E Djela e 10-të e Mattheut, Predikon Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij +Joani, 13 08 2017Σχόλια