Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Σε νέο κτήριο η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αλβανία! - Νë një godinë të re Ambasada Greke në Shqipëri!
Μετά από 47 χρόνια, η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα, μετακόμισε σε νέες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στη διεύθυνση: οδός “Skenderbej”, αρ. 88, ΤΚ.: 1023, Τίρανα, σε πολύ κοντινή απόσταση από το παλαιό κτήριο της Πρεσβείας.
Το νέο σύγχρονο και λειτουργικό κτήριο στεγάζει όλα τα τμήματα της Πρεσβείας (Πολιτικό τμήμα, Προξενικό Γραφείο, Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων, Γραφείο Ακολούθου Άμυνας, Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, Γραφείο Αστυνομικών Συνδέσμων).
Τα οφέλη από την μετακόμιση περιλαμβάνουν το αναβαθμισμένο περιβάλλον εργασίας και παροχής υπηρεσιών προς το κοινό καθώς και την σημαντική μείωση στις λειτουργικές δαπάνες της Πρεσβείας.
Οι αριθμοί τηλεφώνου της Πρεσβείας παραμένουν οι ίδιοι. Η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου θα αποκατασταθεί εντός των αμέσως επόμενων ημερών. Έως τότε μπορείτε να επικοινωνείτε με την Πρεσβεία μέσω email.
.......................
Pas 47 vitesh, Ambasada e Greqisë në Tiranë, u transferua në godinë të re, e cilat ndodhet në adresën: Rr. “Skenderbej”, nr. 88, KP.: 1023, Tiranë, në një distancë shumë të afërt nga ndërtesa e vjetër e Ambasadës.
Në ndërtesën e re moderne dhe funksionale jane vendosur të gjitha departamentet e Ambasadës (departamenti Politik, Zyra Konsullore, Zyra e Çështjeve Tregëtare dhe Ekonomike, Zyra e Atasheut të Mbrojtjes, Zyra e Shtypit dhe Komunikimit, Zyra e Ndërlidhësve Policor).
Ndër përfitimet e transferimit janë përmirësimi i ambjenteve të punës dhe i ofrimit të shërbimeve drejt publikut si dhe ulja e shpenzimeve funksionale të Ambasadës.
Numrat e kontaktit të Ambasadës mbeten të njëjtë. Funksionimi i centralit qendror telefonik do të rikuperohet në ditët në vijim, deri në atë moment mund të komunikoni me Ambasadën nëpërmjet email-ve.

Δεν υπάρχουν σχόλια: