Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν Περί των εκτρώσεων Αρχιμ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου!!!Σχόλια