Η Ύψωσι του τιμίου Σταυρού Αρχιμ. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου, Φλώρινα (14-9-2018)


Σχόλια