Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Πόσο έμεινε η κάθε περιοχή της Ελλάδας κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό! - Për sa kohë qëndroi çdo zonë e Greqisë nën pushtimin Osman!

Τα χρόνια που έμεινε η κάθε περιοχής υπό οθωμανικό ζυγό. Οι χρονολογίες αφορούν, κατά προσέγγιση, το έτος οθωμανικής κατάκτησης και το απελευθέρωσης.


Οι περιοχές που δεν υποδουλώθηκαν ποτέ και αυτές που έμειναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για περισσότερα από 500 χρόνι

Μπορεί η 25η Μαρτίου 1821 να σηματοδοτεί την παλιγγενεσία του ελληνικού έθνους δεν είναι όμως η ημερομηνία που απελευθερώθηκαν όλες οι περιοχές που απαρτίζουν σήμερα την Ελλάδα. Αντίστοιχα το 1453, χρονολογία που σηματοδοτεί το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν σημαίνει ότι το σύνολο του ελλαδικού χώρου βρέθηκε υπό τον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το "400 χρόνια σκλαβιά" είναι ένας γενικός μέσος όρος καθώς υπήρχαν περιοχές που δεν υποδουλώθηκαν ποτέ , άλλες που βρέθηκαν μόνο 100 χρόνια κάτω από τον Οθωμανικό έλεγχο και άλλες που απελευθερώθηκαν μετά από 500 και χρόνια στις αρχές του περασμένου αιώνα.
Στον χάρτη που επιμελήθηκε ο ArcGreek - τον οποίο τον ευχαριστούμε για την παραχώρηση χρήσης - παρουσιάζονται κατά προσέγγιση οι περιοχές και οι χρονολογίες οθωμανικής κατάκτησης ανά περιοχή με τις αντίστοιχες περιοχές και χρονολογίες απελευθέρωσης. Απο τις χρονολογίες προκύπτει και ο συνολικός χρόνος οθωμανικού ελέγχου, κατά προσέγγιση, ανά περιοχή της ελλαδικής επικράτειας.
Όπως μας ανέφερε ο δημιουργός του χάρτη πηγές του ήταν τόσο καταγραφές της ελληνικής ιστορίας π.χ. Βακαλόπουλος όπως και εγκυκλοπαιδικές πηγές Όπως φαίνεται από τον χάρτη σχεδόν όλη η Βόρεια Ελλάδας (σ.σ. με εξαίρεση τον σημερινό νομό Χαλκιδικής και μέρος αυτού της Θεσσαλονίκης) βρέθηκαν υπό οθωμανική κυριαρχία για περισσότερα από 500 χρόνια με τους νομούς Έβρου και Ροδόπης να είναι οι μόνοι που ξεπέρασαν τα 550 χρόνια. Λόγω γεωγραφικής θέσης ήταν η πρώτη περιοχή που οι Οθωμανοί κατέλαβαν στον ελλαδικό χώρο το 1362 και η τελευταία από την οποία αποχώρησαν το 1919.
Αντίθετα δεν υποδουλώθηκαν ποτέ τα Επτάνησα που βρίσκονταν την συγκεκριμένη περίοδο υπό τον έλεγχο Ιταλών και Γάλλων, η Μάνη και τα Σφακιά τα οποία όμως πλήρωναν φόρο υποτέλειας στην Πύλη.
https://www.news247.gr/
..........................................................
Zonat që nuk u nënshtruan kurrë dhe ato që qëndruan më shumë se 500 vjet nën pushtimin osman. 
Kostis Hristodoulou.
Mundet që dt 25 Mars 1821 të jetë dhe piknisja e rilindjes së kombit helen por nuk është data kur u çliruan të gjitha zonat që përbëjnë sot Greqinë. Respektivisht dhe viti 1453 që është dhe viti kur përbën fundin e Perandorisë Bizantine nuk do të thotë që gjithë ambienti helen u gjend nën kontrrollin e Perandorisë Osmane. "400 vjetët skllavëri" ishin thjesht një mesatare e përgjithëshme pasi kishte zona që kurrë nuk u nënshtruan, të tjera që ishin vetëm 100 vjet nën kontrrollin Osman dhe të tjera që u çliruan pas 500 vjetësh në fillimet e shekullit të kaluar. 
Në këtë hartë të cilën përgatiti ArcGreek- dhe e falenderojmë për të drejtën e përdorimit- prezantohen me përafërsi zonat respektive dhe datat e çlirimit. Nga vitet na dalin dhe vitet totale të kontrrollit osman, me përafërsi, me zona në të gjithë shtetin helen. 
Ashtu siç na informoi dhe vetë krjuesi  burimet e tij ishin sa regjistrimet e historisë helene psh Vakalopoulos si dhe burimet enciklopedike  ashtu siç duhet nga harta pothuajse e gjithë Greqia e veriut (me përjashtim Halkidhikinë dhe pjesë të Thessalonikit) u gjendën nën Perandorinë Osmane më tepër se 500 vjet me Prefekturat e Evros dhe të Rodhopit që janë të vetmet që tejkaluan 550 vjet. Për shkak të vendodhjes gjeografike ishte zona e parë që Osmanët pushtuan në zonën helene në vitin 1362 dhe e fundit nga ku u larguan në vitin 1919. 
Në të kundërt, nuk u skllavëruan kurrë shtatë ishujt e Jonit të cilat ishin në këtë kohën nën Italianët dhe Francezët, Mani dhe Sfakia por të cilat paguanin taksë tek Sulltani. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: