Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Ο σκοπός μας δεν είναι να καταδικάζουμε το κακό, αλλά να το διορθώνουμε. - Qëllimi ynë nuk është të dënojmë të keqen, por ta korrigjojmë.


Με την καταδίκη ο άνθρωπος μπορεί να χαθεί, με την κατανόηση και βοήθεια θα σωθεί.
Το κακό αρχίζει από τις κακές σκέψεις.
Όταν πικραίνεσαι και αγανακτείς, έστω μόνο με τη σκέψη, χαλάς την πνευματική ατμόσφαιρα.
Εμποδίζεις το Αγιο Πνεύμα να ενεργήσει και επιτρέπεις στο διάβολο να μεγαλώσει το κακό.
Εσύ πάντοτε να προσεύχεσαι, να αγαπάς και να συγχωρείς, διώχνοντας από μέσα σου κάθε κακό λογισμό.

Γέροντας Πορφύριος 


Me dënimin e njeriut mund të humbasë, me mirëkuptim dhe ndihmë do të shpëtojë.

E keqja fillon nga mendimet e këqija. Kur hidhërohesh dhe indinjohesh, qoftë dhe vetëm me mendimin, prish atmosferën shpirtërore.

Pengon Shpirtin e Shenjtë që të veprojë dhe i lejon djallit të zmadhojë të keqen.

Ti gjithmonë të lutesh, të duash dhe të falësh, duke dëbuar nga brenda çdo mendim të keq.

Jerond Porfiri
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 σχόλια: