Ενίσχυση του έργου!

Ενίσχυση του έργου!

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Η Κορυτσά έχει το υψηλότερο επίπεδο υπογεννητικότητας στην Αλβανία! - Korça me uljen më të madhe të lindjeve në Shqipëri!


Τα ποσοστά των γεννήσεων του 2018 σε σύγκριση με το 2017


Σε πέντε νομούς αυτό της Κορυτσάς, του Κούκεσι, του Φιέρ , της Αυλώνας και του Μπεράτ, οι γεννήσεις έχουν μειωθεί εις διπλούν κατά το 2018.  Κατά το έτος 2018  σε όλη την χώρα έχουν γεννηθεί 28.934 μωρά ή αλλιώς 1935 λιγότερα μωρά απότι το 2017 με μια πτώση του 6,2%.
Την μεγαλύτερη πτώση στις γεννήσεις, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το έχει η Κορυτσά, όπου οι γεννήσεις σε σύγκριση με το 2017 έχουν μια πτώση κατά 16%, ενώ σε σύγκριση με την τελευταία απογραφή του 2011 οι γεννήσεις στο νομό αυτό έχουν πέσει κατά 31%. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές η Κορυτσά υποφέρει από την μείωση του πληθυσμού και εξαιτίας του μεγάλου κόστους διαβίωσης κατά τον μακρύ χειμώνα.
Η πτώση στον αριθμό των γεννήσεων χειροτερεύει την φυσική κατάσταση του πληθυσμού. Κατά το 2018, η φυσική αύξηση του πληθυσμού είναι 7.130 κατοίκους (γεννήσειςθάνατοι), μειωμένος κατά 17,4% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα. Η φυσική αύξηση του πληθυσμού κατά το τέταρτο τρίμηνο καταγράφει αρνητικό πρόσημο μόνο σε τρεις νομούς (Κορυτσάς, Αυλώνας και Αργυροκάστρου)  όπου η μεγαλύτερη τιμή καταγράφεται στην Κορυτσά, στην οποία ο αριθμός των θανάτων υπερβαίνει κατά 154 αυτό των γεννήσεων.
Ο Νομός Αργυροκάστρου επίσης καταγράφει μείωση της φυσικής αύξησης του πληθυσμού καθόλη την χρονιά, όπου ο αριθμός των θανάτων ξεπερνά των αριθμό των γεννήσεων κατά 217 το 2018.
Οι ειδική της  δημογραφίας θεωρούν τα ποσοστά αυτά εξαιρετικά ανησυχητικές, αφού αυτό το κενό δεν μπορεί να αποκατασταθεί, αν και πάντα υπάρχουν πάντα ελπίδες για την επιστροφή των μεταναστών. Στον εξελιγμένο κόσμο, ο μέσος όρος γεννήσεων για την αντικατάσταση του  υπάρχοντος πληθυσμού είναι 2.1 γεννήσεις ανά γυναίκα. Ο μέσος όρος των γεννήσεων στην Αλβανία είναι σε πτώση από το 2013. Το 2017 ο μέσος όρος των γεννήσεων είναι 1,48, από 1,54 που ήταν το προηγούμενο έτος. Αυτός ο όρος είναι χαμηλότερος από το μέσο όρο της Ε.Ε που  ήταν 1,6. Αυτό κυμαίνεται από 1,94 στην Γαλλία μέχρι το 1,4 στην Ισπανία και την Ιταλία.
Οι νομοί με το χαμηλότερο επίπεδο γεννήσεων στην Αλβανία είναι η Αυλώνα με 1,2 γεννήσεις  ανά γυναίκα, η Κορυτσά και το Αργυρόκαστρο με 1, 3 γεννήσεις ανά γυναίκα, η Σκόδρα και τα Τίρανα με 1,4 γεννήσεις ανά γυναίκα και το Φιέρι με 1,5 γεννήσεις.
Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, στην πρόβλεψη της για το αλβανικό πληθυσμό, σύμφωνα με το επίπεδο γεννητικότητας προέβλεπε στην πιο απαισιόδοξη πρόβλεψη της πως το 2100, ο πληθυσμός στην Αλβανία θα είναι μόλις 860.000 κατοίκους. Ενώ το πιο φυσικό σενάριο προβλέπει πως η Αλβανία κατοικείται από μόνο 1 εκατομμύριο και 600 χιλιάδες κατοίκους. Το πιο αισιόδοξο σενάριο με μηδέν μετανάστευση και φυσική πρόοδο των γεννήσεων προβλέπει πως ο πληθυσμός της χώρας μέχρι το 2100 θα είναι 2 εκατομμύρια και 800.000 κατοίκους, από περίπου 2,9 εκατομμύρια που είναι αυτή την στιγμή.   
Në pesë qarqe, Korçë, Kukës, Fier, Vlorë, Berat lindjet kanë pësuar rënie dyshifrore në vitin 2018. 
Në vitin 2018 në të gjithë vendin kanë lindur 28.934 bebe ose -1935 foshnja me pak se me 2017 me një rënie 6.2%.
Rënia me e madhe e lindshmërisë sipas të dhënave tëfundit të INSTAT ka ndodhur në qytetin e Korçës, ku lindjet në raport 2017 kanë rënë me 16 për qind, ndërsa në raport me censusin e 2011 lindjet në këtë qark pësuan rënie me 31 për qind. Sipas autoriteteve lokale Korça po vuan nga tkurrja e popullsisë me shumë se qarqet e tjera për shkak të kostove të larta që krijon dimri i gjatë.
Ulja në vijimësi e numrit të lindje po përkeqëson shtesën natyrore të popullsisë. Gjatë vitit 2018, shtesa natyrore e popullsisë është 7.130 banorë (Lindje-Vdekje), duke pësuar një rënie prej 17,4 %, krahasuar me një vit më parë.
Shtesa natyrore e popullsisë, në tremujorin e katërt 2018 regjistron vlerë negative vetëm në tre qarqe (Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër) ku vlera më e ulët shënohet në qarkun e Korçës, në të cilin numri i vdekjeve tejkalon me 154 numrin e lindjeve.
Qarku i Gjirokastrës ka rezultuar me vlerë negative të shtesës natyrore të popullsisë gjatë gjithë vitit, ku numri i vdekjeve kalon me 217 numrin e lindjeve, për vitin 2018.
Ekspertët e demografisë e konsiderojnë alarmante rënien e numrit të lindjeve, pasi ky hendek nuk mund tërikuperohet, ndryshe nga emigracioni që shpresat për rikthim ekzistojnë gjithmonë.
Në botën e zhvilluar, një normë fertiliteti prej 2.1 konsiderohet si niveli i zëvendësit të popullatës, apo me fjalë të tjera, numri mesatar i lindjeve për grua për të mbajtur numrin e popullsisë në nivel konstant.
Norma e fertilitetit në Shqipëri ka hyrë në një trend rënës që prej 2013-s. Në 2017-n norma mesatare e fertilitetit ishte 1.48, nga 1.54 që ishte një vit më parë. Kjo normë ishte dhe më e ulët se mesatarja e Bashkimit Europian në 2016-n. Lindjet mesatare për grua në Bashkimin Europian ishin  1.6. Kjo normë varion nga 1.94 lindje në Francë deri në 1.4 në Spanjë dhe në Itali.
Qarqet me lindshmërinë më të ulët në Shqipëri  janë Vlora me 1.2 lindje për grua, Korça dhe Gjirokastra me 1.3 lindje për grua, Shkodra dhe Tirana me 1.4 lindje për grua, Fieri me 1.5 lindje.
Organizata e Kombeve të Bashkuara, në parashikimin e saj për popullsinë shqiptare, sipas normës së fertilitetit parashikonte në Variantin pesimist që në vitin 2100, popullsia e Shqipërisë do të jetë vetëm 860 mijë banorë. Ndërsa skenari normal parashikon që Shqipëria të popullohet me vetëm 1 milionë e 600 mijë banorë. Skenari optimist, me emigracion zero dhe ecuri normale të normave të fertilitetit parashikon që popullsia e vendit, deri në vitin 2100, të jetë 2 milionë e 800 mijë banorë, nga rreth 2,9 milionë që numërohen afërsisht aktualisht.


Δεν υπάρχουν σχόλια: