Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Η Αλβανική Αστυνομία ενημερώνει τους μαθητές για τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση του οινοπνεύματος. - Policia në shërbim të shoqërisë duke informuar nxënësit për problemet që lindin nga alkooli!

Το Ελληνοαλβανικό Σχολείο Όμηρος αποτελεί πρότυπο, συνύπαρξης των δύο λαών αλλά και πρότυπο συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την καλύτερη παρεχόμενη εκπαίδευση με στόχο μια καλύτερη κοινωνία. Έτσι όπως γράφει η ιστοσελίδα του σχολείου στις 19 Δεκεμβρίου 2017, έγινε ενημέρωση στους μαθητές των δύο τμημάτων της ΣΤ Δημοτικού από την Αλβανική Αστυνομία πάνω σε θέματα Αλκοολισμού. 
Οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν για την επήρεια του αλκοόλ και τους κινδύνους που εγκυμονεί.
Ευχαριστούμε την Αλβανική Αστυνομία για την προθυμία και την ευαισθητοποίηση που έδειξε στην πρόσκλησή μας.

...............

Shkolla Shqiptaro- Greke Omiros në Korçë, përbën një shembull konkret të bashkëjetesës së të dy popujve por dhe një shembull të bashkëpunimit rezultativ, konstruktiv me të gjitha instancat shtetërore, me qëllim ofrimin e njohurive më të mira, arsimimit të nivelit të lartë me qëllim krijimin e një shoqërie më të mirë për të gjithë. Kështu siç shkruan faqja e shkollës në datën 19 Dhjetor 2017, nxënësit e klasave të 6-ta u informuan nga përfaqësues së Policisë së Shtetit në lidhje me problemet që lindin nga përdorimi i gabuar i alkoolit. 
Shkolla falenderon Policinë e Shtetit, (Po ashtu dhe ne si faqe) për dëshirën e mirë dhe sensibilizimin që tregoi pas ftesës që ju bë. 


Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: