Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Δόθηκε λύση στο θέμα των υποτροφιών για τους Βορειοηπειρώτες φοιτητές Κατόπιν πρωτοβουλίας του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελου Συρίγου και του νέου Υφυπουργού Απόδημου Ελληνισμού κ. Ανδρεά Κατσανιώτη, δόθηκε λύση για το θέμα των υποτροφιών που είχαν κοπεί εδώ και δυο χρόνια, λόγω δημοσιονομικών περικοπών.

Με οδηγό την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες υποστήριξης, με κάθε δυνατό τρόπο, των ιδιαίτερα πληττόμενων από τις καταστάσεις ομογενών εξ Αλβανίας, το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε συνεννοήσεις και συντονισμό με το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να υπάρξει έστω μια εν μέρει ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες τους για πρόσβαση στην ελληνική παιδεία. Φαίνεται πως πέραν του κ. Άγγελου Συρίγου που διαχρονικά στέκεται δίπλα στα προβλήματα των Βορειοηπειρωτών και έχει επιλύσει πολλά εξ αυτών μέχρι σήμερα, βρίσκεται στο τιμόνι του Απόδημου ακόμα ένας φίλος και υποστηρικτής, ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Τους ευχαριστούμε και τους δυο που έδωσαν λύση μετά από δυο χρόνια.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πρόκειται να δοθούν θέσεις για εισαγωγή σε Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε έως τριάντα (30) ομογενείς εξ Αλβανίας, με παροχή δωρεάν σίτισης, εν είδει υποτροφίας.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μέσω των αρμόδιων Ελληνικών Προξενικών Αρχών στην Αλβανία έως 8 Νοεμβρίου.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές.

Επισημαίνονται τα εξής:

- Οι αιτούντες και οι γονείς τους δεν πρέπει να διατηρούν συμβατική σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο.

- Από τον πίνακα των σχολών εξαιρούνται οι Θεολογικές και οι Σχολές Καλών Τεχνών.

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας.

- Δεν θα πρέπει να έχουν λάβει υποτροφία από Ελληνικό Φορέα χορήγησης υποτροφιών κατά το παρελθόν τόσο οι ίδιοι όσο και μέλη της άμεσης οικογένειάς τους (γονείς-αδελφοί-σύζυγοι).

- Οι δηλώσεις προτίμησης γίνονται με βάση τον επισυναπτόμενο κατάλογο Σχολών Α.Ε.Ι. Το ενδιαφέρον των υποψηφίων δεν θα πρέπει να εξαντλείται σε σχολές μαζικού ενδιαφέροντος και περιορισμένων κατευθύνσεων όπως λ.χ. Ιατρική, Οδοντιατρική, Νομική, Πολυτεχνείο. Αιτήσεις σε τομείς όπως Γεωπονία, Κτηνιατρική, Λογιστική κ.λπ. θα τύχουν μεγαλύτερης προσοχής λόγω της προστιθέμενης αξίας τους για την προσφορά επιστημονικών γνώσεων στην ιδιαίτερη πατρίδα τους των υποψηφίων όταν επιστρέψουν μετά την αποφοίτησή τους.

Σημειωτέων ότι ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει τρεις τουλάχιστον σχολές επιλογής του.

- Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τον ενδιαφερόμενο και να συνοδεύονται τουλάχιστον από φωτοαντίγραφα όλων των δικαιολογητικών, τα οποία θα πρέπει να έχουν μεταφρασθεί στην Ελληνική. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: