Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Αρχιμ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου, Φλώρινα 6 8 2019


Σχόλια