Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Η Αλβανία κατά το Α' Παγκόσμιο Πόλεμο !- Shqipëria gjatë luftës së I-rë botërore!

Μέσα από το αυστριακό αρχείο του κράτους, βρήκαμε τις παρακάτω φωτογραφίες (υπάρχουν και άλλες) που δείχνουν πως ήταν η Αλβανία κατά το Ά Παγκ. Πόλεμο. Αν προσέξει κανείς στις ετικέτες που έχουν βάλει θα δει πως όλους τους ορθόδοξους ναούς τους ονομάζει ελληνικούς. Γιατί; Την απάντηση την ξέρετε. 

Në arkivat austriake gjetëm këto fotografi që tregojnë se si ishte Shqipëria gjatë luftës së I-rë botërore. Nëse dikush shikon me vemendje etiketat do të vërë re se Kishat Orthodhokse quhen Kisha Helene. Pse vallë? Sepse thjesht kjo ishte e vërteta. 
http://www.archivinformationssystem.at/

Δεν υπάρχουν σχόλια: