Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019

Άλλο ένα κοιμητήριο για τους Έλληνες πεσόντες κατά το ελληνο-ιταλικό πόλεμο! - Varrezë e re për ushtarakët grekë në Dragot të TepelenësΗ συμφωνία μεταξύ της Ελλάδος και της Αλβανίας για την εκταφή, ταυτοποίηση και την ταφή των Ελλήνων στρατιωτών που έχουν πέσει στο αλβανικό μέτωπο κατά το ελληνο-ιταλικό  πόλεμο (σημειώνουμε εδώ: πως γενικά η αλβανική  ιστοριογραφία αναφέρετε μόνο ως ελληνο-ιταλικός πόλεμος) των ετών 1940-1941, προβλέπει την δημιουργία ενός άλλου νεκροταφείου στο Ντραγκότι της Τεπελένης.
Η κυβέρνηση δεν είχε δημοσιεύσει το γεγονός νωρίτερα, αυτό όμως αποκαλύφθηκε από την Απόφαση υπ.αρ 764, και ημέρα 27 12 2018 "Για την έγκριση του γενικού αναλυτικού προγράμματος των πρότζεκτ που θα παρουσιασθούν για έγκριση  από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά το 2019" στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται και ένα ειδικό προσχέδιο απόφασης " Για την απαλλοτρίωση   εις δημόσιο όφελος των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας που θα  του αγγίξει η εφαρμογή του σχεδίου συνεργασίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων ...." Το επιχείρημα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση τονίζει πως αυτό το νεκροταφείο είναι μέρος των υποχρεώσεων της συμφωνίας που πηγάζει από τον νόμο του 2010, όταν στην κυβέρνηση ήταν ο Σαλί Μπερίσα.
Την πρόταση του πρότζεκτ, δηλαδή τα υπουργεία που προτείνουν είναι,  το Υπουργείο Άμυνας και αυτό της Υποδομής και Ενέργειας, κατά το δεύτερο τετράμηνο του 2019. Θα πρέπει να αναφέρουμε όμως πως στο Ντραγκότι έχει σχεδιαστεί και η οικοδόμηση μιας νέας γέφυρας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στην Αλβανία έχουν χτισθεί μέχρι τώρα δύο κοιμητήρια για τους Έλληνες στρατιώτες, στου Βουλιαράτες του Αργυροκάστρου και στην Κλεισούρα της Πρεμετής.

Μετάφραση Πελασγός Κορυτσάς   
Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Greqisë për kërkimin, zhvarrimin, identifikimin dhe varrimin e ushtarakëve grekë të rënë në vendin tonë gjatë luftës greko-italiane(vërejtje: në përgjithësi historiografia shqiptare e ka njohur si lufta italo-greke) të viteve 1940-1941, parashikon ndërtimin edhe të një varreze tjetër në Dragot të Tepelenës.
Qeveria nuk e ka bërë publik më parë këtë gjë, por kjo zbulohet në Vendimi nr. 764, datë 27.12.2018, “Për miratimin e programit të përgjithshëm analitik të projektakteve, që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave gjatë vitit 2019”, në kuadër të të cilit parashikohet edhe një Projektvendim i posaçëm “Për shpronësiminm, për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “varreve greke në Dragot, Tepelenë në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit mes dy qeverive…”.
Në argumentimin e vet, qeveria thekson se kjo varrezë është pjesë e detyrimeve të marrëveshjes që rrjedh nga një ligj i ratifikuar në vitin 2010, kur në qeveri ishte Sali Berisha.
Propozues të projektaktit, pra ministritë e linjës që do të propozojnë janë Ministria e Mbrojtjes dhe ajo e Infrastrukutrës dhe Energjisë, gjatë katëmujorit të dytë të vitit 2019. Duhet thënë se në Dragot është planifikuar edhe ndërtimi i një ure të re nga ARRSH. 
Në Shqipëri janë ndërtuar deri më tani dy vendprehje për ushtarakët grekë, në Bularat të Gjirokastrës dhe në Këlcyrë të Përmetit.Δεν υπάρχουν σχόλια: