Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ- Ανακοίνωση Τύπου Ανακοίνωση Τύπου

 

Άγιοι  Σαράντα, στις 22 Μαρτίου 2022

 

Θέμα: Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου: Απογραφική διαδικασία Cens2021 και προβλέψεις για καταστατική ανανέωση των οργανωτικών δομών.

 

Συνεδρίασε,  τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022, με φυσική παρουσία των μελών του και διαδικτυακή συμμετοχή, το Γενικό Συμβούλιο της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ.

Προς της συζήτησης των ζητημάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος της Οργάνωσης κ. Βασίλης Κάγιος είχε την ευκαιρία ώστε λεπτομερώς να ενημερώσει σχετικά με την επίσκεψη αντιπροσωπείας στην Αθήνα, τις συναντήσεις με την ανώτερη πολιτειακή και πολιτική ηγεσία και της σημασίας που αποδίδεται στην προστασία της ΕΕΜ και την προώθηση των αιτημάτων της για διεύρυνση και πρακτική εφαρμογή των κατοχυρωμένων σε διεθνείς πρακτικές και εγχώρια νομοθεσία. Το Γενικό Συμβούλιο εξέφρασε και τυπικά την οφειλόμενη ευγνωμοσύνη προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κα. Κατερίνα Σακεραλοπούλου, τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Δένδια και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν σε ότι αφορά τον γηγενή Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό και πτυχές βελτίωσης των βιοτικών συνθηκών στις πατρώες εστίες και την Ελλάδα.

Ειδικά το Γενικό Συμβούλιο εξέτασε το ζήτημα της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού, Νοικοκυριών και Κατοικιών – Cens21, που ενώ αναβλήθηκε λόγω Πανδημίας του Covid-19, πρόκειται να διενεργηθεί τον Οκτώβριο. Αποφασίστηκε η συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής ειδικού σκοπού παρακολούθησης της διαδικασίας και κινητοποίησης προκειμένου μεγιστοποιηθούν οι προσδοκώμενες στοχεύσεις της Οργάνωσης. Υπό την ευθύνη των Παραρτημάτων θα συγκροτηθούν επίσης ανά Δήμο και Διοικητική Ενότητα επιτροπές ώστε να υπάρχει παράλληλη επίβλεψη στην πρακτική εφαρμογή των προβλεπομένων από το νομικό πλαίσιο πρακτικών αλλά και καθοδήγηση των πολιτών ώστε να επιμείνουν στην ορθή καταγραφή των απαντήσεων τους με βάση την αρχή του αυτοπροσδιορισμού, στο σχετικό ερωτηματολόγιο, σε ότι αφορά την Ελληνική Εθνική καταγωγή, την Ορθόδοξη θρησκευτική πίστη και τη Μητρική Ελληνική Γλώσσα.      

Η Μόνιμη Επιτροπή Απογραφής θα υποβάλει προς υιοθέτηση από το Γενικό Συμβούλιο ειδικής έκθεσης σε ότι αφορά στην πολιτική στάση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για το νομικό πλαίσιο, την προετοιμασία της διαδικασίας, τον ερωτηματολόγιο και τη μεθοδολογία της διαδικασίας καθώς και σχεδίου δράσης υπό το πρίσμα των προσδοκώμενων στοχεύσεων της.

Το Γενικό Συμβούλιο συζήτησε επίσης ζητήματα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία της Οργάνωσης και την εφαρμογή προβλέψεων του Καταστατικού με δεδομένη τις δυσκολίες που προκάλεσε η Πανδημία Covid-19, το αυστηρό πλαίσιο που επιβλήθηκε για τη διαχείριση της κ.α. Ενέκρινε την εισήγηση ώστε εφόσον στο χρονικό διάστημα των επόμενων μηνών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της Απογραφής να δοθεί παράταση στην έναρξη των διαδικασιών ανανέωσης της εντολής των δομών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φάσης συλλογής των δεδομένων της Απογραφής (Οκτώβριος 2022) θα ξεκινήσουν οι σχετικές εσωτερικές διαδικασίες. Η Γενική Συνδιάσκεψη της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ σύμφωνα με όλες τις καταστατικές προδιαγραφές και αρμοδιότητες θα συγκληθεί την άνοιξη 2023 αμέσως μετά τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση.   

 

           

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Επικοινωνίας

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: