Έργα τέχνης από πάγο στο Πόγραδετς κατά τις μέρες της παγωνιάς (αρχές 2015).
Σχόλια