Ενίσχυση του έργου!

Ενίσχυση του έργου!

Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΟΚΡΑΤΙΑ                                  Εν Θεσσαλονίκη τη 16-4-2020                      ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ                    Προς τα αξιότιμα μέλη του                              «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»                     συλλόγου και τους φίλους του                           Αποφ. Πρωτ. Θε/κης  1893                                                                                                           Α. Φ.Μ.7614- ΑΦΜ 999384058                                                                                                   Ζ΄. Δ.Ο.Υ. Θεσ/κης τηλ 2396041018                                                                                           τ.θ. 45 τ. κ. 57006  Θεσσαλονίκη                                                                                    ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  αριθ. Πρωτ.                                                                                                          E-mail: elkarakitsios@yahoo.gr.     
                                                                                               
                                       ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2020

Σε λίγες ημέρες έρχεται η ΛΑΜΠΡΗ , μα εφέτος είναι αλλιώτικη όχι σαν αυτή  που ζήσαμε μέχρι σήμερα. Αιτία , η πανδημία του ιού Κορωναϊού όπως τον αποκάλεσαν οι ειδικοί. Δεν μπορούμε να εορτάσουμε εις τον Ιερόν Ναόν του Κυρίου το Άγιον Πάσχα . ‘Όμως πρέπει να πειθαρχούμε εις τους ιατρούς αλλά να δεχθούμε και την ποινήν αυτήν ως Χριστιανοί που είναι απόρροια της αμαρτίας μας και τίποτα άλλο. Η σωτήριος ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι εκείνη που θα μας εξιλεώση . Είναι δύσκολος ο εγκλεισμός εις την οικίαν μας προπάντων εις εκείνους που είναι φυλακισμένοι εις τις πολυκατοικίες τόπος κατοικίας εξορίας μας,  ένεκα της ασυδοσίας του κέρδους και της ραθυμίας μας. Όσοι ζούμε ανθρώπινα εις την ύπαιθρον  να δοξάζουμε τον Κύριον . Έχουμε δουλειές εις τον κήπον , τα χωράφια,  εις τα οικόσητα ζώα που παράγουν και τρέφουν τους «έγκλειστους» των πολυκατοικιών. Πιο πολύ ερχόμαστε κοντά στην οικογένεια. Η ομαδική προσευχή με τα παιδιά , τα παιγνίδια , οι συζητήσεις . Μάθετε και κάτι από τα χείλη ενός σύγχρονου Αγίου – Οσίου  του Παϊσίου. « Το έτος 1969 από τον Μάρτιον έως τον Οκτώβριον εργαζόμουν εις την Ι. Μονήν των Ιβήρων εις το Άγιον Όρος . Έμεινα εκτός μονής εις ένα παλαιόν ασκηταριόν μόνος και περνούσαν ημέρες χωρίς να μιλήσω με άνθρωπον. Ενθυμούμαι έκανα δεκαέξι ημέρες να διασταυρωθώ με άνθρωπον. Πήγαινα όμως συνεχώς μόλις εύρισκα ευκαιρίαν κοντά στην Ιεράν Μονήν του Σταυρονικήτα πού μόναζε σε ένα ερημητήριο ό μοναχός Παϊσιος εκ Καπαδοκίας. Κάπνιζα πολύ τότε και μέχρι που έφθανα κοντά εις τον Παϊσιον . Του έλεγα πολλά ( ξένος τότε προς την ασκητικήν !) με άκουγε και υπέμεινε τις συζητήσεις και αναζητήσεις μου . Σκανδαλιζόμουνα από την ζωήν του Κοινοβίου των Ιβήρων . Εκείνος μειλίχιος με συμβούλευε εις την προσευχήν …και εις την ανάγνωσιν της Αγίας Γραφής . Μου χάρισε και δύο βιλία τον Δ΄ Τόμον της Φιλοκαλίας του Ιωάννου της Κλίμακος , επίσης και το βιβλίον « Άνθρωπος και Θεάνθρωπος» του Ιουστίνου Πόποβιτς να τα διαβάζω !. Κάποτε του είπα ότι έχω πρόβλημα με τον αδελφόν μου να του στείλω χρήματα στο Πανεπιστήμιο που ήταν αλλά δεν με πλήρωναν από την Μονήν…… Μετά από ημέρες βρήκα στην τσέπη μου 300 δραχμές ! Πότε μου τις έβαλε δεν κατάλαβα . …Μετά από 51 χρόνια τα συζητούσα με την πρεσβυτέραν Φωτεινήν και παρετήρησε : Δεν σε συμβούλεψε να μην καπνίζεις; Όχι είπα και κατάλαβα μετά από τόσα χρόνια …..την αγιότητά του». ΚΑΛΗ ΛΑΜΠΡΗ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ. π. Ελευθέριος Καρακίτσιος .     

Δεν υπάρχουν σχόλια: