Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Επίδοση διαπιστευτηρίων από την νέα Πρέσβυ της Ελλάδος στην Αλβανία στον Ιλίρ Μέτα


Επίδοση διαπιστευτηρίων από την νέα Πρέσβυ της Ελλάδος στην Αλβανία, κα Σοφία Φιλιππίδου, στον Πρόεδρο της Αλβανικής Δημοκρατίας, κ. Ιλίρ Μέτα
Σήμερα, Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019, η νέα Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία, κα Σοφία Φιλιππίδου, επέδωσε διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Αλβανικής Δημοκρατίας, κ. Ιλίρ Μέτα.
Μετά τη τελετή και την ανταλλαγή ευχών, επιβεβαιώθηκε αμοιβαία η βούληση όπως συνεχιστεί και διευρυνθεί το ήδη ευρύτατο φάσμα των διμερών σχέσεων ανάμεσα στις δύο γειτονικές συμμάχους χώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: