Κυριακή Τυφλού. Η δύναμη της προσευχής (17-5-2015) Αρχιμ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου - E Djela e të Verbërit Predikon Mitropoliti i Korçës Hirësia e Tij + Joani 5 6 2016


Σχόλια