Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Πῶς «βαπτίζουμε» τὸ ἄσπρο, μαῦρο, καὶ τὸ ἱστορικὸ... ἀνιστόρητο


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Κυριακὴ πρωὶ πρὶν πᾶμε στὴν ἐκκλησία ἔτυχε νὰ παρακολουθήσουμε τὴν γνωστὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ ἱεράρχη μητρόπολης τῆς κεντρικῆς Ἑλλάδας, ποὺ ὑποτίθεται πὼς προωθεῖ τὶς παραδοσιακές μας ἀξίες. Πρώτη δυσάρεστη ἔκπληξη. Στὴν ἐκπομπὴ ἀπαγορεύεται ὁ ὅρος καὶ ὁ χαρακτηρισμὸς «λαθρομετανάστης». Ὅλοι αὐτοὶ οἱ μουσουλμάνοι ποὺ κατὰ ἑκατοντάδες εἰσέρχονται καθημερινὰ βάσει συγκεκριμένου σχεδίου στὴν χώρα μας, ταυτίζονται μὲ τοὺς Ἕλληνες μετανάστες ποὺ πήγαιναν μετὰ ἀπὸ ἐξονυχιστικοὺς ἐλέγχους στὴν Γερμανία τὴν δεκαετία τοῦ πενήντα καὶ τοῦ ἑξήντα γιὰ νὰ δουλέψουν στὶς γερμανικὲς φάμπρικες. Μάλιστα ἀναφέρθηκε πὼς δὲν θὰ πρέπει ὅλοι αὐτοὶ νὰ αἰσθάνονται κανένα... «κόμπλεξ κατωτερότητας» ἀπὸ τοὺς γηγενεῖς καὶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ τοὺς τονίζουμε πὼς καὶ αὐτὰ ποὺ πιστεύουν, (ὅπως ἴσως καὶ οἱ… Τζιχαντιστές), ἔχουν μεγάλη ἀξία καὶ ὅτι θὰ πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ τὰ… γνωρίσουμε ἀπὸ αὐτούς. Δεύτερη δυσάρεστη ἔκπληξη. Ἡ ὀθωμανικὴ κατοχὴ βαφτίζεται… πολυπολιτισμὸς καὶ τονίζεται, ἀκοῦστε, πὼς τὴν ἐποχὴ ἐκείνη οἱ χριστιανοὶ ζοῦσαν ἁρμόνικα μὲ τοὺς μουσουλμάνους, ὅτι ὅταν....
γιόρταζαν οἱ χριστιανοὶ γιόρταζαν μαζί τους καὶ οἱ μουσουλμάνοι καὶ ὅτι ὅταν γιόρταζαν οἱ μουσουλμάνοι γιόρταζαν μαζί τους καὶ οἱ χριστιανοί. Ἔστω καὶ νὰ συνέβαινε αὐτό σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδὴ γιὰ νὰ μὴν τρελαθοῦμε τελείως, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μαρτύρησαν στὴν σκοτεινὴ ἐκείνη ἐποχή, τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἄγριων γενοκτονιῶν τῆς Ἀνατολῆς, εἶναι ἁπλὰ μυθεύματα γιατί ὑπῆρχε ἕνας.. «ὄμορφος» καὶ «χαριτωμένος» πολυπολιτισμός, ποὺ πρέπει καὶ σήμερα νὰ τὸν μιμηθοῦμε γιὰ νὰ πᾶμε μπροστὰ στὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς ἱστορίας μας. Ἀκόμα καὶ ἡ γνωστὴ σὲ ὅλους μας ἀξιότιμη κύρια Ρεπούση, ἔχει ξεπεραστεῖ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς «προοδευτικὲς» ἀπόψεις.  Ἀλλὰ δὲν ἔφταναν ὅλα αὐτὰ τὰ πολὺ «ὡραῖα». Στὴν περίφημη αὐτὴ ἐκπομπὴ τῆς δημόσιας τηλεόρασης, ποὺ τὴν πληρώνουμε ὅλοι ἐμεῖς, ἔφτασαν στὸ σημεῖο νὰ ἀναφέρουν ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀλλάξει καὶ τὸ σύνταγμα γιὰ νὰ ἐπανακαθορίσουμε τὴν ἴδια μᾶς τὴν ταυτότητα καὶ τὴν κάνουμε πιὸ ἀνεκτικὴ στὴ διαφορετικότητα, στὴν ἄλλη ἄποψη καὶ νὰ σβήσουμε τὸ ἀποκλειστικό της ἑλληνορθόδοξης ὕπαρξής μας. Μπράβο καὶ συγχαρητήρια στὴν περίφημη αὐτὴ ἐκπομπή!!! 

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ἐνταθεῖ μιὰ ξέφρενη ἐκστρατεία μὲ ὅλα τα μέσα, ἀλλαγῆς ὅλων των παραδοσιακῶν μας πιστεύω, ὅλων των παραδοσιακῶν μας ἀξιῶν, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἀνατροπὴ τῆς ἴδιας μας τῆς φύσης σὰν ἀνθρώπινα ὄντα καὶ πολὺ περισσότερο σὰν πρόσωπα τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τὸ θλιβερὸ δὲν εἶναι ὅτι οἱ γνωστοὶ «σωτῆρες» τῆς πατρίδας μᾶς ἀγωνίζονται νὰ μᾶς… «ἀλλάξουν  τὰ φῶτα», ἄλλωστε αὐτὴ εἶναι ἡ ἀποστολή τους, ἀλλὰ ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ στηρίζουν καὶ τὰ ἐνισχύουν καὶ ἱεράρχες τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας. Δὲν φτάνει ποὺ οἱ διάφοροι πολιτικοὶ «σωτῆρες» μᾶς «ἔσωσαν» ἀπὸ τὴν καταστροφή, ὀδηγώντας τοὺς Ἕλληνες στὴν αὐτοκτονία, στὸν ξεριζωμὸ καὶ στὴν ἀνεπανάληπτη ἔνδεια, δὲν φτάνει ποὺ ἔχει παραδοθεῖ σὲ ξένους τοκογλύφους καὶ ἀνθέλληνες ἡ ἐθνική μας κυριαρχία, θὰ πρέπει νὰ τὸ ὑποστοῦμε καὶ αὐτό. Δηλαδὴ νὰ βλέπουμε δημόσια  ἱεράρχες νὰ στηρίζουν καὶ νὰ προπαγανδίζουν ὅλη αὐτὴ τὴν νεοταξικὴ λαίλαπα. Σὲ ἐκκλησίες μητρόπολης τῆς δυτικῆς Θράκης καὶ μάλιστα στὸν ἀκριτικὸ Ἔβρο, μοιράστηκε πρόσφατα, ἀκοῦστε, μέσα στοὺς ἱεροὺς ναοὺς ἕνα βιβλίο μὲ τίτλο καὶ περιεχόμενο νά.. γνωρίσουμε τὸ Ἰσλάμ. Δηλαδὴ ἐκεῖνο ποὺ μᾶς καίει καὶ ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ καὶ ἴσως ἐκεῖνο ποὺ θὰ μᾶς… «σώσει» εἶναι νά…γνωρίσουμε τὸ Ἰσλάμ! 

Μὲ ὅλα αὐτὰ φαίνεται πόσο δίκαιο εἶχε ἐκεῖνος ὁ κορυφαῖος βυζαντινολόγος, ὁ Στῆβεν Ράνσιμαν καὶ πόσο ἐπίκαιρος εἶναι ὅταν ἔγραφε στὸ κορυφαῖο βιβλίο τοῦ «Βυζαντινὴ Θεοκρατία», ὅτι, «Ὁ σεβασμὸς γιὰ τὴν θεϊκὴ ἐξουσία τοῦ Αὐτοκράτορα ἢ τοῦ Πατριάρχη δὲν ἐμπόδιζε τοὺς Βυζαντινοὺς νὰ ξεσηκώνονται σὲ ἐπανάσταση ἐναντίον ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ τὸν θεωροῦσαν ἀνάξιο γιὰ τέτοια θέση».

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση της Ομόνοιας για το θάνατο του Θεόδοωρου Σπυρόπουλο!

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ “ΟΜΟΝΟΙΑ”
BASHKIMI DEMOKRATIK I MINORITETIT ETNIK GREK “OMONIA’’
DEMOCRATIC UNION OF GREEK MINORITY IN ALBANIA “OMONIA”
                                                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Address: Rruga Nr3, Sarande, Albania, web site: www.deem-omonoia.com, e-mail: info@deem-omonoia.com,
tel – fax 00355 85222522


Ανακοίνωση


Ο απανταχού Ελληνισμός και η ελληνοαμερικανική κοινότητα θρηνεί έναν μεγάλο Έλληνα, τον Θεόδωρο Σπυρόπουλο πρώην Συντονιστή του ΣΑΕ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και μέλος του Ελληνο – Αμερικάνικου Εθνικού Συμβουλίου.
Το Γενικό Συμβούλιο της ΔΕΕΕΜ Ομόνοια και ο πρόεδρος της Βασίλης Μπολάνος, εκφράζοντας τα αισθήματα όλης της Βορειοηπειρωτικής κοινότητας εκφράζουν στην οικογένεια και προς όλους τους συνεργάτες του εκλιπόντος βαθύτατα συλλυπητήρια για την απώλεια του αγαπημένου τους.
Η εκδημία του δημιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Η διαχρονική και ανιδιοτελής προσφορά του προς τον απανταχού Ελληνισμό, αλλά και τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό ειδικότερα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύει την ωραία και μεγάλη Ορθόδοξη και Ελληνική ψυχή του, και να διατηρεί τη μνήμη του αιωνία.  

Άγιοι Σαράντα 28 Σεπτεμβρίου 2014

Εκ του Γενικού Συμβουλίου

                           Πρόεδρος


        Βασίλης Μπολάνος

Αλλάζει ονομασία η ιστοσελίδα Φωνή Ορθοδόξων Κορυτσάς - Ndryshon emërtim faqja Zëri i Orthodhoksëve Korçarë

Όπως διαβάσαμε στην ίδια την ιστοσελίδα και θα διαβάσετε και εσείς η ιστοσελίδα αναγκάζεται να αλλάξει ονομασία. Αυτό σημαίνει πως κάποιος έβαλε το χέρι του με στόχο το κλείσιμο της, αλλά ευτυχώς που τουλάχιστον θα παραμείνει ανοιχτή έστω και με άλλη ονομασία. Όλοι πρέπει να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που δουλεύουν ώστε να μην χαθούν όσα για χιλιάδες χρόνια υπάρχουν στην πολύπαθη Κορυτσά. Ίσως πολλές φορές, μέσα στην κρίση που μαστίζει το κόσμο και ιδιαίτερα την Ελλάδα κάποια αδέρφια να πουν πως δεν μας φτάνουν τα δικά μας έχουμε και αυτούς που όλο και κάτι θα πουν η θα ζητήσουν. Αυτές τις στιγμές πρέπει να σκεφτείτε το τι πρόσφεραν οι άνθρωποι στις Β Ηπείρου στην Ελλάδα για χιλιάδες χρόνια και έπειτα θα καταλάβετε πως είμαστε αδέρφια σας  και τα αδέρφια δεν τα εγκαταλείπουμε για κανένα λόγο. Ίσως και για το Ελληνικό κράτος να είμαστε βάρος, αλλά εμείς ποτέ δεν είδαμε την πατρίδα μας ως ξένη και πάντα όταν μας κάλεσε η μητέρα μας της σταθήκαμε. Σκεφτείτε μόνο, από την Μπομποστίτσα στην έξοδο του Μεσολογγίου σκοτώθηκαν εφτά κάτοικοι, και πόσα άλλα παραδείγματα τα οποία δείχνουν την τεράστια αγάπη μας παρά την μικρή δύναμη μας για την πατρίδα μας. Και όπως λέει ο Κωνσταντίνος Σκενδέρης, εμείς πάντοτε κάναμε το χρέος μας και για το λόγο αυτό η πατρίδα θα έχει πάντοτε την υποχρέωση να σταθεί δίπλα μας. Όταν κάποιος εγκαταλείπει τα μέλη της οικογένειας του, είναι καταδικασμένος σε διαίρεση, αποδυνάμωση και τέλος εξαφάνιση. Σκεφτείτε αδέλφια. 
Ακολουθεί το κείμενο από την Φωνή Ορθοδόξων Κορυτσάς.  

Të dashur miq, vëllezër dhe ndjekës të faqes sonë. Me keq ardhje ju informojmë se faqja jonë Zëri i Orthodhoksëve Korçarë , që më datën 1 Tetor do të ndryshojë emër dhe administrator.  Emri i ri do të jetë Korestos-Dëshmia e Krishterë, dhe adresa elektronike www.foniortodoksonkoritsas.org do të ndryshojë në  www.korestos-hristianikimartyria.com  . Temat që do të trajtohen që këtej e tutje do të kenë lidhje vetëm me ato shpirtërore orthodhokse dhe lajme në lidhje me orthodhoksinë si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Po ashtu nuk do të anashkalojmë dhe dokumentat apo çështjet historike me kriter kryesor të vërtetën dhe frikën e Perëndisë. Do të ruajë karakterin e saj dy gjuhësh sepse shumica e teksteve merren dhe përkthehen nga greqishtja. Ish –administratori do ta dhurojë faqen dhe ai vetë do të kontribuojë vetëm me tekste dhe përkthime teologjike.  Ju lutemi të na ndiqni e të na mbështetni me lutjet tuaja. Stafi i Dëshmisë së Krishterë.

Αγαπητοί φίλοι, σας ενημερώνουμε πως  η ιστοσελίδα από 1 Οκτωβρίου,  θα αλλάξει ονομασία και από Φωνή Ορθοδόξων Κορυτσάς θα γίνει Κορέστια-Χριστιανική Μαρτυρία. Η ηλεκτρονική διεύθυνση από www.foniortodoksonkoritsas.org θα αλλάξει σε   www.korestos-hristianikimartyria.com  Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε θα είναι το ίδιο πνευματικά και σε άμεση σχέση με το ορθόδοξο βίωμα αλλά και ενημερωτικά σε σχέση με την ορθοδοξία στην Αλβανία και εξωτερικό. Δεν θα παραλείψουμε φυσικά και τα ιστορικά με κριτήριο μόνο την αλήθεια και το φόβο Θεού Θα φυλάξουμε το δίγλωσσο χαρακτήρα. Εάν επιθυμείται να μας παρακολουθήσετε και να προσευχηθείτε για μας. Με αγάπη οι διαχειριστές της ιστοσελίδας.     

Αύριο: Συνάντηση Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών Ευ. Βενιζέλου με Αντιπρόεδρο του Αλβανικού Κοινοβουλίου και Πρόεδρο του ΚΕΑΔ Ευάγγελο Ντούλε

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, θα έχει συνάντηση, αύριο, Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014 και ώρα 12:15, στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον Αντιπρόεδρο του Αλβανικού Κοινοβουλίου και Πρόεδρο του ΚΕΑΔ, Ευάγγελο Ντούλε.

http://www.deropoli.com/ 

Η ονομαστική εορτή του Μητροπολίτη Κορυτσάς Ιωάννη!

Την Παρασκευή 26 09 2014 ο Μητροπολίτης Κορυτσάς Ιωάννης είχε την ονομαστική του εορτή. Με την ευκαιρία αυτή στο Καθεδρικό Ναό της Κορυτσάς τελέστηκε Θεία Λειτουργία την οποία παρακολούθησαν πλήθος πιστών, αλλά και παιδιά από το νηπιαγωγείο της Μητροπόλεως, του Ελληνικού Σχολείου «Όμηρος» και του Λυκείου «Πλάτωνα». Τα παιδιά των Σχολείων του χάρισαν λουλούδια, αλλά και τα η Ορθόδοξη Νεολαία Κορυτσάς επίσης του χάρισαν λουλούδια.  Ευχόμαστε και εμείς Χρόνια Πολλά, ευλογημένα και φωτισμένα. 

Të premten më datën 28 09 2014, përkujtonim Jetëndrimin e Apostullit të Shenjtë Joan Teologu. Në këtë ditë festonte dhe Mitropoliti i Korçës Hirësia e Tij Joani. Populli besimtar së bashku me klerikët i uruan nga zemra për shumë vjet gëzuar,bekime dhe ndriçim  pas Meshës së Shenjtë të mbajtur me këtë rast. Të shumtë ishin dhe fëmijët nga shkolla jo -publike të ndryshme të qytetit si dhe fëmijët e kopshtit të Mitropolisë të cilët me mënyrën e tyre uruan dhe shprehën dashurinë e tyre kundrejt tij. Rinia Orthodhokse  po ashtu e uroi Hirësi Joanin duke i dhuruar një buqetë  me lule.
Më pas në një prej sallave të Katedrales Ngjallja e Krishtit Hirësi Joani, mori shumë urata nga besimtarët orthodhoksë të Korçës që ishin mbledhur me këtë rast.


Po ashtu të gjithë ne urojmë PËR SHUMË VJET GËZUAR. 


Ερωτήσεις των Βουλευτών Τάνιας Ιακωβίδου (ΝΔ) και Τέρενς Κουίκ (ΑΝΕΛ) για τις επεκτατικές εις βάρος της Ελλάδας αναφορές στα αλβανικά σχολικά βιβλία Γεωγραφίας


Η ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Τάνιας Ιακωβίδου
Η Βουλευτής Β’ Αθηνών της ΝΔ Παναγιώτα (Τάνια) Ιακωβίδου κατέθεσε στη Βουλή Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Εξωτερικών καταγγέλλοντας ότι στα σχολικά βιβλία της Αλβανίας αναφέρονται ανιστόρητοι αλυτρωτικοί ισχυρισμοί για δήθεν Αλβανικές περιοχές που βρίσκονται στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, από τα ελληνικά σχολικά βιβλία έχει αφαιρεθεί η υπαρκτή Ιστορία του Βορειοπηπειρωτικού Ελληνισμού διαρκώς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Η Ερώτηση έχει ως εξής:
Προς τους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών
ΘΕΜΑ: Αλυτρωτικές αναφορές στα σχολικά βιβλία της Αλβανίας
Παρότι η Ελλάδα και η Αλβανία έχουν συμφωνήσει στην απάλειψη από τα σχολικά βιβλία των αλυτρωτικών αναφορών και χαρακτηρισμών, που δημιουργούσαν προβλήματα στις σχέσεις των δυο γειτονικών κρατών και παρότι η Ελλάδα έχει αφαιρέσει από τα σχολικά βιβλία κάθε αναφορά στον υπαρκτό και διεθνώς αναγνωρισμένο ως εθνική μειονότητα Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου, ο οποίος προστατεύεται από το ισχύον – ως μηδέποτε καταργηθέν – διεθνές Πρωτόκολλο της Κέρκυρας, εν τούτοις στην Αλβανία και φέτος μοιράστηκαν σχολικά βιβλία με τα οποία διδάσκεται ότι αλβανικές περιοχές δήθεν βρίσκονται στην Ελλάδα και κατονομάζονται έτσι η Θεσπρωτία με το όνομα «Τσαμουριά», η Κόνιτσα, η Καστοριά, η Φλώρινα κ.ά. Τα ίδια κάνουν και με τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη ΦΥΡΟΜ παραπληροφορώντας μονίμως για το ότι δήθεν επρόκειτο για αλβανικές περιοχές τις οποίες κατέχουν άλλα κράτη.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Προτίθενται να προβούν σε συγκεκριμένες αποτελεσματικές ενέργειες ώστε η Αλβανία να αφαιρέσει όλες τις άμεσες και έμμεσες ανιστόρητες αλυτρωτικές αναφορές από τα σχολικά της βιβλία;
2) Εάν η Αλβανία εξακολουθήσει να παραβιάζει τα συμφωνηθέντα και να προπαγανδίζει τους αβάσιμους αλυτρωτικούς της ισχυρισμούς για «Τσάμηδες», «Τσαμουριά» κ.ο.κ., θεωρούν ότι θα ήταν καλύτερο να μην συνεχισθεί η αφαίρεση από τα σχολικά βιβλία της υπαρκτής Ιστορίας του Βορειοπηπειρωτικού Ελληνισμού και της ελληνικότητας της νότιας Αλβανίας από την αρχαία εποχή;
Η Βουλευτής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

Τέρενς ΚουίκΗ ερώτηση του Βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Τέρενς Κουίκ
Την ανθελληνική προπαγάνδα των αλβανικών βιβλίων Γεωγραφίας και την κρατική ολιγωρία επί του θέματος καταγγέλλει με Ερώτηση που καταθέτει στην Βουλή ο εκπρόσωπος και Τομεάρχης Εξωτερικών των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ, έπειτα από το σχετικό αποκαλυπτικό δημοσίευμα στο ιστολόγιο του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού «ellogosar.blogspot.gr».

Ο Βουλευτής Επικρατείας του Κινήματος ζητάει εξηγήσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών αντίστοιχα, καθώς τα επίμαχα βιβλία καθίστανται πλέον επικίνδυνα, αφού στις «αλβανικές περιοχές» («treva shqiptare») περιλαμβάνεται… ολόκληρη η βορειοδυτική Ελλάδα, με τους Νομούς Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και το βόρειο τμήμα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας!
Ακολουθεί το Κείμενο της Ερώτησης:

ΤΕΡΕΝΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ
YΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ
ΘΕΜΑ: ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΕ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 9ης &’ 12ης ΤΑΞΗΣ
κ. κ. Υπουργοί,
Άνευ περαιτέρω σχολίων σας παραθέτω το πολύ αποκαλυπτικό δημοσίευμα, όπως αναρτήθηκε στο ιστολόγιο του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού «ellogosar.blogspot.gr» την Τρίτη 23.09.14 και αφορά στην σοβαρότατη διαπίστωση, ότι στα σχολεία της αλβανικής επικράτειας οι μαθητές διδάσκονται για τις «αλβανικές» περιοχές στην… Ελλάδα (Trevat shqiptare ne Greqi), δηλαδή Τσαμουριά, Κόνιτσα, Καστοριά, Φλώρινα κτλ.!!!
Κατόπιν τούτων ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:
Γνωρίζετε, ότι οι ελληνικές περιοχές μας διδάσκονται ως… «αλβανικές», μέσω των συγκεκριμένων αλβανικών βιβλίων Γεωγραφίας της 9ης και 12ης τάξης (αντίστοιχα Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου στην Ελλάδα) ; Αν ναι, γιατί δεν έχετε τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα αυτό;
Προτίθεστε να ζητήσετε από το αλβανικό κράτος την ΑΜΕΣΗ απόσυρση των επίμαχων σχολικών βιβλίων ή όχι;
Αντιλαμβάνεσθε κ. κ. Υπουργοί, ότι η κυβέρνηση Ράμα προχωρεί ακάθεκτη στα σχέδιά της και μέσω της ανθελληνικής προπαγάνδας των σχολικών βιβλίων αποδεικνύει, για ακόμη μια φορά, την μεθόδευση της Αλβανίας εις βάρος της Ελληνικής μειονότητας;
Σε ποιες άλλες ενέργειες (διμερούς, ευρωπαϊκού/διεθνούς επιπέδου) πρόκειται ενδεχομένως να προβείτε, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άθλια και προκλητικότατη συμπεριφορά της αλβανικής κυβέρνησης;
Ο ερωτών Βουλευτής
Τέρενς – Νικόλαος Κουίκ

Η παρέμβαση του Δημάρχου Πρέβεζας Χρήστου Μπαϊλη 
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαϊλης αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που αφορούν το περιεχόμενο Αλβανικών σχολικών βιβλίων που παρουσιάζουν την Πρέβεζα ως περιοχή της Αλβανίας έκανε την εξής δήλωση:
“Είναι ένα πολύ σοβαρό, δυσάρεστο γεγονός που ταράζει τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Τα σύνορα έχουν καθοριστεί με διεθνείς συνθήκες. Τέτοιες θέσεις, απόψεις ή αναφορές είναι πολύ περίεργες και δεν συμβάλλουν στη φιλία και την συνεργασία μεταξύ των δύο λαών. Θα πρέπει η Αλβανική Κυβέρνηση να σταματήσει παρόμοιες αλυτρωτικές αναφορές. Πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει το αμοιβαίο συμφέρον των δύο λαών και όχι οι ακραίες εθνικιστικές συμπεριφορές. Τέτοιες ενέργειες δηλητηριάζουν ιδιαίτερα τις νέες γενιές και γι΄αυτό είναι άμεση ανάγκη τέτοιες αλυτρωτικές θέσεις να σταματήσουν”.
από aftonomi.gr

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Ανταπάντηση στην εφημερίδα «ΝΤΙΤΑ» - Replikë me gazetën “Dita”

Replikë me gazetën “Dita”
Z. Kryeredaktor
Në intervistën dhënë në gazetën tuaj, të dt. 3 shtator 2014, z. Pëllumb Xhufi, duke vazhduar polemikën e tij të dhunshme kundër Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, kundër Shën Kozmait dhe Kryepiskopit Anastas, arriti deri në atë pikë sa të mbështesë pohimin, se “me z.Janullatos në krye të KOASH-it, qarqet nacionaliste greke dhe Agimi i Artë paskan sajuar edhe një tjetër casus belli kundër Shqipërisë”.Këto janë sa fantazime të çuditshme aq edhe “profeci” qesharake! Gjatë gjithë 23 viteve që Kryepiskopi jeton bashkë me ne, flet, shkruan dhe përpiqet për bashkëjetesën paqësore midis njerëzve dhe dy vendeve tona, Shqipërisë dhe Greqisë, për mirëkuptimin e ndërsjellë. Me të vërtetë, ai është një urë miqësie midis popujve. Jemi edhe ne qytetarë shqiptarë, shumica moshatarë me z. Xhufi, klerikë të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë dhe, duke shprehur mendimet dhe ndjenjat e të gjithë klerit orthodhoks, ndiejmë nevojën për të dëshmuar publikisht eksperiencën tonë.
Xhufi përpiqet ta paraqesë kryepiskopin si gjoja “nacionalist”, madje e lidh atë me Agimin e Artë. Këto janë akuza krejtësisht të pabaza. Kryepiskopi iu kundërvu nga vitet e para çdo lloj prirjeje nacionaliste dhe është bërë shënjestra e qarqeve ekstremiste nacionaliste si të Greqisë ashtu edhe të Shqipërisë. Me fjalë dhe me vepra, ai mbështet gjithmonë pajtimin e popujve, detyrimin për mirëkuptimin dhe respektin e ndërsjellë dhe veçanërisht miqësinë shqiptaro-greke dhe ecurinë e përbashkët. Në librat, në intervistat, në artikujt e tij nuk ekziston as edhe fraza më e vogël nacionaliste. Që nga vitet ‘70, kur z. Xhufi me kolegët e tij, organizonin së bashku persekutimet ateiste ndaj fesë në Shqipëri, episkopi Anastas Janullatos, atëherë profesor i i Universitetit të Athinës, merrte pjesë në organizma botërorë për dialogun midis feve, në përpjekjen për bashkëjetesën paqësore të popujve të mbarë botës. Përkundrazi, sa herë që z. Xhufi shfaqet në televizor dhe në shtypin e shkruar është e qartë frazeologjia e tij nacionaliste, toni i tij nënçmues dhe arrogant kundër fqinjëve, kundër çdo personi që ka lidhje me Greqinë.
Për më tepër, ai shprehet se “ne të gjithë jemi dëshmitarë të gjuhës së intolerancës e të urrejtjes që vetë Hirësia e tij përdor….”. Por, se kush është ai që përdor gjuhën e intolerancës dhe të urrejtjes këtë e tregojnë ato që kanë shkruar secili. Çdo njeri objektiv, po të dojë, është i lirë të kërkojë në mijërat e faqeve të librave dhe fjalimeve të Kryepiskopit Anastas dhe nuk do të gjejë kurrë fraza intolerance dhe urrejtjeje. Përkundrazi, edhe lexuesi më i thjeshtë, me shikimin e parë që do t’u bëjë teksteve të z. Xhufi, s’do ta ketë të vështirë të konstatojë se janë të mbushura përplot me intolerancë dhe jerm shpifës.
Xhufi në vitet e fundit, në mënyrë inatçore përpiqet me fjalë dhe vepra të shtrembërojë fjalët dhe veprën e Kryepiskopit tonë dhe, direkt ose jo, sulmon Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. Kryepiskopi ynë, siç është e njohur, me durim e ka shmangur përmendjen e emrit të shpifësit. Por, kur shpifjet e z. Xhufi u shtrinë edhe kundër shenjtorëve të Kishës dhe konkretisht kundër Shën Kozmait, si një udhëheqës i përgjegjshëm fetar Kryepiskopi, u detyrua të denoncojë përpjekjen për tjetërsimin e historisë, të mbështesë popullin orthodhoks, të demaskojë metodën tinëzare të minimit të autoritetit të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë dhe për rrjedhojë, minimin e bashkëjetesës harmonike midis feve në Shqipëri. Kryepiskopi ishte i detyruar të rikujtonte se personi që bënte akuza kundër Kishës Orthodhokse për nga tradita bën pjesë në një tjetër fe dhe se nga ana tjetër kishte marrë pjesë në propagandën antifetare të sistemit ateist.
Zoti Xhufi ripërtyp kohë pas kohe, shpifjet të cilat janë sajuar me një mënyrë që është fare e qartë, si p.sh. për çështjen e zgjedhjes së Kryepiskopit. Ata që janë të interesuar për të vërtetën le të shikojnë librin e Kryepiskopit Anastas“Ringritja e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë 1991-2012”, Tiranë 2013, ku parashtrohen të gjitha dokumentet zyrtare dhe burimet përkatëse. Asnjë primat orthodhoks nuk do të kishte mundur të qëndronte për njëzet e tre vite si i pari i një Kishe, pa kryer të gjithë procedurën e zgjedhjes së tij dhe pa konsensusin e të gjitha Kishave Orthodhokse të botës. Sa herë që zoti Xhufi ngatërrohet në çështje theologjike dhe kishtare, që i njeh në mënyrë sipërfaqësore, kalon caqet e seriozititetit. Rikujtojmë teorinë e tij të gabuar në lidhje me Sinodin e Parë Ekumenik dhe përgjigjen shteruese, që i hodhi poshtë tërësisht tezat e tij, të cilën e botoi një koleg i yni, atë Spiro Katundi nga Korça (Gazeta Shqiptare dt. 25 shtator 2013).
Ai vazhdon të përsërisë ngjarje, mite mjerane, të cilat i ka krijuar ambienti i tij dhe që janë rrëzuar prej shumë kohësh. P.sh. midis të tjerave, shkruan se “karriera e tij tashmë e gjatë në krye të KOASH-it është shënjuar nga incidente, që kanë prekur keq ndjeshmërinë e shqiptarëve…”. Por e vërteta është krejt ndryshe, Kryepiskopi nuk kishte as lidhjen më të vogël me Kosinën, ndërsa në rastin e të ndjerit Aristotel Guma, bëri thjesht një thirrje publike për qetësimin e gjakrave dhe të situatës së krijuar në atë zonë. Sa i takon çështjes së Kosovës, është diçka që dihet prej të gjithëve, se Kryepiskopi Anastas vuri në lëvizje të gjitha njohjet e tij në Këshillin Botëror të Kishave dhe në Konferencën e Kishave të Evropës për të ndihmuar dhe për t’iu gjendur pranë mbi 30.000 refugjatëve të luftës nga Kosova (jo-orthodhoksë). Kryepiskopi theksoi me forcë se “vaji i fesë nuk duhet të përdoret për të ndezur më tej zjarrin e luftës, por për të shëruar plagët, për të lehtësuar shpirtrat dhe për të pajtuar popujt”. Ne e kujtojmë fare mirë faktin se ai vetë rendi duke bërë me qindra kilometra, me mjete të ndryshme, për të parë dhe për të vizituar qendrat e strehimit për refugjatët, duke ofruar me fisnikëri dhe dashuri të pashtirur ushqime, rroba, medikamente etj., duke u përpjekur në këtë mënyrë të lehtësonte dhimbjen e tyre.
Por aty ku z.Xhufi i kapërcen të gjithë kufijtë e mirësjelljes është kur përpiqet t’i japë Kryepiskopit leksione për sjelljen e tij dhe kur flet me nënçmim për “mjedisin e tij kulturor”. Duket se z. Xhufi mendon se kemi harruar se: “mjedisi i tij kulturor” ishte grupimi i tij ateist-dogmatik, që shkeli për dekada të gjitha liritë në Shqipëri. Siç është e njohur kaloi 40 vitet e para të jetës si bir i dashur i familjes diktatoriale. Sa i takon rrugëtimit të Kryepiskopit, ai është i njohur në enciklopeditë botërore dhe në libra të veçanta, në artikuj të ndryshëm në shumë gjuhë. Jetoi gjithnjë në një ambient dhe vend të lirë demokratik, është një njeri ekumenik që ka marrë pjesë aktive në mjedise pankristiane dhe ndërfetare me kërkesa të larta, duke fituar respektin botëror me mendimin, praninë dhe kontributin e tij. Prandaj atë e kanë nderuar jo vetëm grekët dhe shqiptarët, por edhe përfaqësues nga e tërë bota (është zgjedhur president i Këshillit Botëror të Kishave dhe president nderi i organizatës më të madhe ndërfetare të botës “Fetë për Paqen”). Ai është shpallur Doktor Honoris Causa nga 16 universitete të vendeve të ndryshme. Për autoritetin e tij ndërkombëtar ka folur në intervista të ndryshme në median e shkruar dhe vizive Hirësia e Tij, Mitropoliti i Korçës Joani (gazeta “Java”, dt. 12 janar 2012, gazeta “Illyria”, dt. 28 dhjetor 2013, në televizionet “Top Channel”, “Ora News”, etj.), si edhe të gjithë klerikët e Kryepiskopatës në përgjigjen që dhanë ndaj sulmit që një parti politike i bëri Kryepiskopit (www.balkanweb.com, dt. 28.12.2012).
Të gjithë ne, që e kemi ndjekur nga afër, e njohim shumë mirë që gjatë këtyre 23 viteve, ai ka bashkëndarë vështirësitë dhe dhimbjet e popullit të thjeshtë shqiptar, duke shkuar edhe në fshatrat më të largët, për të mbështetur besimin, dashurinë, faljen dhe vëllazërimin. U përpoq të krijonte një kler orthodhoks të edukuar, shkolloi dhe dorëzoi mbi 150 klerikë qytetarë shqiptarë, restauroi mbi 60 monumente kulture, rindërtoi me dhjetëra kisha të shkatërruara dhe ndërtoi rreth 150 kisha të reja. Ndërtoi dhe organizoi me dhjetëra shkolla dhe konvikte të të gjitha niveleve, hapi qendra mjekësore, kontribuoi në zhvillimin rural me hapjen e rrugëve, ndërtimin e ujësjellësve. Ndihmoi në vitet e vështira të vendit mijëra shqiptarë pas asnjë dallim fetar, me ushqime, veshmbathje, ilaçe. Bëhet fjalë për gjëra që mund të vërtetohen dhe janë të prekshme, vetëm disa njerëz me paragjykime nuk duan ta shikojnë këtë vepër. Të gjitha këto janë absolutisht të provuara. Për të gjitha këto, ne orthodhoksët e Shqipërisë (e shumë njerëz të bindjeve të tjera fetare), e rrethojmë me respekt të thellë, me dashurinë tonë të sinqertë dhe me mirënjohjen tonë.
Zoti Xhufi, siç është e njohur bën pjesë sa i takon traditës së tij, në një fe tjetër dhe ka bindjet e tij fetare dhe ideologjike. Sigurisht, që nuk e akuzojmë për këtë fakt. Është e drejta e çdo qytetari shqiptar, që sipas Kushtetutës të ketë bindjet e tij personale. Kryepiskopi Anastas këmbëngul se të gjithë ne kemi detyrimin të duam dhe të respektojmë çdo person njerëzor, pavarësisht bindjeve ideologjike. Por z.Xhufi duhet ta kuptojë se nuk është e mundur që ne ta pranojmë atë si gjykatës, analist, udhërrëfyes dhe historian të Kishës sonë Orthodhokse. Gjithashtu, ai nuk zotëron asnjë pushtet të flasë në emrin e popullit shqiptar, duke theksuar “ne shqiptarët”. Është më se e qartë, se ai nuk përfaqëson qindra mijë orthodhoksët besimtarë shqiptarë, por përfaqëson vetëm veten e tij dhe ata që kanë të njëjtat ide me atë, të cilët kanë nostalgji ende për epokën e shkuar, por jo popullin shqiptar. Ashtu siç është e pamundur të shkatërrojë dikush duke hedhur baltë Katedralen e mrekullueshme, që Kryepiskopi i dhuroi vendit tonë, po njësoj e ka të pamundur z. Xhufi me shkrimet e tij tendencioze të zvogëlojë veprën e madhe të Kryepiskopit Anastas dhe mbi realitetin historik, që të gjithë ne e njohim.
Duke ju falenderuar për botimin,
Episkopi i Apollonisë Nikolla Hyka (Sh. Vlash); Protopresviter Aleksandër Petani (Shkodër); Protopresviter Ilia Kotnani (Korçë); Ikonom Aleks Ndoni (Tiranë); Ikonom Gjerasim Çakalli (Durrës); Atë Petraq Simsia (Berat); Atë Petraq Thanasi (Kavajë); Atë Stavri Çipi (Elbasan); Atë Vasil Skordileva (Devoll); Atë Romano Tralo (Këlcyrë); Atë Kostandin Prifti (Vlorë); Atë Theodhori Nikolla (Gjirokastër); Protopresviter Pandelejmon Mitro (Sarandë)      

DITA”, Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014. σελ. 9

Ανταπάντηση  στην εφημερίδα «ΝΤΙΤΑ»

κ. Αρχισυντάκτη,
Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Εφημερίδα σας, στις 3 Σεπτεμβρίου 2014, ο κ. Πελούμπ Τζούφι, συνεχίζοντας της βίαια πολεμική του κατά της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας, του Αγίου Κοσμά και του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου έφτασε έως το σημείο εκείνο ώστε να υποστηρίζει την παραδοχή, ότι «με τον κ. Γιανουλατο επικεφαλής της ΟΑΕΑ, οι εθνικιστικοί ελληνικοί κύκλοι και η Χρυσή Αυγή έχουν κατορθώσει και ένα ακόμηcasus belli κατά της Αλβανίας». Τούτα αποτελούν όσο περίεργες φαντασιώσεις τόσο και γελοίες «προφητείες»! Κατά τα 23 αυτά χρόνια που ο Αρχιεπίσκοπος ζει μαζί μας, μιλάει, γράφει και προσπαθεί για την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των ανθρώπων και των δύο χωρών μας, της Αλβανίας και Ελλάδας, για την αμοιβαία κατανόηση. Πραγματικά, αυτός αποτελεί μια γέφυρα φιλίας μεταξύ των λαών. Είμαστε και εμείς αλβανοί πολίτες, οι περισσότεροι συνομήλικοι του κ. τζούφι, κληρικοί της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας και, ερμηνεύοντας τις σκέψεις και τα αισθήματα όλου του ορθόδοξου κλήρου, αισθανόμαστε την ανάγκη να καταθέσουμε δημόσια τη μαρτυρία μας για την εμπειρία μας.
Ο κ. Τζούφι προσπαθεί να παρουσιάσει τον Αρχιεπίσκοπο ως δήθεν «εθνικιστή», εξ άλλου τον συνδέει αυτόν και με τη Χρυσή Αυγή. Είναι εντελώς αβάσιμες κατηγορίες. Ο Αρχιεπίσκοπος απ’ τα πρώτα χρόνια αντιτάχθηκε κάθε μορφής εθνικιστικής τάσης και έχει γίνει στόχος των ακραίων εθνικιστικών κύκλων τόσο της Ελλάδας όσο και της Αλβανίας. Με λόγο και έργα, εκείνος στηρίζει πάντοτε τη συμφιλίωση των λαών, την υποχρέωση για την αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό και ειδικά την ελληνοαλβανική φιλία και την κοινή συμπόρευση. Στα βιβλία, τις συνεντεύξεις, στα άρθρα του δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή εθνικιστική φράση. Απ’ τη δεκαετία του ’70, όταν ο κ. Τζούφι και οι συναδέλφοι του, οργάνωναν μαζί τις αθεϊστικές διώξεις κατά της θρησκείας στην Αλβανία, ο επίσκοπος Αναστάσιος Γιανουλάτος, τότε καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετείχε σε διεθνείς οργανισμούς του διαθρησκευτικού διαλόγου, στην προσπάθεια για ειρηνική συνύπαρξη όλων των λαών όλου του κόσμου. Απεναντίας, όσες φορές ο κ. Τζούφι εμφανίζεται στις τηλεοράσεις και τα έντυπα μέσα είναι εμφανή η εθνικιστική του φρασεολογία, οι προσβλητικοί και αυθαίρετοι τόνοι κατά των γειτόνων, ενάντια σε κάθε πρόσωπο που σχετίζεται με την Ελλάδα.
Πιο πέρα εκείνος εκφράζεται ότι «όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες της γλώσσας αδιαλλαξίας και μίσους που ο ίδιος ο Μακαριώτατος χρησιμοποιεί…». Αλλά, ποιος είναι εκείνος που χρησιμοποιεί της γλώσσα της αδιαλλαξίας και του μίσους τούτο το μαρτυρούν όσα ο καθένας έχει γράψει. Κάθε αντικειμενικός άνθρωπος, εφόσον το θέλει, είναι ελεύθερος να αναζητήσει στις χιλιάδες των σελίδων των βιβλίων και των εισηγήσεων του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, και πουθενά δεν πρόκειται να εντοπίσει φράσεις αδιαλλαξίας και μίσους. Απεναντίας, και ο πιο συνηθισμένος αναγνώστης, με την πρώτη ματιά που θα ρίξει στα κείμενα του κ. Τζούφι, δεν θα δυσκολευτεί να διαπιστώσει ότι είναι γεμάτα με αδιαλλαξία και συκοφαντικό πάθος.
Ο κ. Τζούφι στη διάρκεια των  τελευταίων χρόνων, με τρόπο πολύ οξύ προσπαθεί με λόγια και έργα να διαστρεβλώσει τα λόγια και το έργο του Αρχιεπισκόπου, και άμεσα ή εμμέσως, επιτίθεται στην Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας. Ο Αρχιεπίσκοπος μας, όπως είναι γνωστό, με υπομονή έχει αποφύγει την αναφορά στο όνομα του συκοφάντη. Αλλά όταν οι συκοφαντίες του κ. Τζούφι επεκτάθηκαν και κατά των αγίων της Εκκλησίας και συγκεκριμένα του Αγίου Κοσμά, ως ένας υπεύθυνος θρησκευτικός ηγέτης ο Αρχιεπίσκοπος, υποχρεώθηκε να καταγγείλει την προσπάθεια αλλοίωσης της ιστορίας, να στηρίξει τον ορθόδοξο λαό, να αποκαλύψει τον δόλιο τρόπο διαβολής του κύρους της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας και κατά συνέπεια, την διαβολή της αρμονικής συνύπαρξης  μεταξύ των θρησκειών στην Αλβανία. Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν υποχρεωμένος να υπενθυμίσει ότι το άτομο που έκανε τις κατηγορίες κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας εκ της παραδόσεως συμμετέχει σε μια άλλη θρησκεία και απ’ την άλλη μεριά είχε συμμετάσχει στην αντιθρησκευτική προπαγάνδα του αθεϊστικού συστήματος.
Ο κ. Τζούφι αναμασάει επανειλημμένως, τις συκοφαντίες που έχουν στηθεί κατά τρόπο εντελώς απροκάλυπτο, όπως πχ για την υπόθεση της εκλογής του Αρχιεπισκόπου. Όσοι είναι ενδιαφερόμενοι για την αλήθεια ας ρίξουν μια ματιά στο βιβλίο του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου «Η ανασυγκρότηση της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας 1991-2012», Τίρανα 2013, όπου παρουσιάζονται όλα τα επίσημα έγγραφα και οι σχετικές πηγές. Κανείς ορθόδοξος προκαθήμενος δεν θα μπορούσε να σταθεί για είκοσι τρία χρόνια ως πρώτος μιας Εκκλησίας, εάν δεν είχε τελέσει όλη τη διαδικασία εκλογής του και χωρίς τη συγκατάθεση όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών ανά τον κόσμο. Οσάκις ο κ. Τζούφι αναμειγνύεται σε θεολογικές και εκκλησιαστικές υποθέσεις, που τις γνωρίζει μόνο επιφανειακά, ξεπερνάει τα όρια της σοβαρότητας. Υπενθυμίζουμε τη λανθασμένη  θεωρία του σχετικά με την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και την εξαντλητική απάντηση, που απέρριψε εντελώς τις θέσεις του, την οποία δημοσίευσε,  ένας συνάδελφος μας, ο πατήρ Σπύρος Κατούντι απ’ την Κορυτσά (Γκαζέτα Σκιπτάρε, 25 Σεπτεμβρίου 2013).
Συνεχίζει  εκείνος να επαναλαμβάνει γεγονότα, άθλιους μύθους, τους οποίους το δικό του περιβάλλον έχει κατασκευάσει και που έχουν καταρριφθεί εδώ και καιρό. Π.χ. μεταξύ άλλων γράφει ότι «η μακρά  σταδιοδρομία του πλέον επικεφαλής της ΟΑΕΑ είναι σημαδεμένη από επεισόδια, που έχουν κακώς θίξει τις ευαισθησίες των αλβανών…» Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική, ο Αρχιεπίσκοπος την παραμικρή σχέση δεν είχε με την Κοσίνα, ενώ στην περίπτωση του συγχωρεμένου Αριστοτέλη Γκούμα, απλώς προέβη σε μια δημόσια έκκληση για κατευνασμό της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί στην περιοχή. Σε ότι αφορά στην υπόθεση του Κοσσυφοπεδίου, είναι κάτι που είναι γνωστό απ’ όλους, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος έθεσε σε κίνηση όλες τις γνωριμίες του στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών και τη Διάσκεψη Ευρωπαϊκών Εκκλησιών για να βοηθήσουν και σταθούν στο πλευρό άνω των 30 000 προσφύγων (μη ορθοδόξων) της ένοπλης διένεξης στο Κόσοβο. Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε με έμφαση ότι «το λάδι της θρησκείας δεν πρέπει  να χρησιμοποιηθεί για να ανάψει περισσότερο τη φωτιά του πολέμου, αλλά για την ίαση των πληγών, για την καταλαγή των ψυχών και τη συμφιλίωση των λαών». Εμείς θυμούμαστε πολύ καλά το γεγονός ότι ο ίδιος έτρεξε κάνοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα, με διάφορα ταξιδιωτικά μέσα, για να δει και επισκεφθεί τους χώρους διαμονής των προσφύγων, προσφέροντας με ευγένεια και ανεπιτήδευτη αγάπη τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα κ.α. προσπαθώντας κατ’ αυτό τον τρόπο να ελαφρύνει τον πόνο τους.
Εκεί όμως που ο κ. Τζούφι ξεπερνάει όλα τα όρια της καλής συμπεριφοράς είναι όταν επιχειρεί να δώσει στον Αρχιεπίσκοπο μαθήματα για τη συμπεριφορά του και όταν μιλάει με υποτίμηση για το «πολιτιστικό του περιβάλλον». Φαίνεται ο κ. Τζούφι νομίζει ότι έχουμε λησμονήσει ότι: «το πολιτιστικό του περιβάλλον» ήταν η αθεϊστικοδογματική του παράταξη, που επί δεκαετίες παραβίαση όλες τις ελευθερίες στην  Αλβανία. Όπως είναι γνωστό πέρασε τα 40 πρώτα χρόνια του ως αγαπητό τέκνο της δικτατορικής οικογενείας. Σε ότι αφορά στην πορεία του Αρχιεπισκόπου, αυτή είναι γνωστή στις παγκόσμιες εγκυκλοπαίδειες και ξεχωριστά βιβλία, σε διάφορα δημοσιεύματα σε διάφορες γλώσσες. Έζησε πάντοτε σε ένα δημοκρατικό και μονίμως ελεύθερο περιβάλλον και χώρα, είναι ένας οικουμενικός άνθρωπος που έχει ενεργά συμμετάσχει σε παγχριστιανικά και  διαθρησκευτικά περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων, διασφαλίζοντας διεθνή σεβασμό με τη σκέψη, την παρουσία και τη συμβολή του. Γι’ αυτό τον έχουν τιμήσει όχι μόνο οι Έλληνες και Αλβανοί, αλλά και εκπρόσωποι απ’ όλο τον κόσμο (έχει εκλεγεί πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών και επίτιμος πρόεδρος της μεγαλύτερης διεθνούς διαθρησκευτικής οργάνωσης «Οι Θρησκείες για την Ειρήνη»). Έχει ανακηρυχθεί Επίτιμος Διδάκτορας από 16 διαφορετικά πανεπιστήμια διαφόρων χωρών. Για το διεθνές κύρος του έχει μιλήσει σε διάφορες συνεντεύξεις για τα έντυπα και τηλεοπτικά μέσα ο Σεβασμιώτατος, Μητροπολίτης Κορυτσάς Ιωάννης (εφημερίδα «ΓΙάβα»/12.1.2012, εφημερίδα «Ιλλυρία»/ 28.12.2013, στα κανάλια «Τοπ Τσάνελ», «Ώρα Νιουζ», κλπ) καθώς και όλοι οι κληρικοί της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στην απάντηση που έδωσαν σε επίθεση που ένα πολιτικό κόμμα έκανε προς τον Αρχιεπίσκοπο (www.balkanweb.com, 28.12.2012).
Όλοι, εμείς που τον έχουμε παρακολουθήσει από κοντά, το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα 23 χρόνια, έχει συμμεριστεί τις δυσκολίες και τους πόνους του απλού αλβανικού λαού, επισκεπτόμενος και τα πιο απομακρυσμένα χωριά, για να στηρίξει την πίστη, την αγάπη, τη συγχώρηση  και την συναδέλφωση. Προσπάθησε να δημιουργήσει έναν ορθόδοξη κλήρο μορφωμένο, σπούδασε και χειροτόνησε 150 κληρικούς αλβανούς πολίτες, αναστήλωσε 60 μνημεία πολιτισμού, ανακατασκεύασε δεκάδες κατεστραμμένους ναούς και οικοδόμησε 150 νέους. Έκτισε και οργάνωσε δεκάδες σχολεία και οικοτροφεία όλων των βαθμίδων, ίδρυσε ιατρικά κέντρα, συνέβαλε στην αγροτική ανάπτυξη με το άνοιγμα δρόμων, την κατασκευή υδραγωγείων κλπ. βοήθησε στα δύσκολα χρόνια της χώρας χιλιάδες αλβανών χωρίς καμιά θρησκευτική διάκριση, με τρόφιμα, ένδυση και ιατροφαρμακευτικά. Γίνεται λόγος για πράγματα που μπορούν να διαπιστωθούν και είναι χειροπιαστά, μόνο άνθρωποι προκατειλημμένοι δεν θέλουν να αντικρίσουν το έργο αυτό. Όλα αυτά είναι απολύτως αποδεδειγμένα. Για όλα τούτα, εμείς οι Ορθόδοξοι της Αλβανίας (και πολλοί άνθρωποι των άλλων θρησκευτικών πεποιθήσεων) τον περιβάλλουμε με βαθύ σεβασμό, με την ειλικρινή μας αγάπη και με την ευγνωμοσύνη μας.
Ο κύριος Τζούφι, καθόσον είναι γνωστό ανήκει σε ότι αφορά στη θρησκευτική του παράδοση, σε μια άλλη θρησκεία και έχει τις δικές του θρησκευτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις. Ασφαλώς και δεν τον κατηγορούμε για το λόγο αυτό. Είναι δικαίωμα του κάθε αλβανού πολίτη, που και σύμφωνα με το Σύνταγμα να έχει τις προσωπικές του πεποιθήσεις. Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος επιμένει ότι όλοι εμείς έχουμε την υποχρέωση να αγαπούμε και σεβόμαστε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, ανεξαρτήτως των ιδεολογικών του αντιλήψεων. Αλλά ο κ. Τζούφι θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι δυνατό να τον αποδεχτούμε ως δικαστή, αναλυτή, αρχηγό και ιστορικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επίσης, εκείνος δεν διαθέτει καμιά εξουσία να μιλήσει εξ ονόματος εξ ονόματος του αλβανικού λαού, επισημαίνοντας «εμείς οι αλβανοί». Είναι πέρα για πέρα ξεκάθαρο, ότι εκείνος δεν εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες αλβανών Ορθοδόξων πιστών, αλλά εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του και όσους μοιράζονται τις ίδιες ιδέες μαζί του, οι οποίοι νοσταλγούν ακόμη την εποχή που πέρασε, αλλά όχι τον αλβανικό λαό. Όπως είναι αδύνατο για κάποιον να καταστρέψει πετώντας λάσπη, τον θαυμάσιο Καθεδρικό, που ο Αρχιεπίσκοπος δώρισε στη χώρα μας, τόσο του είναι αδύνατο του κ. Τζούφι με τα επιτήδεια άρθρα του να μειώσει το μεγάλο έργο του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου και πάνω απ’ όλα την ιστορική πραγματικότητα, που όλοι εμείς γνωρίζουμε.

Ευχαριστώντας σας για τη δημοσίευση,
Επίσκοπος Απόλωνίας Νικόλαος Χύκα (Άγιος Βλάσιος), Πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Πετάνι (Σκόδρα), Πρωτοπρεσβύτερος Ηλίας Κοτνάνι (Κορυτσά), Οικονόμος Αλέξιος Ντόνι (Τίρανα), Οικονόμος Γεράσιμος Τσακάλι (Δυρράχιο), πατήρ Πετράκης Σιμσία (Μπεράτι), πατήρ Πετράκης Θανάσης (Καβάγια), πατήρ Σταύρος Τσίπι (Ελμπασάν), πατήρ Βασίλειος Σκαρντιλέβα (Ντεβόλι), πατήρ Ρωμανός Τράλιο (Κλεισούρα), πατήρ Κωνσταντίνος Πρίφτι (Αυλώνα), πατήρ Θεόδωρος Νικόλα (Αργυρόκαστρο), Πρωτοπρεσβύτερος Παντελεήμων Μήτρου (Αγ. Σαράντα)
23/09/2014                   

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Επίσκεψη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ Γιάννη Μπουτάρη στην Κορυτσά. - Vizita e Kryebashkiakut të Thessalonikut z Jani Boutari, në Korçë!


Στα πλαίσια της τριήμερης περιοδείας του στην Αλβανία ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης κ Γιάννης Μπουτάρης παρευρέθηκε στην Κορυτσά.
Γύρω στις 19:00 ο κ Γ Μπουτάρης έφτασε στο Γενικό Ελληνικό Προξενείο της Κορυτσάς όπου τον υποδέχτηκε ο οικοδεσπότης, Γ.Π της Ελλάδος κ Ιωάννης Πεδιώτης συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Κορυτσάς, κ Σωτηράκη Φίλο, τους δύο αντιδημάρχους Στέφανο Γερμένη και Μπελίντα Τερόβα, τον πρόεδρος της ΚΕΑΔ παράρτημα Κορυτσάς κ Αρμπέν Ηλία , προσωπικό του Προξενείου κ.α.
Αφού συνάντησε τους παρευρισκομένους και  συστήθηκε με όλους με την βοήθεια του Γ.Π.Ε κ Ιωάννη Πεδιώτη, ο κ Μπουτάρης μαζί με τον κ Φίλο έκαναν σύντομες δηλώσεις για τα ΜΜΕ.
Ο κ Σ Φίλο, Δ Κορυτσάς, είπε πως πάντοτε ο κ Μπουτάρης είναι καλοδεχούμενος  επειδή οι δύο Δήμοι έχουν «αδελφοποιηθεί», έχουν μικρή απόσταση μεταξύ τους, στην Θεσσαλονίκη μένουν πια και έχουν ενταχθεί πολλοί κάτοικοι της Κορυτσάς,  αλλά και επειδή ο κ Μπουτάρης έχει καταγωγή από την Μοσχόπολη. Εξέφρασε επίσης και την ελπίδα πως η συνεργασία των δύο Δήμων θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες πράξεις.
Ο κ Μπουτάρης τον ευχαρίστησε για την υποδοχή. Είπε οι δύο Δήμοι αν και έχουν δημιουργήσει μια ειδική σχέση  δεν έχουν προχωρήσει σε άμεση συνεργασία, αλλά τώρα με την  νέα θητεία του θα συνεργαστούν σε συγκεκριμένα προγράμματα.
Μετά από τις δηλώσεις τους, που παραθέτουμε πιο κάτω σε βίντεο, τα ΜΜΕ αποχώρησαν. Οι δύο Δήμαρχοι με την παρουσία του ΓΠΕ κ. Πεδιώτη και τους άλλους επισήμους συνέχισαν την συζήτηση.
Με το τέλος της συνάντησης ο κ Δήμαρχος θα αποχωρούσε για Θεσσαλονίκη.
Παραθέτουμε βίντεο και φωτογραφίες  για πληρέστερη ενημέρωση.  


Në kontekstin e vizitës së tij treditore në Shqipëri, Kryebashkiaku i Thessalonikut z Jani Boutari u ndodh për një vizitë të shkurtër në Korçë.
Rreth orës 19:00 z Boutari arriti në Konsullatën e Përgjithëshme Greke në Korçë ku e priste Konsulli i Përgjithshëm i Greqisë z Joan Pedhioti i shoqëruar nga Kryebashkiaku i Korçës z Sotiraq Filo, dy zvëndëskryetarët z Stefan Gjermeni dhe znj Belinda Gjermeni, Kryetarin e PBDNJ dega Korçë z Arben Ilia,  personel i Konsullatës Greke.
Pasi u takua me të gjithë personat prezentë z Boutari dhe z Filo bënë një deklaratë të shkurtër për shtyp në Media.
Z Filo i uroi mirëseardhjen z Boutari dhe tha se është i mirëpritur për shkak të shumë arsyeve ndër të cilat është dhe origjina e tij nga zona e Korçës dhe për më saktë nga Voskopoja.  Gjithashtu shprehu dëshirën që “vëllazërimi” i dy Bashkive të konkretizohet me veprimet  e përshtatëshme.
Z Boutari e falenderoi nga zemra për mikëpritjen. Nënvizoi faktin që dy bashkitë janë vëllazëruar por nuk kanë pasur një bashkëpunim konkret, gjë e cila do të ndyshojë me 5 vjeçarin e ri gjatë të cilit ai do të jetë në krye të Bashkisë së Thessalonikut, periudhë gjatë së cilës do të kryhen disa programe të përbashkëta.

Pas këtyre deklaratave, mediat u larguan dhe të dy kryebashkiakët  dhe shoqëruesit e tyre vijuan bisedimet mbi çështje të ndryshme.
Kryebashkiaku i Thessalonikut menjëherë pas takimit do të linte  Korçën për  tu kthyer në qytetin e tij.
Po shtojmë fotografi dhe video për një informim sa më të plotë .
Το ακραίο Ισλάμ δηλώνει «παρών» στα Βαλκάνια


Η «Πορεία προς το Χατζέτ» είναι μια ετήσια παρέλαση που γίνεται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο στον ημιαυτόνομο μουσουλμανικό θύλακο του Σαντζάκ στη Σερβία, στη μνήμη 2.000 μουσουλμάνων που «εξοντώθηκαν από σερβικές δυνάμεις» ως συνεργάτες των ναζί.

Αλλες χρονιές η πορεία, που παραδοσιακά γίνεται στην πρωτεύουσα Νόβι Παζάρ με πρωτοβουλία του μουφτή Μουαμέρ Ζούρκολιτς, ήταν μια «ανιαρή» επετειακή εκδήλωση, με έντονο το φολκλορικό στοιχείο.

Φέτος όμως η συμμετοχή για πρώτη φορά στην παρέλαση «ομάδας ενστόλων νεαρών ακτιβιστών της Ισλαμικής Κοινότητας, οι οποίοι φορούσαν πράσινες στολές με έμβλημα του Σαντζάκ και κόκκινο παραδοσιακό φέσι» άναψε φωτιές. Ο Τύπος του Βελιγραδίου ανέδειξε το θέμα κάνοντας λόγο για «αναστάτωση και φόβο, που προκάλεσε ο στρατός του μουφτή», που είχε τα χαρακτηριστικά στρατιωτικού αγήματος.

Οι καιροί είναι πονηροί, με το φάντασμα του ισλαμικού εξτρεμισμού να πλανάται (και) πάνω από τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου ζουν συμπαγείς μουσουλμανικοί πληθυσμοί και, επί του προκειμένου, τα αντανακλαστικά ερεθίστηκαν ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος μουφτής είναι μια ισχυρή και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενη πολιτικοθρησκευτική τοπική προσωπικότητα όχι μόνο λόγω των μουσουλμανικών σπουδών του στη Μέση Ανατολή, αλλά και των πολιτικών του φιλοδοξιών. Μάλιστα, ο Ζούρκολιτς έχει ταχθεί υπέρ της ενισχυμένης αυτονομίας ή και απόσχισης του Σαντζάκ από τη Σερβία κατηγορώντας το Βελιγράδι για «γενοκτόνες πολιτικές ενάντια στις μουσουλμανικές μειονότητες». «Ο στρατός του Ζούρκολιτς απειλεί ξανά Σέρβους και Μπόσνιακ στο Σαντζάκ», τιτλοφόρησε το ρεπορτάζ η Blic του Βελιγραδίου, η Novosti έγραψε ότι «οι πράσινες στολές προκαλούν το κράτος», η Politika έκανε λόγο για «παράλληλες δομές» του μουφτή στο Νόβι Παζάρ, ενώ η Danas το χαρακτήρισε ένδειξη του «διεθνώς επικίνδυνου ισλαμικού εξτρεμισμού στην περιοχή».

Σε υψηλούς τόνους ήταν και οι αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο, με τον μουσουλμάνο από το Σαντζάκ, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εμπορίου, Ρασί Λιάγιτς, να δηλώνει ότι «η κίνηση του Ζούρκολιτς να συμμετάσχουν ένστολοι στην “Πορεία στο Χατζέτ” είναι προκλητική και άκρως επικίνδυνη» και να εμφανίζεται έκπληκτος «από τη σιωπή» των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για το θέμα της παρέλασης «παραστρατιωτικής ομάδας», που οργάνωσε ο μουφτής. Καθώς το θέμα έλαβε διεθνείς διαστάσεις, το επίσημο Βελιγράδι έσπευσε διά του ΥΠΕΞ Ιβιτσα Ντάτσιτς να διαβεβαιώσει ότι η Σερβία συντάσσεται με την «παγκόσμια συμμαχία ενάντια στην ισλαμιστική τρομοκρατία» υπογραμμίζοντας για τα γεγονότα στο Νόβι Παζάρ πως «η ευθύνη της Σερβίας είναι ακόμα μεγαλύτερη, δεδομένου ότι περίπου 40 Σέρβοι πολίτες, ακραίοι ισλαμιστές από την περιοχή του Σαντζάκ, έχουν ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS». Μετά τη θύελλα διαμαρτυριών, η εισαγγελία του Βελιγραδίου διέταξε έρευνα ενώ ο ίδιος ο μουφτής αποκάλεσε την παρέλαση-«Πορεία στο Χατζέτ» «άδολη performance» και επιχείρησε να καθησυχάσει «τους συμπολίτες μας» ότι «δεν κινδυνεύουν από τους Μπόσνιακ (έτσι ονομάζουν εαυτούς οι μουσουλμάνοι του Σαντζάκ, Βόσνιους μουσουλμάνους δηλαδή)».

Το μουσουλμανικό στοιχείο υπερισχύει συντριπτικά του σερβικού στο Σαντζάκ, όπου η επιρροή της Τουρκίας στους ομοθρήσκους της είναι καταλυτική, σε οικονομικό, θρησκευτικό αλλά και πολιτικό επίπεδο, σε σημείο που η Αγκυρα μέσω του θυλάκου να επηρεάζει τις πολιτικές και -σε κρίσιμες περιόδους- τις κυβερνητικές ισορροπίες στο Βελιγράδι. Την ώρα που στο Σαντζάκ παρήλαυνε ο «στρατός του μουφτή», στο γειτονικό Κόσοβο οι Αρχές προέβησαν σε θεαματικές συλλήψεις ισλαμιστών ιερωμένων με την κατηγορία της διασύνδεσης με το «Ισλαμικό Κράτος», ενώ από την Αλβανία ο Πάπας Φραγκίσκος επισήμανε τον κίνδυνο του θρησκευτικού φανατισμού. Οπως μεταδόθηκε, η αστυνομία του Κοσόβου συνέλαβε στα τέλη της εβδομάδας τον χότζα Πρίστινας και 14 ιμάμηδες, ανάμεσά τους και τον πρόεδρο του ισλαμικού κόμματος του Κοσόβου (LISBA) Σεφκέτ Κρανίκι, με τις κατηγορίες διασύνδεσης με το ISIS και για στρατολόγηση και προώθηση Κοσοβάρων στη Συρία.

Σύμφωνα με τον Τύπο των Τιράνων, περισσότεροι από 400 πολίτες της Αλβανίας και του Κοσόβου πολεμούν μέσα από τις γραμμές τρομοκρατικών ισλαμιστικών οργανώσεων στη Μέση Ανατολή και 40 εξ αυτών έχουν σκοτωθεί έως τώρα. Εκατοντάδες άλλοι προερχόμενοι από την ΠΓΔΜ και τη Βοσνία επανδρώνουν τις γραμμές του ISIS.

Μυστικές υπηρεσίες της Δύσης συμμετέχουν στις έρευνες για την εξάρθρωση ισλαμιστικών μηχανισμών στα Δυτικά Βαλκάνια, οι οποίοι μέσα από ρητορική μίσους και φανατισμού στρατολογούν νέους για να πολεμήσουν στη Συρία και στο Ιράκ.

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Παραμένει στην κυβερνητική συμμαχία τo ΚΕΑΔ

One step at a time είχε απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης απ' την κυβερνητική συμμαχία ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντούλες τον Ιούλιο, κατόπιν της ρήξης του με την κυβέρνηση εξαιτίας της νέας διοικητικής διαίρεσης. Λίγες ημέρες αργότερα σε άλλη συνέντευξη του στην Αλβανική τηλεόραση, όταν δημοσιογράφος του έθεσε την ίδια ερώτηση ο κ. Ντούλες απάντησε «Δεν θα αποχωρήσουμε από τον συνασπισμό, θα μας διώξουν αν δεν σεβαστούν τις αρχές μας» και όπως ο ίδιος εξηγεί για πολλοστή φορά, οι αρχές του κόμματος είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας.
Ακολούθησε το γενικό συμβούλιο του προεδρείου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ όπου τελικά δεν πάρθηκε καμία απόφαση σχετικά με την αποχώρηση απ' την συμμαχία με το Σοσιαλιστικό κόμμα αλλά δόθηκε παράταση για το επόμενο γενικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:
«Το Προεδρείο της Ομόνοιας συνιστά στο ΚΕΑΔ να παγώσει τις προθέσεις παραιτήσεων στελεχών του απο ανώτερες κρατικές θέσεις μέχρι το επόμενο Γενικό Συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ΚΕΑΔ, όπου θα συζητηθεί το μέλλον της συνεργασίας.»
Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε το γενικό συμβούλιο του προεδρείου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, δεν υπήρξε όμως κάποια απόφαση για το μέλλον της συμμαχίας με το Σοσιαλιστικό κόμμα του Έντι Ράμα. Η ΟΜΟΝΟΙΑ μάλιστα πετάει το γάντι στο ΚΕΑΔ και του συνιστά να αναλάβει πρωτοβουλία. Διαβάζοντας την τελευταία παράγραφο του σημερινού δελτίου τύπου, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση πως η ΟΜΟΝΟΙΑ τάσσετε υπέρ της αποχώρησης κάτι το οποίο το ΚΕΑΔ δεν αποδέχεται και αυτό ίσως έχει προκαλέσει τριγμούς στο προεδρείο.
Τι άλλαξε από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα και το ΚΕΑΔ παραμένει στην συμμαχία του κόμματος που δεν σεβάστηκε τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας και κατ' επέκταση τις αρχές του κόμματος (σύμφωνα πάντα με τον Κ. Ντούλε); Η ώρα για το επόμενο βήμα έχει έρθει προ πολλού.
Πηγή: www.himara.gr