Ενίσχυση του έργου!

Ενίσχυση του έργου!

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

Njoftim i Ambasadës Greke në lidhje me lëvizjen e qytetarëve drejt Greqisë! - Ανακοίνωση της Ελληνικής Πρεσβείας σχετικά με τις μετακινήσεις πολιτών προς την Ελλάδα!

Η εικόνα ίσως περιέχει: σπίτι, ουρανός, φυτό, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες
NJOFTIM
Me Vendim të Përbashkët Ministror të Ministrave të Shëndetësisë, të Transportit dhe të Infrastrukturës, të Marinës Tregëtare dhe të Politikës Ishullore të Greqisë, u vendos:
1. Kufizimi i përkohshëm i fluturimeve ajrore me Shqipërinë, nga të gjitha aeroportet, me përjashtim të aeroportit ndërkombëtar ‘’Eleftherios Venizellos’’ të Athinës, për arësye të ruajtjes së shëndetit publik nga përhapja e COVID-19 në të gjithë territorin grek.
2. Kufizimi i përkohshëm i të gjitha linjave detare dhe rrugore me Shqipërinë, për arësye parandaluese dhe mbrojtjeje të shëndetit publik nga përhapja e mëtejshme e COVID-19 , si dhe ndalimi i hyrjes së personave nga Shqipëria në Greqi.
Përjashtohen nga ndalim-hyrja:
a. Qytetarët Grekë, poseduesit e Kartës së Posaçme të Identitetit të Homogjenit, posedues të lejes së qëndrimit si dhe persona që kanë vendbanimin kryesor apo qëndrimin e përhershëm të tyre në Greqi,
b. Kalimi i kamionëve për transport mallrash,
c. transporti i mallrave me anije,
d. hyrja e personave nëpërmjet kufijve tokësorë, për lëvizje të natyrës profesionale absolutisht të nevojshme, të cilat i vërtetojnë me dokumenta.
Masat e mësipërme mbeten në fuqi deri në datën 30.06.2020.
-------
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, αποφασίστηκε:
1. Ο προσωρινός περιορισμός των αεροπορικών συνδέσεων με την Αλβανία ως προς όλα τα αεροδρόμια, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την διάδοση του COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια.
2. Ο προσωρινός περιορισμός εν όλω των θαλασσίων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με την Αλβανία για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του COVID‐19, καθώς και η απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από την Αλβανία.
Εξαιρούνται από την απαγόρευση εισόδου:
α) Έλληνες πολίτες, κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς, κάτοχοι άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα,
β) η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
γ) η μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία,
δ) η είσοδος προσώπων, μέσω των χερσαίων συνόρων, για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με έγγραφα.
Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν μέχρι και τις 30.06.2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια: