Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023

Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κορυτσάς παρευρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη!- Pedagogë të Universitetit të Korçës Fan S Noli u vizituan Thessalonikin!

 Kαθηγητές του Πανεπιστημίου

🇦🇱 “Fan Noli” Κορυτσάς βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη 🇬🇷 στις 25-26 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα και υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κορυτσά.
📍 Η ομάδα των καθηγητών ειχε την ευκαρία να επισκεφθεί
✅το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου συζητήθηκαν συγκεκριμένες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων
✅το Ινστιτούτο Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), οπου αναζητήθηκαν πεδία κοινών δράσεων
✅το Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών, όπου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα πολύτιμα ευρήματα του αρχαιοελληνικού Μακεδονικού βασιλείου που βρίσκονται σε αυτό
______
📌 Profesorët e Universitetit 🇦🇱 "Fan Noli" të Korçës u gjendën në Thessaloniki 🇬🇷 në datat 25-26 shtator, në kuadër të një vizite pune që zhvillua me mbështetjen e Ambasadës së Greqisë në Tiranë dhe nën kujdesin e Konsullatës së Përgjithshme të Greqisë në Korçë.
📍 Grupi i profesorëve pati mundësinë të vizitonte
✅Universitetin e Maqedonisë, ku u diskutuan mundësitë konkrete për bashkëpunim ndërmjet dy institucioneve
✅Institutin e Studimeve Ballkanike (Thessaloniki), ku u kërkuan fusha të veprimtarive të përbashkëta
✅Muzeun e varreve mbretërore të Eges, u realizua informimi mbi gjetjet e çmuara të mbretërisë së lashtë greke maqedonase që gjenden në të.


Δεν υπάρχουν σχόλια: