Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Χάρτης: Οι καλύτερες χώρες για να ζεις στην Ευρώπη του 2016 - Hartë: Vendet më të mira që të jetosh në Europë në vitin 2016


Δεν μπορείς να βρεις εύκολα όλα τα καλά σε μία χώρα και είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι η χώρα που έχει το υψηλότερο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι και η τέλεια για να ζει κάποιος.
Nuk mund të gjesh me lehtës të gjitha të mirat në një vend dhe është shumë e vështirë që të thuash që një vend që ka produktin më lartë kombëtar bruto është dhe vendi perfekt për të jetuar dikush.
Δεν μπορείς να βρεις εύκολα όλα τα καλά σε μία χώρα και είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι η χώρα που έχει το υψηλότερο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι και η τέλεια για να ζει κάποιος. Έτσι το Boston Consulting Group ανέπτυξε έναν καλύτερο τρόπο για να μετριέται η "βιώσιμη ευημερία" μιας χώρας. Η μέθοδος βασίζεται σε 44 διαφορετικούς δείκτες, και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μόνος ένας από αυτούς.
AdTech Ad
Για παράδειγμα άλλοι δείκτες το ποσοστό ανεργίας, ο πληθωρισμός, η διάδοση ασθενειών, το προσδόκιμο ζωής, η ποιότητα και η προσβασιμότητα στην εκπαίδευση, η ποιότητα των υποδομών, η κατάσταση του περιβάλλοντος, ο έλεγχος της διαφθοράς, η ελευθερία του Τύπου και πολλά άλλα.
Η έρευνα δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες και όπως φαίνεται και στον χάρτη που δημιούργησε με βάση τα δεδομένα το jakubmarian η χώρα που έπιασε άριστα 100 είναι η Νορβηγία ενώ πολύ υψηλές βαθμολογίες πετυχαίνουν και οι υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες, αυτές της Κεντρικής Ευρώπης και οι Κάτω Χώρες.
Αντίθετα οι χαμηλότερες βαθμολογίες συναντούνται στην Ανατολική Ευρώπη και στην βαλκανική χερσόνησο. Τα γειτονικά Σκόπια είναι αυτά που καταλαμβάνουν την τελευταία θέση στην Ευρώπη με βαθμολογία 42,9 ενώ η Αλβανία ειναι ακριβώς στην "βάση". Η Ελλάδα αντίστοιχα έχει την χαμηλότερη βαθμολογία στην Ευρωζώνη συγκεντρώνοντας 62,6 βαθμούς.
Για να έχουμε και την μεγαλύτερη εικόνα οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν 83,7 βαθμούς, η Ιαπωνία 81,3, η Βραζιλία 49,3, η Κίνα 46,5 και η Ινδία  32,6.

Nuk mund të gjesh me lehtës të gjitha të mirat në një vend dhe është shumë e vështirë që të thuash që një vend që ka produktin më lartë kombëtar bruto është dhe vendi perfekt për të jetuar dikush. Kështu Boston Consulting Group zhvilloi mënyrën më të mirë për të matur “mirqënien e jetuar” të një vendi. Kjo metodë bazohet në 44 tregues të ndryshëm, dhe të ardhurat vjetore për person është veëtm njëri prej këtyre treguesve.
Psh treguesit e tjerë është, niveli i papunësisë, inflacioni, përhapja e sëmundjeve, pritshmëria e jetëgjatësisë, cilësia dhe mundësia për të arsimuar, cilësia e infrastrukturës, gjendja e ambientit, kontrrolli i korrupsionit, liria e shtypit e shumë të tjera.
Ky kërkim i u publikua para pak ditësh dhe me sa duket në hartën që u krijua me të dhënat e jakubmarian vendi i cili arriti 100 pikë është Norvegjia ndërsa nota shumë të larta arritën dhe vendet të tjera skandinave si ato të Europës Qëndrore si dhe vendet e ulta.
Në kundërshtim vlerësimin më të ulët e gjejmë në Europën Lindore dhe në gadishullin Ballkanik. Fqinjët e Shkupit janë ata që zënë vendin e fundit në Europë me 42,9 ndërsa shqipëria është pikërisht me notë kaluese. Greqia respektivisht ka notën më të ulët në Eurozonë duke mbledhur 62,9 pikë. Që të kemi një ide më të mirë USA ka mbledhur 83,7 pikë, Japonia 81,3 Brazili 49,3, Kina 46,5 dhe India 32,6

Δεν υπάρχουν σχόλια: