Τα Τίρανα στην δεκαετία του 60' στην Βελγική Τηλεόραση- Tirana në vitet 60 në TV Belge!Σχόλια