrës. Nga viti 2002 deri më 2006, studioi në Fakultetin Theologjik të Universitetit të Athinës dhe u diplomua me rezultate të shkëlqyera. Në vitin 2015 kreu studimet pasuniversitare në Universitetin “Aristoteli” të Selanikut, gjithashtu me rezultate të shkëlqyera. 
U hirotonis dhjak nga Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Anastasi, më 16 prill 2000, prift më 24 maj 2002 dhe episkop më 19 nëntor 2006.    
Nga viti 2006 ka shërbyer si drejtor i komanduar i Akademisë Theologjike “Ngjallja e Krishtit” - Shën Vlash, Durrës.  Është anëtar i Komitetit Qendror të Këshillit Botëror të Kishave nga viti 2012, ndërkohë që e ka përfaqësuar Kishën e Shqipërisë në shumë takime ndër të krishtera dhe ndërfetare.  




























Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιλεγμένα Κείμενα- Tekste të zgjedhura

Σύντομα .... - Së shpejti....

Σοφά Λόγια - Fjalë të urta

Σύντομα... Së shpejti...........

Λίστα ιστολογίων/ Listë faqesh

Πελασγός Κορυτσάς. Από το Blogger.