Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για τον διωγμό της Εκκλησίας από το Κομμουνισιτική Αυταρχική Κυβέρνηση της Ελλάδας!


Σχόλια