Κυριακή Δ' Λουκά Η αξία του λόγου του Θεού, Αρχιμ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου


Σχόλια